Начало Проекти Проекти обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическит

обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическит ПДФ Печат Е-мейл

1 viber изображение 2021На 8, 9 и 10 юли 2021 в морския комплекс "€žСлънчев ден"се проведе обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "€žКвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., Дейност 1

Учителите се разделиха на групи в две тематични направления:

"€žПрофесионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес" с лектор психологът Бистра Бунева и "Проектно-базираното обучение - инструмент за качествено преподаване и обучение" с лектор проф. д-р Янка Тоцева

Различни психологични техники и игри за справяне с стреса и професионалното прегаряне се усвоиха от участниците и създадоха допълнително позитивен заряд сред тях.

В областта на проектно-базираното обучение бяха показани и обсъдени различни европейски и американски практики.

Сред приятна обстановка и настроение всеки от учителите успя да извлече и научи нещо ново, което да му е от ползва в процеса на работа. Лекторите се постараха обучението да премине в приятелска атмосфера, за което им благодарим!