Участие в конференция и Национален конкурс Печат
Диана Енева запозна участниците с многобройните проведени дейности и  постигнати успехи в конкурсите, посветени на Победата. Под ръководството на помощник-директора на училището и учител по руски език Невянка Личева  за участие в Националните конкурси на Съюза на ветераните от войните и фондация "Устойчиво развитие за България" са представени: есе на Мария Симеонова, интервю с участници от града във Втората световна война  на Виолина Йорданова и мултимедийни презентации  на Яна Енева, Диана Енева, Мария Симеонова и Стоян Георгиев. Конкурсите са със съдействието на МОМН и са включени в календара на дейностите през учебната 2009/2010 година. От Инициативния комитет  благодарност за активното участие и достойно представяне бе изказана на учениците и техните родители.