Начало Проекти

Проекти


23 от тях са в СОУ"Вичо Грънчаров" ПДФ Печат Е-мейл

510 групи по програма „Успех” има в областта

из статията на в.Борба публикувана в брой: 12 / 2013-01-18

 

СОУ „Емилиян Станев” е шампион в областта със своите 23 сформирани групи. Децата, обхванати в тях, са близо 400. 29 клубове има в ОУ „Бачо Киро” във Велико Търново, а децата, които работят в тях, са 333. Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” и двете горнооряховски училища СОУ „Вичо Грънчаров” и Професионалната гимназия по електроника и електротехника са следващите в класацията.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Българско Сливово пък е на първо място по обхват на деца в тези клубове. Там абсолютно всички ученици са ангажирани в някаква извънкласна дейност, показва справката на Регионалния инспекторат по образованието. 92% е обхватът на децата в извънучилищни дейности в ОУ „Елин Пелин” в Първомайци, около 80% в основните училища в Бяла черква и Страхилово. На дъното е СОУ „Г. Измирлиев” в Горна Оряховица, където обхватът е едва 3.5%.

цялата саттия е  на http://www.borbabg.com/?action=news&news=23519

 

 
„Америка за България”-проект на СОУ"Вичо Грънчаров ПДФ Печат Е-мейл


Logo America for BulgariaСОУ „Вичо Грънчаров” започва осъществяването на проект за оборудване на модерен компютърен кабинет. Училището кандидатства и спечели грант от Фондация „Америка за България”, която от няколко години подкрепя инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, информират от учебното заведение. Кабинетът ще бъде реновиран и оборудван със системата HP MultiSeat Computing Solution, която дава възможност да се увеличи броят на компютърните работни места в училище и да се намалят разходите с до 75% чрез по-ефикасно използване на ресурсите. С тази система се създават десетки виртуални работни места върху един реален компютър, при което множество ученици, споделяйки и оптимално използвайки общ изчислителен ресурс, разполагат с отделна клавиатура, мишка, монитор и устройство за връзка с хост компютъра (терминал), прикрепено към него, и да ползват собствена и независима сесия.

С изграждането на този кабинет значително ще се подобрят условията за работа, ще се осигури качествено обучение на съвременно технологично ниво, ще се стимулира интереса, активността и въображението на учениците, защото това са деца, родени и израснали в компютърната ера, за които традиционното училище не може да осигури достатъчно висока мотивация. Чрез системата HP MultiSeat Computing Solution се стимулира участието и комуникацията в класа чрез размяна на незабавни съобщения. Учителите могат да изпращат съобщения директно до компютрите на учениците, а учениците да задават въпроси персонално, без да пречат на учебния процес на класа.

Неоценима помощ при кандидатстването оказа доброволката от Корпуса на Мира Клеър Патано, а за реализирането на проекта съдействат и фирмите Масив Дизайн Братя Ангелови ЕООД, STEMO Computer Systems & Software и ИВСТРОЙ – 2010 ЕООД.

 
Първи брой на вестник издаден от клуб "Млад журналист" ПДФ Печат Е-мейл

Клуб „Млад журналист” издаде първи брой от  вестник  „Господари на вестника”.  Клуба е една от 23 те групи на училището създадени по проекта „УСПЕХ”.

Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” (ДОПР) изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” 

 
Проект BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА». ПДФ Печат Е-мейл

USPEH-za prilogenie

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

От ноември в СОУ „Вичо Грънчаров” започнаха работа за втора година групите по тригодишния проект BG 051РО001 – 4.2.05 - 0001 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА».  В този етап от училището се сформираха 23 групи, в които участват 293 ученика водени от своите преподаватели в 9 различни направления. Отчитайки извършеното до сега в предходния етап, екипа на проекта отбеляза огромното задоволство на участниците  в разностранните дейности. Интересът към новото, придобиване на практически умения и естетически ценности се оказват  водещи при създаване на интерес в обучаемите.

 
Четвърта транснационална визита по проект на програма „Коменски” за СОУ „Вичо Грънчаров” ПДФ Печат Е-мейл

Четвърта транснационална визита по проект на програма „Коменски” за СОУ „Вичо Грънчаров”

1komenski-IspaniaЕкип от ученици и учители от СОУ „Вичо Грънчаров” участва в четвъртата транснационална визита по проект на програма „Коменски”, многостранни партньорства. Темата на проекта е „Иновативното преподаване (с акцент върху ИКТ) и неговото влияние върху качеството на образованието”. От 21 до 26 октомври беше четвъртата среша на партньорите по проекта, които са от 7 различни държави – България, Румъния, Турция, Италия, Швеция, Полша и Испания.  Домакин на визитата беше Испания.

По време на визитата беше организирана изложба с предложения за лого, отразяващо целите и идеите на проекта.Всяка от държавите-партньори участва в изложбата с по две предложения, които бяха предварително подготвени. Беше проведено състезание за най-добро лого. На първо място се класира лого, изготвено от СОУ „Вичо Грънчаров”, България. 

Основен акцент по време на визитата беше изложбата на образователен софтуер. Всяка от държавите партньори беше подготвила по две интерактивни упражнения, с които участва в изложбата.

СОУ „Вичо Грънчаров” представи новия брой на онлайн списанието, което отразява дейностите по проекта: http://www.souvg.com/comenius_electronic_magazine/

Учениците имаха възможност да използват знанията си по английски език, за да общуват с децата от страните-партньори, да създават контакти и приятелства и с още по-голям ентусиазъм да усвояват знания и умения, необходими им за бъдещата успешна реализация.

 
Висока оценка за работата на екипа на СОУ „Вичо Грънчаров”по време на трета транснационална мобилнос ПДФ Печат Е-мейл

Висока оценка за работата на екипа на СОУ „Вичо Грънчаров”по време на трета транснационална мобилност на проект:

 1comenski-3„Да преподаваме иновативно с акцент върху ИКТ и тяхното влияние върху качеството на образованието”

От 04.06. до 08.06.2012 г. се осъществи третата мобилност на проекта по програма ”Учене през целия живот”, подсектор „Коменски”. Домакин на визитата беше училище Håsselbygårdsskolan, град Стокхолм, Швеция. Заедно с партньорите на проекта от Испания, Италия, Швеция, Румъния, Полша, Чехия и Турция, СОУ „Вичо Грънчаров” демонстрира на живо четири от подготвените си интерактивни дейности - уроци по история и цивилизация и английски език. Участва в срещи на партньорите и в семинари на учителите, които преподават хуманитарни и природни дисциплини.

 
Успешна втора транснационална мобилност на проект ПДФ Печат Е-мейл

Успешна втора транснационална мобилност на проект

 1Comenius2„Да преподаваме иновативно с акцент върху ИКТ и тяхното влияние върху качеството на образованието” на СОУ „Вичо Грънчаров”

От 19.03. до 22.03.2012 г. се осъществи втората мобилност на проекта по програма ”Учене през целия живот”, подсектор „Коменски”. Домакин на визитата беше Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.S. "M. LENTINI" - L.S. "A. EINSTEIN, град Моттола, Италия. Заедно с партньорите на проекта от Испания, Италия, Швеция, Румъния, Полша, Чехия и Турция, СОУ „Вичо Грънчаров” работи и демонстрира на живо две от подготвените си интерактивни дейности - уроци по химия и английски език. Участва в срещи на партньорите и в семинари на учителите, които преподават един и същи предмет. Представи се отлично в конкурс за най-добър банер на проекта. 

 


Страница 10 от 13