Начало Начално образование и ПГ Кое хранене е здравословно и как влияе то на децата?

Кое хранене е здравословно и как влияе то на децата? ПДФ Печат Е-мейл

1Tanja0Здравословното хранене осигурява на децата възможност да растат здрави, силни и умни. Изграждането на здравословно хранително поведение и навици е много важно и започва в семейството. Учениците от вторите класове, с класни ръководители Татяна Георгиева, Миглена Димитрова и Мариета Панева, доизградиха своите представи и систематизираха своите знания по темата в часовете по околен свят. В тяхна помощ и съдействие бе организирана среща- разговор и с медицинското лице в училище г-жа Жанета Кулова –Николаева на тема "Здравословното хранене - ключ към добро здраве и успех в училище". Чрез съдействието на РЗИ - Велико Търново по програма "Здрави деца в здрави семейства", учениците получиха забавни образователни книжки, в които са отбелязани 12 важни правила за здравословен начин на живот и попълниха тест с избираеми отговори за оценка на избора по отношение на начина на живот. Резултатите показаха,че малките ученици вече имат изграден базов вкус, знаят какво обичат и какво не, кое е здравословно и кое вреди на здравето. Включихме се в този проект, защото надеждната, вярна и точна информация е от значение за родителите. Сега е моментът да подкрепим своите деца в предпочитанията им, да ги запознаем по-рано с повече здравословни храни, които те да търсят и обичат занапред.