Начало ЮНЕСКО 22 март – Световен ден на водите

22 март – Световен ден на водите ПДФ Печат Е-мейл

СОУ „Вичо Грънчаров” е член на Националната мрежа на асоциираните училища към    ЮНЕСКО 22 март – Световен ден на водите
UNESKO-logoСветовният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март, като средство за фокусиране на вниманието върху значението на сладководните води и застъпничеството за устойчиво управление на ресурсите от пресните води. Всяка година Световният ден на водата подчертава конкретен аспект от прясната вода.

 
За първи път в човешката история по-голяма част от световното население  живее в градовете: 3,3 милиарда души... С тази промяна и градският пейзаж продължава да расте.
38% от увеличеното градско население е представено чрез разширяване на „гетата”. В града населението се увеличава много по-бързо от инфраструктурата. Следователно, днешният град на ХХI век  може и трябва да се адаптира към новата световна ситуация.
Целта на Световния ден на водата - 2011 г. е да се фокусира вниманието на международната общност върху проблемите на бързия градски прираст на населението, индустриализацията и несигурността, причинени от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия. Несъмнено те влияят върху градските водноснабдителни системи.
Световният ден на водата тази година е на  тема "Вода за градовете - в отговор на предизвикателствата". Тя има за цел да усили светлината на „прожекторите” и да ги насочи  към правителства, организации, общини и частни лица, за да се включат активно в борбата с предизвикателствата на градското управление на водите.

Дейности в училище в близък и по-далечен план:

1. Представяне по училищната видеосистема на  филми за значението на сладководните води и застъпничеството за устойчиво управление на ресурсите от пресните води за Световния ден на водите.

2. Посещение на водопречиствателната станция в г. Горна Оряховица с ученици от различни класове, организирано от Ст. Берекетова и Д. Хинкова

3. Работа в часа на класа по теми, свързани с проекта SPARE /международен училищен проект за използване на ресурси и енергия/. Тема: Възобновяеми източници на енергия, Енергия на водата; Подтема: Развитие на мини ВЕЦ-овете /Д. Хинкова/