„Дигитална компетентност - умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигитал Печат

2elena nОт 22 до 24 юли в град Елена се проведе обучение по ОПНОИР, Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" на учители от СУ ,,Вичо Грънчаров". Лекторът на обучението - Гинка Гамсъзова запозна педагогическите специалисти с темата "Дигитална компетентност - умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигиталната идентичност". 22e.ekd nПоследните статистически данни сочат, че обсегът на вниманието научащите се намалява значително в резултат на напредъка на цифровите технологии. Те са в състояние да задържат вниманието върху едно и също нещо не повече от 8 секунди. От преподавателя зависи колко добре може да задържи вниманието на учащите. Бяха разгледани възможностите на Офис 365 за интересно поднасяне на информацията в ОРЕС .