Иновативна среда на обучение с образователен софтуер GeoGebra мотивира учениците в СУ „Вичо Грънчаро Печат

matemat 4През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в СУ "€žВичо Грънчаров"€ - град Горна Оряховица се проведе педагогически експеримент върху усвояването на основни теми от училищния курс по геометрия. Учителите по математика г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова участваха в постигане на целите на експеримента в VII и X клас. Изследователската задача бе да се провери ефективността от използване на математически софтуер GeoGebraза трайно усвояване на геометрични знания от учениците. Причини за провеждане на експеримента са усъвършенстването на образователните технологии и възможността за различна и иновативна среда за обучение, която предлага училището.

Докторант по Методика на обучението по математикаЖоржета Ангелова от Великотърновския университет гостува в учебни часове на г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова. Заедно трансформираха традиционни учебни уроци по математика в интерактивни. Математическият софтуер повиши активността и когнитивните умения на учениците, както и разбиране на изучените математически понятия, твърдения и задачи.

Използването на GeoGebra е полезно и приятно предизвикателство сред съвременните учители в СУ "Вичо Грънчаров". Учениците интуитивно опознаха нови образователни технологии, а учителите педагогически целесъобразно ги интегрираха в учебния процес.

Интерактивният модел на обучение в уроците по математика в училището е мотивация за учене, което го прави целенасочено и смислено.