Начало Природомате- матически науки Необикновен час на класа в СОУ „Вичо Грънчаров”

Необикновен час на класа в СОУ „Вичо Грънчаров” ПДФ Печат Е-мейл

111 IMG 9448Десетокласниците от СОУ "Bичо Грънчаров" проведоха своя час на класа в Районен съд - Горна Оряховица, в присъствието на Директора - г-жа Николинка Попйорданова, класния ръководител - Росица Петрова, съдии, съдебни служители.

В симулативен процес те демонстрираха знания, усвоени от образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури."

Денят на Конституцията и юриста е 16 април и традиционно се провежда Ден на отворените врати. Часът на класа, проведен на 15 април 2016 година от 9:00 часа, е част от Програмата за Деня на отворените врати и елемент от пилотната образователна програма.

При изключителен интерес премина симулативният процес. Учениците се превъплътиха в различни роли. Пламена Пламенова - съдия, Ивелина Иванова - прокурор, Илиян Енчев - адвокат, Георги Бориславов - подсъдим, Мария Касърова и Нели Бъчварова - съдебни заседатели, Тодор Тодоров - вещо лице. Анелия Антонова, Валерия Тошкова, Габриела Цвяткова, Йоанна Вачева, Красимир Алексиев, Невелин Недев -свидетели по делото.

Председателят на съда - Павлина Тонева, запозна учениците с историята на съда, неговата структура, видовете дела, които се разглеждат, дейността на съдиите и съдебните служители.

Районният прокурор - Тодор Баланов, представи дейността на Районна прокуратура - Горна Оряховица и обясни функциите на прокурора. В разговора се включи и заместник - председателят - Еманоел Вардаров, който отговори на поставените от участниците въпроси.

Учениците разгледаха съдебните зали, службите на съда и Районна прокуратура.

Обучението постигна своите цели. Повиши правната култура на десетокласниците и знанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.