12 идеи за родители Печат

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат, без това да създава напрежение и усещане за опасност.