Начало Контакти

Контакти - email: souvg@abv.bg

Контакти за връзка

# Име Позиция Телефон Мобилен телефон Факс
1 Нели Атанасова Директор 0618 / 6 04 59 0879535781
2 Росица Атанасова Илиева Заместник - директор 0879535783
3 Педагогически съветник Педагогически съветник 0889534320
4 Лилия Славова Главен счетоводител 0618 / 6 04 57 0879535779
5 Росица Славчева Георгиева Завеждащ, личен състав и касиер 0618 / 6 04 57
6 Виолета Панова-Христова Библиотекар и Технически сътрудник 0879535782