Актуално
Начало Актуално

Актуално
Поощряват финансово талантливите деца от община Горна Оряховица ПДФ Печат Е-мейл
37 талантливи деца от общинските училища ще бъдат стимулирани финансово за постиженията си в международни, национални и областни прояви в областта на науката, изкуството и спорта през 2010 г. Критериите за оценка са записани в общинската Програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби. Предложението бе гласувано на редовното заседание на Общинския съвет.
Експертно консултативна комисия, работеща по въпросите за подпомагане и закрила на даровитите деца от общинските училища, е обсъдила направените предложения от директорите на учебните заведения и според критериите на Програмата са утвърдени 37 ученици. В решението на комисията е записано, че за постижение на международно ниво финансовата премия е от 120 лв. За национално ниво, първото място се подпомага с 90 лв., второто с 80 лв., а трето със 70 лв. На областно ниво, постиженията за първо място се премират с 60 лв., за второ-с 50 лв. и за трето с 40 лв.
Според решението на Комисията, Еднократно по 120 лв. ще получат Марияна Савова-8 клас, Радостина Стоянова-7 клас и Мария Симеонова от 10 клас и трите от СОУ „Вичо Грънчаров". Премия по 90 лв. ще получат  четвъртокласникът Никола Граматиконв, третокласничката Христина Савова, Диана и Яна Еневи 10 клас осмокласничката Любослава Христова, седмокласникът Славомир Славов и десетокласничката Виолина Йорданова. Всички те от СОУ „Вичо Грънчаров". Еднократно финансиране от по 80 лв. ще получат десетокласничката Хатче Хюсеинова, осмокласничката Мартина Аврамова, и единайсетокласничката Йоана Стоянова от СОУ „Вичо Грънчаров". Със 70 лв. ще бъдат премирани   деветокласникът от СОУ „Вичо Грънчаров" Християн Ангелов. С 60 лв. ще бъдат премирани още и  Алекс Божинов-3 клас от СОУ „Вичо Грънчаров", седмокласникът от същото училище Венелин Стефанов, както и Славена Койчева -9 клас и третокласничката Карина Хаджиниколова и двете от СОУ „Вичо Грънчаров". Премии от по 50 лв. ще получr четвъртокласникът от СОУ „Вичо Грънчаров" Денислав Станчев.
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 7 ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПДФ Печат Е-мейл
В БРОЯ:
1. „ЕВРОПА ПРЕДЛАГА, БЪДЕТЕ АКТИВНИ”
1.1. Конкурс „Музиката срещу бедността”
1.2. WWF откри конкурс за ученически проект
1.3. Конкурс за постижения в опазването на европейското културно наследтво
1.4. Международен конкурс за журналисти по проект „Пристрастени към живота –
информационна кампания за превенция и редуциране на рисковете от употребата а
амфетамини”
1.5. Още конкурси, награди и покани за кандидатстване
1.3.1. Награди „Електронно учене”
1.3.2. Стипендиантска програма за докторанти по европейска история
1.3.3. Кампания „2011 – Европейска година на доброволчеството”
1.3.4. Търсят се преводачи с български език за работа в европейските институции
2. „ОТ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
2.1. Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните
случаи по пътищата до 2020 година
2.2. 12-то белгийско председателство на ес иска икономическа и финансова трансформация
2.3. “В ес вие имате потребителски права! отстоявайте ги!”
3. ТЕМА НА БРОЯ – ПРАВА НА РАБОТНОТО МЯСТО
4. КРАТКИ НОВИНИ
5. ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... – Здравосложен живот
6. ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ И СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ – Европейски портал за
електронно правосъдие
 
Актуална информация за свободни места след 3-то класиране ПДФ Печат Е-мейл

Прием след 7 клас:

Профил "Чуждоезиков- английски език"- 3 места

Профилиращи предмети:

1.Английски език -

18 часа -първи чужд език/осми клас/;

-билингвално обучение по общообразователен предмет.

2.Испански език

3.Информационни технологии - нови модули:

-функционални приложни програми;

-интернет и електронна търговия.

Профил "Природоматематически " - Информатика - 3 места

Профилиращи предмети:

1.Информатика - номи модули:

-Икономическа информатика;

-Компютърно счетоводство;

2.Английски език

3.География и икономика-нови модули:

-Микроикономика;

-Макроикономика;

-Бизнескомуникация

-финансии;

-Предприемачество.

