Начало Проекти

Проекти


Номиниран проект за втора фаза в националния ученически конкурс „Посланници на здравето” ПДФ Печат Е-мейл

Проектът на СОУ "Вичо Грънчаров" е един от 45-те номинирани във втора възрастова гурпа за втора фаза на националиня ученически конкрс "Посланници на здравето"

Сто и десет проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас са допуснати до участие в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето". Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България. Тази година към партньорите на конкурса се присъедини и Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., приета с Решение №538 на МС от 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс "Проектът на нашия клас за живот без тютюн".

За първа година и при изключителен интерес участниците разработиха проектите си по две теми:"На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!" "На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!". Проектите, отговарящи на регламента, са 110, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 38 проекта, от 5-ти до 8-ми клас -45 проекта и от 9-ти до 12-ти клас- 27 проекта. Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втората фаза на конкурса, можете да намерите на сайтовете на министерствата.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2016 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването.

За финалистите са осигурени: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, както и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода 'Предай нататък'.

Подравления за победата, сега предстои реализацията! пожелаваме успех на учители и ученици!

 
Отлични резултати от четвъртата транснационална мобилност по проект “YOUropeans on the move " ПДФ Печат Е-мейл

logo ErasmusОтлични резултати от четвъртата транснационална мобилност по проект “YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” на програма „Еразъм +” за СОУ „Вичо Грънчаров”

Учениците Красимир Алексиев от X а клас и Йордан Петров от IX б, учителите Росица Петрова и Пепа Хаджитодорова от СОУ „Вичо Грънчаров” участваха в четвъртата транснационална мобилност по проект на програма „Еразъм+”, КД2. Проектът е финансиран от Европейската комисия.

1Еразъм-P1020185От 24 октомври до 31 октомври 2015 се проведе четвъртата среща на партньорите по проекта. Домакин на дейностите по проекта беше училище Olympion Gymnasium – Lyceum, Nicosia, Cyprus.

По време на визитата се проведоха беседи с учениците и учителите по темата за миграцията. Бяха изготвени 2 изложби – с предварително подготвени постери и предмети от българския бит и култура. Учениците предствавиха  презентации на българския екип при участието си в семинари по темата „История на миграцията“.

Незабравими бяха за всички приятните срещи и разговори с колегите от проекта, организираните от домакините екскурзии до Пафос, Ларнака, Лефкара, Героскипоу. Битът и културата на Кипър беше опознат с посещението на културни и историчиски забележителности в столицата Никозия и изброените по-горе градове.

Работата по проекта дава възможност на ученици от десет държави да общуват и така не само да разпространяват знания за културите на своите народи, но и да създават дълготрайни контакти.

Българският екип на проект Еразъм+.

 
Успешна трета транснационална мобилност по проект на програма „Еразъм +” за СОУ „Вичо Грънчаров” ПДФ Печат Е-мейл

Brussels 2015 016

Екип от 3 ученикаЙоанна и Цветелина – XII а клас, Елизабет -  IX б клас и 3 учители от СОУ „Вичо Грънчаров” участва в трета транснационална мобилност по проект на програма „Еразъм+”, КД2. Проектът е финансиран от Европейската комисия.

От 27 септември до 03 октомври 2015 се проведе третата среща на партньорите по проекта, които са от 10 различни държави – България, Белгия, Турция, Италия, Германия, Полша, Кипър, Гърция, Франция и Виликобритания. Домакин на дейностите по проекта беше училище Athénée Royal de Ganshoren, Брюксел, Белгия.

По време на визитата се проведоха беседи с учениците и учителите по темата за миграцията. Посетихме Европейския парламент. Подготовихме български ястия за конкурса Erasmuschef, в който участваха всички държави партньори с  приготвени на място традиционни национални ястия. Българският екип участва и в организираните спортни състезания - Erasmus games. Там бяха разучавани  правилата за игра на традиционни спортове за държавите-партньори в проекта. Посетихме центъра на Белгийския червен кръст и бежански лагер за майки с деца. Там бяхме запознати с работата на Червения кръст, разисквахме проблемите на миграцията. Участвахме във флашмоб по тази тема, разработихме постери, разделени на екипи на тема: „Опиши с шест стъпки пътя и средствата за разрешаване на проблемите на бежанците по избрана за модел снимка.

