Препоръки за безопасна работа в интернет Печат

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.