Начало Проекти

Проекти


Успешна втора транснационална мобилност на проект ПДФ Печат Е-мейл

Успешна втора транснационална мобилност на проект

 1Comenius2„Да преподаваме иновативно с акцент върху ИКТ и тяхното влияние върху качеството на образованието” на СОУ „Вичо Грънчаров”

От 19.03. до 22.03.2012 г. се осъществи втората мобилност на проекта по програма ”Учене през целия живот”, подсектор „Коменски”. Домакин на визитата беше Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.S. "M. LENTINI" - L.S. "A. EINSTEIN, град Моттола, Италия. Заедно с партньорите на проекта от Испания, Италия, Швеция, Румъния, Полша, Чехия и Турция, СОУ „Вичо Грънчаров” работи и демонстрира на живо две от подготвените си интерактивни дейности - уроци по химия и английски език. Участва в срещи на партньорите и в семинари на учителите, които преподават един и същи предмет. Представи се отлично в конкурс за най-добър банер на проекта. 

 
новости в Интернет ПДФ Печат Е-мейл

Присъединете се към нас LinkedIn, Twitter, или Facebook

Media & Learning новини

За | Абонамент | Контакти

Този бюлетин е насочен към хора, които са активно ангажирани в насърчаването на високите постижения в използването на медиите в образованието и е свързан с годишните награди Медея и медии и обучение конференция.

Декември 2012

Публикуван на 12 декември 2012 г.

Акценти в бюлетина на този месец, включват:

Прочети онлайн бюлетин


Media & Learning Новини | ноември 2012

Имате ли проблеми с гледането на този е-мейл? Разгледай тази електронна поща

Присъединете се към нас LinkedIn, Twitter, или Facebook

Media & Learning новини

За | Абонамент | Контакти

Този бюлетин е насочен към хора, които са активно ангажирани в насърчаването на високите постижения в използването на медиите в образованието и е свързан с годишните награди Медея и медии и обучение конференция.

Ноември 2012

Публикувано на 9 ноември 2012 г.

Акценти в бюлетина на този месец, включват:


Английски Deutsch Español Français Italiano Полски

http://news.media-and-learning.eu/november-2012

 


Media & Learning Новини | Септември 2012

Имате ли проблеми с гледането на този е-мейл? Разгледай тази електронна поща

Присъединете се към нас LinkedIn, Twitter, или Facebook

Media & Learning новини

За | Абонамент | Контакти

Този бюлетин е насочен към хора, които са активно ангажирани в насърчаването на високите постижения в използването на медиите в образованието и е свързан с годишните награди Медея и медии и обучение конференция.

Септември 2012

Публикувано на 10 септември 2012 г.

Акценти в бюлетина на този месец, включват:


Английски Deutsch Español Français Italiano Полски

http://news.media-and-learning.eu/september-2012

 
„Млади европейски доброволци" - проект по програма „Коменски" ПДФ Печат Е-мейл

DSCI0002Десетки коледни кар­тички пратиха ученици­те на СОУ „Вичо Грънча­ров" до връстници в ня­колко европейски страни. Всеки ден продължават да се получават и отгово­рите на партньорите по един бъдеш проект по програма „Коменски", 3а чиято реализация ще си партнират училища от България, Румъния, Чехия, Германия, Италия, Фран­ция, Испания, Словакия, Латвия и Великобрита­ния, като координатор на проекта е Турция.

Проектът „Млади ев­ропейски доброволци" предвижда всяка от страните участнички да избере едно поле за доб­роволна дейност, в кое­то да работят като тази работа трябва да е в полза на училището и общ­ността. Българските де­ца са избрали темата „Екология". В плановете им са да организират и активно участват в по­чистване на паркове, за­саждане на дръвчета и грижата впоследствие за тях. Ще се изгради ате­лие за изработка на тор­бички от плат, които постепенно да измест­ват найлоновите плико­ве за пазаруване. Ще има конкурс за рисунки и есе на тема „Моят прекрасен дом - Земята".  „С всяко начинание се опитваме да подтикнем децата да мислят за околната сре­да и да осъзнаят че те са тези, които трябва да направят нещо за опазва­нето й", поясни ръководи­телката на българската група, работеща по про­екта Полина Москова.

За да се мотивират са­мите ученици и да се по­пуляризира проекта, училищата-партньори са за­почнали подготовката си за  него с изпращането на поздравителни картич­ки в навечерието на праз­ниците. Учениците от 7 и 9 клас са направили и пратили близо 70 кар­тички и вече са получили отговори от над 30 свои връстници от другите партньори.

 
Поздравления за уникално постижение по eTwinning! ПДФ Печат Е-мейл
СОУ”Вичо Грънчаров” е удостоено с Европейския знак за качество за високи постижения за работата по-Туининг проект  "Our drops never be tears".Това означава, че  работата на Ваня Христова, Даниела Велчева Валентина Русева и техните възпитаници  са били признати на най-високо европейско ниво.

