Достъп до информация Печат

Достъп до информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г.,По чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация