Начало Актуално Актуално Дигитален посланик в час

Дигитален посланик в час ПДФ Печат Е-мейл

sertifikat AdelinaГ-жа Аделина Петрова Райкова - Костова, учител по английски език в учебното заведение, е отличена за активното участие в конкурса ,Дигитален послатоник в час и клас" и за демонстрираната иновативност, креативност и компетентност при използване на новите технологии в помощ на образователния процес. Сертификата, заедно с огромната благодарност бе получен подписан лично от Гергана Паси -"Благодарим и лично на Вас за водещата Ви роля и подкрепата към колегите в това нелеко начинание!"

Дигиталната Национална Коалиция (ДНК) провежда за първа година конкурс ,Дигитален посланик в час и клас". Конкурсът имаше за цел да отличи най- активните, ефективни, оригинални и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване на качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дигиталните технологии. За званието ,Дигитален посланик в час и клас" през 2018 година кандидатстваха 112 учители от цялата страна.

ДНК, в сътрудничество с МОН и с помощта на организации като Google.org, ще продължи да търси начини да поощрява учителите - дигитални отличници и институциите, в които те се развиват и работят за бъдещето на децата от дигиталната ера.