Начало Актуално Актуално Ученическото творчество „Заедно“

Ученическото творчество „Заедно“ ПДФ Печат Е-мейл

ZaednoSC 2381 Учениците със специални образователни потребности от СУ "Вичо Грънчаров" участваха и получиха своите отличия -грамота и книжка - подарък от организаторите на петата Национална изложба на ученическото творчество "Заедно". Петото издание на детския форум бе организирано от НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец в партньорство с Община Лясковец, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Института за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие и Сдружение "ЗОВ България". В Националната изложба тази година са участвали възпитаници на 54 училища от 16 области на България на възраст от първи до четвърти клас.