Начало Проекти Проекти УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА “АЗ НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН!”, ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”, КД1

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА “АЗ НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН!”, ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +”, КД1 ПДФ Печат Е-мейл

logo websiteВъв връзка с проект "€žАз не съм различен!", програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, сектор "€žУчилищно образование" на СУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица, екип от осем учители посети гр. Римини, Италия в периода 23.05.2021 - 29.05.2021г.

Основна цел на обучението беше придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработванена учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничеството с различни институции.

В резултат на обучението, проведено от "€žSistema Turismo", гр. Римини, Италия, в СУ "€žВичо Грънчаров" бяха реализирани четири съвместни уроци. Старши учителите Р. Петрова и С. Илиева представиха съвместен открит урок по история и цивилизации на тема "Подготовка за вечен живот". Преподавателите В. Христова и Н. Атанасова проведоха съвместен открит урок по ИТ и музика на тема "С Мобилен телефон в час - разкажи приказка за съответната държава чрез презентация". Два съвместни открити урока по английски език бяха представени в начален етап и в гимназиален етап. Д. Николова, учител по английски език, и Е. Йотова, учител по ФВС, включиха английския език и спорта в разнообразни интерактивни игри, чрез съвместния си урок на тема "€žУчи, играй и се забавлявай". Преподавателите Ад. Райкова, Р. Петрова и С. Николова реализираха съвместен урок по английски език, история и математика на тема "€žПътуване до Австралия". Крайният продукт на урока е дигитална книга, озаглавена "10 причини да посетим Австралия". Във всички съвместни уроци участие взе Стела Илиева - ресурсен учител и член на екипа на проекта "€žАз не съм различен!", като приложи нови инструменти за компенсиране на затрудненията, свързани с конкретните нужди на ученика със специални нужди.

Представително събитие на тема "Обучение на деца със СОП" запозна педагогическия екип на СУ "€žВичо Грънчаров" и обществеността с използване на подходящи компенсаторни инструменти и иновативни образователни практики за приобщаване на деца със специфични образователни потребности.Информация за образователната система в България и Италия, всички обучителни и образователни ресурси, както и планове на открити уроци могат да бъдат намерени на линка на страницата на проекта:

https://sites.google.com/view/2019-1-bg01-ka101-061769/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0