Начало Прием 2020/2021

Прием 2020-2021 ПДФ Печат Е-мейл

План-прием за учебната 2020/2021 г.

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ "Вичо Грънчаров"

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Английски език
 • Български и литература

Формиране на бал за класиране на учениците:

 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по математика;
 • оценката по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Необходими документи за записване на учениците в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година в СУ "€žВичо Грънчаров" :

 • Заявление до Директора;
 • Свидетелство за основно образование- оригинал;

Основни модули, включени в обучението в профил "Софтуерни и хардуерни науки":

 • обектно-ориентирано проектиране и програмиране;
 • програмиране на информационни системи;
 • системи за управление на база данни;
 • обработка и анализ на данни;
 • мултимедия;
 • уеб дизайн.

Подкрепа за бъдеща реализация

 • Получаване на сертификат за придобита професионална компютърна грамотност - след успешна защита на индивидуално изготвен проект към Русенския университет "Ангел Кънчев", оценката от защитата на проекта, призната за кандидатстудентски изпит.
 • Договорни отношения с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Факултет "€žМатематика и информатика", който дава възможност на учениците:

-участие в организирани школи или отделни лекции по компютърни науки с участие на преподаватели от ВТУ, както в училището, така и в университета;

-участие в съвместно организирани кандидатстудентски курсове;

-защита на сертификат за професионална квалификация от Центъра за квалификация на ВТУ.

Broshura VII 2019 2020 qr s1

 Broshura VII 2019 2020 qr s2

*

 

На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 54 ал.3 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 година за организация на дейностите в училищното образование, Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. за организирането и провеждането на НВО на ученици в IV, VII и X клас през учебната 2018/2019 година и във връзка с организацията на дейности по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните  училища за учебната 2019/2020 година

grafik2019