Начало Актуално Актуално За по-добрата връзка с родителите

За по-добрата връзка с родителите ПДФ Печат Е-мейл

class90x940 solid highQВече седма година СУ "Вичо Грънчаров"€ работи с електронен дневник структуриран в "Електронното училище". Това подобрява работата с родителите, въпреки допълнителното натоварване за учителите. Но всичко се прави в името и за децата. Системата "Електронно училище" (WWW.BGCLASS.NET) е предназначена за директори, учители и родители на ученици от всички степени на обучение и покрива основните нужди по администриране, управление и подпомагане на учебния процес в Българските училища напълно безплатно.

Включва и всички важни модули, подпомагащи учебния процес и комуникацията между учители и родители, като: - Електронен дневник, Електронен бележник - Електронна библиотека на класа - Информационна стена на класа (общи съобщения), Индивидуални съобщения - Галерия на класа, Форум на класа и др. Съществени функционалности както за учители, така и за родителите са: - Седмична и дневна програма (вкл. необходими пособия за всеки час), програма на преподавателите - Оценки (текущи, срочни, годишни, външно), Забележки, Отсъствия (извинени, неизв., закъснения ...) - Домашни работи (за всяка дата и дисциплина от учебната програма) -Системата е достъпна от всяка точка на света по всяко време на денонощието в интернет. Изцяло web-базирана. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване. Ето някои ползи от "Електронното училище".

=> Спестяване на консумативи, време, респективно финансов ресурс, както за родителите, така и за училището;

=> Получаване на точна и навременна информация за развитието на учениците;

=> Достъп до подходящи материали за всички участници в образователния процес;

=> Подобряване на комуникацията между родители и класни ръководители/учители;

=> Дисциплиниране на учениците по отношение на присъственост и поведение;

=> Възможност за контрол от родителите върху изпълнението на домашните работи и успеха на децата им;

=> Допълнителна сигурност на информацията при загубване на хартиен дневник и/или бележник; Поддръжка на всички учебни години и информацията въведена за тях и възможност за влизане във всяка предходна учебна година;

и много други.

Най-много от всичко обаче разчитаме, че когато съвестните родители са добре информирани през цялото време, те ще имат възможност да се включат активно (а не чрез 3-4 родителски срещи годишно) в учебно-възпитателния процес на децата, което неизбежно ще повиши качеството на тяхното образование!