Учениците използваха знанията си по английски език, за да общуват с учениците от страните-партньори, да създават нови контакти и нови приятелства. Трудна и емоционална беше раздялата с приемните семейства. Дълго ще пазим спомена за приятните и незабравими мигове от работата и организираните дейноости в сбодното време в Брюксел.

До нови срещи приятели!

Българският екип на проект Еразъм+.

Brussels 2015 283

Brussels 2015 010

Българският екип на проект Еразъм+.

 
ПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA101-013859 ПДФ Печат Е-мейл

CRNOПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA101-013859logo-EU flag

The Three I’s – Inspire, Ignite, Instill–  

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Училищно образование“ 

Учителите по английски език в СОУ „Вичо Грънчаров“ започнаха осъществяването на проект по  програма „Еразъм+” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

     Основната цел на настоящия проект е, чрез възможностите, които дава програмата Еразъм+, да се осигури достъп на учители от училището до добри и работещи европейски практики, които да служат като пример в работата им, а също така и да се осъществят ползотворни контакти с експерти и методисти с дългогодишен опит и с техни колеги от други европейски страни.

     В проекта училището планира двуседмични обучения  във Великобритания. Програмата на обученията е изключително разнообразна .  Започва с методически семинари, които включват представяне и проиграване на множество дейности за повишаване мотивацията, изявяване на творческия потенциал и въображението на учениците, дейности за интегрирано развиване на четирите умения, дейности за развиване на уменията за творческото писане, използване на автентични материали и съвременни технологии. Предвидени са посещения на театъра на Шекспир, на парламента в Лондон, на училища с наблюдения на часове по английски език, семинари за живота в съвременна Великобритания,  екскурзии до различни градове.

     В резултат на проекта, очакваме да се подобри качеството на преподаване на английски език не само в училището, но и в общността, да се прилагат добрите европейски практики, да се повиши мотивацията за учене на учениците и да се повиши увереността и самочувствието на учителя в справянето с предизвикателствата в професията, да се мотивират младите кадри да останат в системата на образованието.  Планираме да се създаде позитивна атмосфера, която ще спомогне да се повиши желанието на учениците да присъстват в часовете и да са активни участници в дейностите с цел превенция на ранното отпадане от училище.

    В дългосрочен план целим да се разшири кръгозора на нашите учениците, да се удовлетвори потребността им за модерно образование, да се повиши активното участие на младите хора в обществения живот на града и страната, да се изградят у тях необходимите умения за ефективно общуване на английски език с хора от другите европейски страни в професионалната им кариера, да се създават възможности за разширяване на контактите им с връстници от целия свят за успешно реализиране на техните идеи и инициативи.

 
СОУ „Вичо Грънчаров“ бe домакин на втора транснационална мобилност по проект Еразъм+, КД2 ПДФ Печат Е-мейл

logo Erasmus

ВИСОКА ОЦЕНКА ОТ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ НА

СОУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Срещата в СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица се проведе през периода 9-13 Май 2015 г. с цел да  се проучи темата за миграцията с ученици, учители, родители и представители на местни организации, на общността, неправителствени организации и работещи в семинар за историята и културното наследство на страната ни исеминари в 2 дни на тема: "Реализирането на младежите - възможности за младите европейци" и презентация  на електронното списание на проекта. SAM 0227a

Работата по проекта започна с красива церемония по откриването, където всеки участник бе приветстван и с изпълнения на мажоретния състав на училището, млади певчески таланти и на нашите приятели от сдружение "Младежка толерантност" и Горнооряховски младежки парламент. През следващите дни по прогарама се проведоха изключително ползотворно семинарите с подготвени презентации на тема "Реализирането на младежите - възможности за младите европейци" и дискусии. Всички гости имаха възможност да се докоснат до българската история и култура с организираните ексурзии до Арбанаси, Велико Търново, Трявна и Боженци. Трудна и емоционална беше раздялата на ученици и учители в края на срещата по проекта. Ще запазим хубавите спомени от работа ни по проекта в България.

