Начало Начален курс

Седмично разписание 2015/2016г.
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание IІ-срок 2019-2020 учебна година

1 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

ИУЧ БЕЛ

Кремена Витанова

2

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература.

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Музика

Кремена Витанова

ИУЧ математика

Кремена Витанова

3

Български език и литература.

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Изобразително изкуство

Кремена Витанова

4

Български език и литература.

Кремена Витанова

Околен свят

Кремена Витанова

Технологии и предприемачество.

Анета Кожухарова

ИУЧ БЕЛ

Кремена Витанова

Изобразително изкуство

Кремена Витанова

5

Час на класа

Кремена Витанова

Музика

Кремена Витанова

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.00-15.35

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.

1 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература.

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература.

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

Технологии и предприемачество.

Даниела Велчева

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература.

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ИУЧ математика

Даниела Велчева

4

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

Музика

Даниела Велчева

5

Час на класа

Даниела Велчева

Околен свят

Даниела Велчева

.

Изобразително изкуство

Даниела Велчева

.
. . . .

Спортни дейности.

Пламена Христова

12.45-13.20

.

2 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

ИУЧ математика

Ваня Недкова

2

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

3

Български език и литература.

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

4

Технологии и предприемачество.

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

5

Час на класа

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

.

Околен свят

Ваня Недкова

Изобразително изкуство

Ваня Недкова

.

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.00-15.35

. .. . .

2 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

2

Български език и литература.

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

Английски език

Стефка Попова

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

3

Български език и литература.

Анка Йовчева

Английски език

Стефка Попова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Околен свят

Анка Йовчева

Технологии и предприемачество.

Анка Йовчева

4

Музика

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

ИУЧ математика

Анка Йовчева

5

Час на класа

Анка Йовчева

Изобразително изкуство

Анка Йовчева

.

Български език и литература.

Анка Йовчева

Музика

Анка Йовчева

. .

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.00-15.35

. . .

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

Английски език

Диана Николова

2

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Английски език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

Английски език

Диана Николова

Компютърно мод2

Татяна Георгиева

Компютърно мод2

15

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ математика

Татяна Георгиева

4

Човекът и обществото

Татяна Георгиева

Човекът и природата

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

5

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

Човекът и обществото

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Изобразително изкуство

Татяна Георгиева

6

Час на класа

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

.

Технологии и предприемачество.

Татяна Георгиева

.
. . . .

Спортни дейности.

Пламена Христова

13.30-14.Диана Николова

.

3 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Милена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

ИУЧ математика

Милена Стоева

2

Български език и литература.

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

Английски език

Диана Николова

Български език и литература.

Милена Стоева

Английски език

Диана Николова

3

Човекът и обществото

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

Английски език

Диана Николова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

4

Математика

Милена Стоева

Компютърно мод2

15

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

5

Музика

Милена Стоева

Човекът и природата

Милена Стоева

Човекът и обществото

Милена Стоева

Изобразително изкуство

Милена Стоева

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

6

Час на класа

Милена Стоева

Технологии и предприемачество.

Милена Стоева

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.55-16.35

Изобразително изкуство

Милена Стоева

.

3 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Компютърно мод2

15

Български език и литература.

Мариета Панева

Английски език

Диана Николова

Български език и литература.

Мариета Панева

2

Математика

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

Български език и литература.

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ математика

Мариета Панева

4

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

Човекът и обществото

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Анета Кожухарова

5

Човекът и обществото

Мариета Панева

Човекът и природата

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература.

Мариета Панева

Изобразително изкуство

Анета Кожухарова

6

Час на класа

Мариета Панева

Технологии и предприемачество.

Мариета Панева

.

Музика

Мариета Панева

.
. . . .

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.55-16.35

.

4 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Компютърно модел

Зарка Гайдарова

Компютърно мод2

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Човекът и природата

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Английски език

Диана Николова

4

Математика

Зарка Гайдарова

Човекът и природата

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Човекът и обществото

Зарка Гайдарова

ИУЧ Чов.и общ.

Зарка Гайдарова

5

Технологии и предприемачество.

Зарка Гайдарова

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

6

Час на класа

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.

Изобразително изкуство

Зарка Гайдарова

.
.

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.55-16.35

. . . .

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Компютърно модел

Славка Иванова

Компютърно мод2

Милена Стоева

Български език и литература.

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

3

Български език и литература.

Славка Иванова

Човекът и природата

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Изобразително изкуство

Славка Иванова

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Английски език

Диана Николова

Технологии и предприемачество.

Славка Иванова

Английски език

Диана Николова

5

Човекът и природата

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Музика

Славка Иванова

Човекът и обществото

Славка Иванова

ИУЧ Чов.и общ.

Славка Иванова

6

Час на класа

Славка Иванова

Английски език

Диана Николова

.

