Начало Проекти Международни Международна партньорската мрежа „Медиите в образованието”

Международна партньорската мрежа „Медиите в образованието” ПДФ Печат Е-мейл

СОУ ”Вичо Грънчаров”след оспорван избор спечели проект и е част от партньорската мрежа „Медиите в образованието”,  които създава месечен бюлетин „Media in Education News”.   Проектът сега включва и почти 100 италиански училища, които са свързани чрез   School of Robotics . Екипът на проекта твърдят, че обучението за информатика е платформа, важна не само за тези ученици, които искат да станат инженери и учени, но и за всеки ученик, тъй като предоставя силен метод на разсъждение и мощен инструмент за разпространяване на новости и иновации. Създаденият в мрежа бюлетин е насочена към хората активно ангажирани с насърчаване на върховите постижения за  използването на медиите в областта на образованието и е свързан с годишните награди Медея.

This newsletter is aimed at people actively engaged in promoting excellence in the use of media in education and is linked to the annual MEDEA Awards.

1medija

Click here to download the newsletter (PDF format)

Броят от март съдържа информация за:

• съобщение за медиите : обучение и  конференция на тема "Медията – живот към ерата на цифровите системи", организирана в Брюксел през ноември в сътрудничество с Министерството на образованието и фламандски и Европейската комисия, Генерална дирекция "Образование и култура"
• доклад за фински Политики медийното образование, от финландското общество относно медийното образование
• онлайн проучване за подбор на преподаватели, и на използването на видео клипове в класните си стаи, от Университета в Хъл (Великобритания)
• една статия по E-Motion проекта, насърчаване на младите хора да започнат учебни дейности чрез ИКТ и музика
• профил на FH Joanneum в Австрия, една национална точка за контакт на Медея
• новини от интересни събития, уебсайтове, инструменти и информация за различни фестивали, свързани с използването на медиите, насочени към сектора на образованието и обучението.