В резултат и чрез тях училището получава сертификат, който можете да се прилага към всички материали на училището, както и да се показване на видно място в сградата. Да носи значима информация за европейска работа по проекти. Също така, според организаторите:  - „ Вашият проект ще бъдат показани в специална зона за Европейски портал на www.etwinning.net .Още веднъж поздравления за това уникално постижение и се надяваме, че ще можете да присъствате  на едно от еТуининг събития през годината.

 
КЪМ ЕВРОПА БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕВЪРНА БОРБАТА СРЕЩУ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЕДИН ОТ СВОИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. ЗАБОЛЯВАНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЮТЮНА, СА ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА СМЪРТ В ЕВРОПА ДНЕС. В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ТЮТЮНЪТ ПРИЧИНЯВА СМЪРТТА НА НАД 650 000 ДУШИ ГОДИШНО, Т.Е. ЕДИН ОТ ВСЕКИ СЕДЕМ ПОЧИНАЛИ. ТОВА ЧИСЛО ВКЛЮЧВА 19 000 ПОЧИНАЛИ ОТ ПАСИВНО ПУШЕНЕ, А ТЕЗИ ХОРА НИКОГА НЕ СА ЗАПАЛВАЛИ ЦИГАРА!

logo_helpHELP! e програма по която в училището работят от 2 години.  http://ro-ro.help-eu.com/pages/index-21.html Във връзка с това учениците от СОУ”Вичо Грънчаров” ще посетят филма „Не дишай” на журналистката от БНР Емилия Антова .Той ще бъде показан пред ученици от Горна Оряховица на 6 октомври. Прожекцията ще започне от 14.00 ч в зала №1 на Общината. Филмът е посветен на тежките последици от употребата на цигари и е насочен срещу тютюнопушенето. В 16-минутната лента за проблема говорят най-известните специалисти, национални консултанти-психолог, лекари, педагози. За своята драма разказват и потърпевши, хоспитализирани в болници с тумори и ракови заболявания.
Премиерата на филма е била през май във Варна, а след това е показван пред ученици от Силистра, Добрич, Ямбол, Видин и Габрово. Горнооряховските ученици вече са гледали двете части на филма „Умирай лесно”, чийто автор отново бе журналистката Емилия Антова. Кинолентите показваха проблемите с агресията в училищата и войната по пътищата.

 
Екология и околна среда -проекта SPARE ПДФ Печат Е-мейл

Ekologia-Spare4Учебни материали за работа получиха ученици  и  учители  от СОУ”Вичо Грънчаров” работещи по най-големия образователен проект в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и промени в климата – SPARE.

SPARE е най-големия международен образователен проект  за устойчива енергия, климат и околна среда - SPARE (School Project for Application for Resources and Energy. В ролята на национален координатор за България  е Тодор Тодоров, които активно подпомага учителката по биология Даниела Хинкова.

Ekologia-Spare

Проектът помага учениците да осъзнаят глобалните проблеми и впоследствие със собствени усилия и с помощта на учителите да намерят начини за спестяване на енергията вкъщи и училище, като използват най-простите методи на енергоспестяването и достъпните възобновяеми източници на енергия. Работата по проекта стимулира фантазията на децата и им дава възможност за самостоятелно мислене.След това те предават своя  опит на родителите си, съседите, местните власти и по този начин съдействат за внедряването на принципите на устойчивата енергетика в обществото. Това е обща задача за всички 17 страни, участващи в проекта.

Ekologia-Spare2Целта на проекта е възпитание на екологично съзнание у децата и привличане вниманието на обществото към проблемите на енергопотреблението, спестяването на енергия и енергийни ресурси, и опазване на околната среда. Проекта SPARE  дава на учениците не само знания за енергията и нейната взаимовръзка с околната среда, но възпитава екологично устойчив и безопасен начин на живот свързан със създаването на мотивацията за спестяване на ресурси и енергия, тъй като днешните ученици са специалистите, които утре ще вземат решенията.

Ekologia-Spare3Новата актуална задача на проекта е привличане на вниманието към проблемите свързани с изменението на климата и възможните последствия. В рамките на този проблем е особено важно  да се разясни една от причините за ускорените промени в  климата – засилването на парниковия ефект и действията свързани с намаляване на емисиите на парникови газове.11-11-2010

 
С грижа за всеки ученик ПДФ Печат Е-мейл
СОУ"Вичо Грънчаров" е единственото училище от Горна Оряховица, което спечели 3 проекта по националната програма "С грижа за всеки ученик" - Модул "Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученически олимпиади ". Така училището си осигури възможност за допълнителна подготовка на своите възпитаници по английски и руски езици, биология и здравно образование.
 


Страница 10 от 12