Марин Петков (випуск 1997 Печат

Марин Петков

Marin4o-snimka(випуск 1997, СОУ „Вичо Грънчаров”)

Училището е школата на живота. То даде онази основа, чрез която израснахме като личности със собствена позиция и виждания по житейските казуси. А учителите бяха Хора, които знаеха занаята и се стремяха да ни налеят в главите познанието. Затова и всички ние - от випуск 1997г. заехме своето, макар и все още скромно място в обществото и се стремим да усъвършенстваме научените уроци и да ги прилагаме в ежедневието ни. Едно голямо благодаря за всички Вас и дано още ст огодини да сте все така здрави и пипащи с твърда, но сигурна ръка!