Начало Актуално Актуално Национална стратегия за финансова грамотност

Национална стратегия за финансова грамотност ПДФ Печат Е-мейл

Finansovas

Обществено обсъждане на Национална стратегия за финансова грамотност на Република България и План за действие (2021-2025 г.) към нея

Стратегията цели да подобри знанията и уменията на българина за краткосрочно управление на личните финанси, както и да информира относно финансовите услуги и продукти у нас.

Сред останалите цели са по-добри умения и знания за справяне с риска и изграждане на финансова устойчивост, умело използване на финансови услуги и продукти, по-добра информираност относно правата и задълженията на потребителите на финансови услуги и механизмите за защита правата на потребителите. "За да са ефективни, политиките и интервенциите в областта на финансовата грамотност, те трябва да са систематични, мащабни, устойчиви и ориентирани към резултати", посочват експертите в проекта на стратегията. Затова и към всеки един от приортетите има изведени мерки, които съдържат описание на дейността, целеви групи, индикатори за изпълнение, отговорни институции и организации, както и график за нейното изпълнение.

Attachments:
Download this file (21-01-писмо-1102-2 от МОН.pdf)Pismo MON132 Kb21.01.2021 11:03