Прием след 8 клас

ydostoverenieПрофил Технологичен- информационни технологии - 4 места

Профилиращи предмети:

1.Информационни технологии;

2.Английски език;

3.География и икономика.

Учениците получават сертификат от Русеннски университет "Ангел Кънчев"

 

 
Конкурс „Музика срещу бедността“: младите европейци надигат глас в подкрепа на борбата срещу бедност ПДФ Печат Е-мейл

Европейската комисия стартира европейски музикален конкурс, като приканва младите европейци на възраст между 15 и 25 години да участват с песен, която изразява подкрепа за борбата срещу бедността в света. Всеки участник трябва да създаде оригинална песен, в която се засягат общите проблеми на развитието и най-вече осемте Цели на хилядолетието за развитие. Победителите, които ще бъдат избрани с гласуване онлайн и жури от професионални музиканти, ще могат да направят професионален студиен запис на своята песен и ще имат възможност за изява по време на Европейските дни на развитието през декември 2010 г. в Брюксел. Музикалният конкурс е част от кампанията „Аз се боря с бедността“, чиято цел е да се повиши осведомеността сред подрастващите относно дейността на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие.

„Музиката е мощно средство за мобилизиране на хора от всички възрасти и всички страни в борбата срещу бедността. Музикалният конкурс е част от желанието на Комисията да ангажира младото поколение и да повиши осведомеността за това колко е важно да се постигнат Целите на хилядолетието за развитие. Очаквам, че ще има голямо участие с различни жанрове — от рап и хип-хоп до хард рок“, заяви Андрис Пиебалгс, комисар на ЕС по въпросите на развитието.

Посредством различни социални уебсайтове и музикални фестивали младежите от държавите-членки на ЕС на възраст между 15 и 25 години се приканват да представят в Интернет до 30 септември песен, свързана с борбата с бедността. Участниците ще изразят също така и подкрепата си за една от осемте Цели на хилядолетието за развитие: премахване на крайната бедност и глада,постигане на всеобщо начално образование,утвърждаване на равенството между половете,намаляване на детската смъртност, подобряване на здравето на майките, борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести, осигуряване на екологична устойчивост и създаване на глобално партньорство за развитие. Гласуването ще се проведе онлайн и ще продължи до 31 октомври 2010 г. Ще бъдат излъчени двама победители, чиито имена ще бъдат оповестени през ноември: единият ще бъде избран чрез гласуването онлайн, а другият — от професионално жури. Наградата ще бъде професионален студиен запис на песните и възможност за изява по време на Европейските дни на развитието, които ще се проведат през декември 2010 г. в Брюксел.

Тъй като остават само пет години до поставения за 2015 г. срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, генералният секретар на ООН Бан Ки Мун призова световните лидери да участват в среща на върха в Ню Йорк, предвидена за 20—22 септември 2010 г., за да се ускори напредъкът по Целите на хилядолетието за развитие.

Допълнителна информация

Интернет-страница на конкурса „Музика срещу бедността“

 

Източник: Представителство на ЕК в България - http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/020710-music_bg.htm


 
Kонкурс за ученически видеоклип по повод международната година на биологичното разнообразие ПДФ Печат Е-мейл
 • НОВО: Представителството на Европейската комисия обяви конкурс за ученически видеоклип по повод Международната година на биологичното разнообразие
  Краен срок: 10 септември 2010 г.
  Стартира конкурс за ученически видеоклип по повод международната година на биологичното разнообразие "Ние всички сме част от него". В конкурса могат да участват всички ученици в България на възраст между 15 и 19 години. Всеки кандидат може да подаде един видеоклип с максимална продължителност от 2 минути, който отразява темата на конкурса като представя възгледа на автора за състоянието на биологичното разнообразието в България и/или човешките дейности, свързани с неговото опазване.
  След изтичане на крайния срок за подаване материали на DVD - 10 септември 2010 - независимо жури ще определи 10 финалисти, измежду които ще се изберат трима победители, които ще получат следните награди:
  Първо място: видеокамера (на стойност около 500 евро)
  Второ място: фотоапарат (на стойност около 300 евро)
  Трето място: мобилен телефон (на стойност около 150 евро)
 


Страница 33 от 35