ВТОРИ ПРИЕМ ТАЛАНТИ Печат

Уведомявам Ви, че Община Горна
Оряховица започва втори прием на документи
за предоставяне на закрила на деца с
изявени дарби съгласно Общинска
програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от общинските училища
за учебната 2020/2021 г.

Приема ще бъде от 10 септември до 27 септември 2021 г. на място /стая
305/ в Община Горна Оряховица.
Документи могат да бъдат подавани и по
имейл:

Документите трябва да съдържат:
1. Попълнено Искане (в прик. файл);
2. Копие от удостоверение за раждане или
лична карта на детето;
3. Служебна бележка от училището, че
през 2020/2021 г. ученикът се е обучавал в ....
клас и няма наложени наказания за
периода.
4. Документи, удостоверяващи класиране.

Неокомплектовани документи няма да се
приемат!

Телефон за контакт: 088 28 27 778

Attachments:
Download this file (08-09-искане 2021.doc)Искане45 Kb 8.09.2021 15:19
Download this file (08-09-Общинска програма закрила на деца с изявени дарби 2021.pdf)програма9641 Kb 8.09.2021 15:19