Международен ден на толерантността Печат

1611 D83A7DD78DBD16 ноември "Международен ден на толерантността" отбелязаха учениците от IV "в" клас. Те проведоха разговор на тема "Какво е толерантност?" и обсъдиха десетте златни правила на толерантността с педагогическия съветник Анита Дериджиян и класния си ръководител - Мариета Панева. Децата изработиха цвете на толерантността и споделиха добри примери за толерантност един към друг.