Скъпи приятели до нови срещи в Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Полша и Германия!

Българсият екип на проект Еразъм+

5-05-2015

 
НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ-„ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА“ ПДФ Печат Е-мейл

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА 

Със съдействието на РИО на МОН,

Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Асоциация на учителите по български език и литература

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РЕГЛАМЕНТ

Националният онлайн кръг в „Цветна олимпиада“ е съревнование, което се провежда едновременно в цялата страна по български език и литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии. 

Организация:

Времетраене: един астрономически час (60 минути)

Дата: 28 април 2015 г.  Начало – 14:00 ч  Край – 15:00 ч.

Провеждане:

Организира се в училищата. Директорите на училищата определят квесторите и задълженията им. По изключение и представяне на основателна причина на участника да не присъства в училището, се допуска решаване на задачите у дома при наличието на компютър или лаптоп с достъпна интернет връзка.

Участието не е анонимно и е индивидуално. В националния онлайн кръг могат да участват ученици, които са се класирали и са заели първо място на областния кръг в „Цветна олимпиада“. Учениците се допускат до решаване на теста посредством име, фамилия, e-mail, които са предварително предоставени на организаторите. Не се допуска повторно влизане в платформата след като участникът веднъж е излязъл от системата. При повторно влизане се зачита само първият резултат.

при възникнали въпроси, Вили Минчева, тел. 0886 555 559

 

 

 
„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7” ПДФ Печат Е-мейл

11-proekt-IMG 1771През учебната 2014/2015 година учениците от СОУ „Вичо Грънчаров” участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”.

Проектът на СОУ „Вичо Грънчаров” е озаглавен „Спрете дотук и започнете на чисто”.Целта му е възможно най-голям брой ученици, които пушат, да осъзнаят вредността на навика и да се откажат от него. Към това решение те са насочвани чрез създаване и популяризиране на брошури и видеоклипове по темата, както и чрез обучение от типа „връстници обучават връстници”. Обучението се   провежда в две групи: „Защо не пушим?”и ” Защо ние се отказахме да пушим?”

Целта е да се заменим необходимостта от запалване на цигара с полезни и интересни занимания. Да се докаже, че може да се живее приятно и без цигарен дим. Проектът е замислен да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. Проектът  ангажира вниманието на учениците чрез интерактивни методи, разработване на презентации, видиоклипове, есета и рисунки по темата. Мотивира целта им за отхвърляне тютюнопушенето и тютюневият дим от своя живот и да подтикнат околните към ограничаването им. С този проект се цели да се откажат по- голям процент от пушачите и да се  покаже, защо не трябва да започват, колко много вредятцигарите  не само на тях, но и на околните. Нещо повече, освен здравословни тютюннопушенето поражда и поведенчески проблеми (закъснения за час, отсъствия и прочие). Целта  е да подтикнем тези ученици да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, да отхвърлят или намалят тютюнопушенето.

На 31.03.2015 година се проведе работна среща по проекта съвместно с Регионалната здравна инспекция град Велико Търново. Представени бяха презентации на ученици от 6 клас, есета на ученици от 7 клас, видеоклип на ученик в 7 клас, рисунки на ученици от 11 клас. На срещата бе представен и сборник „Психотропни и наркотични вещества. Сексуално и репродуктивно здраве”, който отразява влиянието им върху човешкия организъм. Сборникът е
част от литературата на библиотеката в СОУ „Вичо Грънчаров”. Раздадени бяха много брошури и други рекламни материали на гостите на работната среща – родители и ученици.

 


Страница 7 от 14