Начало Актуално Актуално Здравна просвета и възпитание

Здравна просвета и възпитание ПДФ Печат Е-мейл

1 ganetaIMG 20181109 113202Здравословното състояние на ученици в съвременните общества е изправено пред ред предизвикателства. Необходима е единна стратегия за възпитаване на полезни навици за хигиена, пълноценно хранене, хармоничен дневен режим, спортуване и закаляване, общуване с природата, както и усилия, насочени към здравна просвета и запознаване на учениците с опасните въздействия на психоактивните вещества.

Поради двоякия характер на здравето като продукт на личната и социалната дейност, за осъществяване на ефективно здравно възпитание е нужна подкрепата и сътрудничеството на обществото, за да се формират у подрастващите навици и умения за личен избор и утвърждаване на здравословния подход като устойчив жизнен стереотип. С тази нелека задача за учениците от СУ "Вичо Грънчаров" се е нагърбила заедно с класните ръководители медицинското лице Жанета Николаева. Последните два месеца под надслов "Здрави деца в здрави семейства" се проведоха много беседи, дискусии и презентации. Темите се съобразяваха с възрастовата група на учениците: "Лична хигиена", "Здравословно хранене", "Захарният диабет не е присъда, а здравословен начин на живот", "Тютюнопушене и здраве" . Особен интерес предизвика гост лектора д-р Ралица Банова - педиатър-специалист от детско отделение- МБАЛ "€žСв. Иван Рилски". Срещата провокира много въпроси, на които лекарката отговори изчерпателно. По повод 15 ноември международен ден без тютюнопушенето учениците от първи до седми клас участват и в областен конкурс обявен от РЗИ Велико Търново, за изработване на подложки за чаши на тема "С аромат на кафе или чай, но без цигара". И това е само началото на една сложна, но полезна дейност в името на децата и тяхното здраве. Нетрадиционната дейност в посока здравно възпитание спомага за формиране на здравна култура, основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия, чрез които учениците първо се информират за ползите и рисковете от определени поведенчески модел и отделно действие (знания), изграждат нови убеждения и навици, и на базата на повишената мотивация променят поведенческия си статус.

Съвременното училище трябва да бъде средище за възпитаване на физически и психически здрави деца, способни да посрещнат адекватно предизвикателствата на 21 век.