Начало Проекти Проекти СУ “Вичо Грънчаров“ спечели проект по Компонент 2 на Националната програма „ИKT"

СУ “Вичо Грънчаров“ спечели проект по Компонент 2 на Националната програма „ИKT" ПДФ Печат Е-мейл

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В изпълнение на одобрената от правителството Национална програма "€žИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"2017 г. и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица спечели проект по Компонент 2 "€žИзползване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи". Така всички учители в училището имат възможност от използване на материали и иновативни уроци чрез сайта "Уча се", както и да ги прилагат през време на часовете за своите ученици. Това е нова форма за работа в училището. Осигурява модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, което дава отражение за по-лесно и добро усвояване на учебното съдържание от учениците. Сега пред училищното ръководство стои проблема с осигуряване за всички учители необходимата лична техника.