Музика

Славка Иванова

.
. . . .

Спортни дейности.

Пламена Христова

16.40-17.20

.

4 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Компютърно модел

Антоанета Станчева

Компютърно мод2

Мариета Панева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

2

Човекът и природата

Антоанета Станчева

Човекът и природата

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

ИУЧ БЕЛ

Антоанета Станчева

3

Музика

Антоанета Станчева

Английски език

Диана Николова

Английски език

Диана Николова

Човекът и обществото

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

4

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Изобразително изкуство

Антоанета Станчева

Технологии и предприемачество.

Антоанета Станчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Изобразително изкуство

Антоанета Станчева

Английски език

Диана Николова

ИУЧ Човекът и общществото

Антоанета Станчева

6

Час на класа

Антоанета Станчева

Музика

Антоанета Станчева

.

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.
. .

Спортни дейности.

Пламена Христова

15.55-16.35

. . .

Седмично разписание I срок 2019-2020 учебна година

1 а, сутрин - 208 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

ИУЧ БЕЛ

Кремена Витанова

2 Физическо възпитание и спортКрасимир Кръстев

Български език и литература.

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Музика

Кремена Витанова

ИУЧ мат.

Кремена Витанова

3

Български език и литература.

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Математика

Кремена Витанова

Български език и литература.

Кремена Витанова

Изобробразително изккуство

Кремена Витанова

4

Български език и литература.

Кремена Витанова

Околен свят

Кремена Витанова

Технологии и предприемачество

Кремена Витанова

ИУЧ БЕЛ

Кремена Витанова

Изобробразително изккуство

Кремена Витанова

5

Час на класа

Кремена Витанова

Музика

Кремена Витанова

. Физическо възпитание и спорт Красимир Кръстев Спортни дейности -12.30-13.05ч. Пламена Христова

-

1 б, сутрин - 209 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

Математика

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

2

Български език и литература.

Даниела Велчева

Физическо възпитание и спорт Красимир Кръстев Физическо възпитание и спорт Красимир Кръстев

Технологии и предприемачество

Даниела Велчева

ИУЧ мат.

Даниела Велчева

3

Математика

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Изобробразително изккуство

Даниела Велчева

4

Музика

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

Български език и литература.

Даниела Велчева

ИУЧ БЕЛ

Даниела Велчева

Изобробразително изккуство

Даниела Велчева

5

Час на класа

Даниела Велчева

Околен свят

Даниела Велчева

Спортни дейности

15.00-15.35ч.Пламена Христова

Музика

Даниела Велчева

.

-

2 а, сутрин - 206 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Математика

Ваня Недкова

ИУЧ мат.

Ваня Недкова

2

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Изобробразително изккуство

Ваня Недкова

3

Български език и литература.

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

4

Технологии и предприемачество

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

5

Час на класа

Ваня Недкова

Български език и литература.

Ваня Недкова

.

Околен свят

Ваня Недкова

Музика

Ваня Недкова

.

Спортни дейности

15.00-15.35ч.Пламена Христова

. . . .

2 б, сутрин - 207 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

2

Български език и литература.

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

I чужд език

Стефка Попова

Околен свят

Анка Йовчева

ИУЧ БЕЛ

Анка Йовчева

3

Български език и литература.

Анка Йовчева

I чужд език

Стефка Попова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Технологии и предприемачество

Анка Йовчева

4

Музика

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Математика

Анка Йовчева

Български език и литература.

Анка Йовчева

ИУЧ мат.

Анка Йовчева

5

Час на класа

Анка Йовчева

Изобробразително изккуство

Анка Йовчева

.

Български език и литература.

Анка Йовчева

Музика

Анка Йовчева

. .

Спортни дейности

15.00-15.35ч.Пламена Христова

. . .

3 а, сутрин -102 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

2

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

3

I чужд език

Диана Николова

Компютърно модел

Татяна Георгиева

Компютърно мод2

Десислава Йорданова

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Технологии и предприемачество

Татяна Георгиева

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

4

Човек и общество

Татяна Георгиева

Човек и природа

Татяна Георгиева

Математика

Татяна Георгиева

Български език и литература.

Татяна Георгиева

Изобробразително изккуство

Татяна Георгиева

5

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Татяна Георгиева

Човек и общество

Татяна Георгиева

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

Изобробразително изккуство

Татяна Георгиева

6

Час на класа

Татяна Георгиева

Музика

Татяна Георгиева

.

Музика

Татяна Георгиева

Спортни дейности

13.00 ч. -

13.40 чПламена Христова

-

3 б, сутрин -103 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

Математика

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

ИУЧ мат.

Милена Стоева

2

Български език и литература.

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

I чужд език

Диана Николова

3

Човек и общество

Милена Стоева

Технологии и предприемачество

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

I чужд език

Диана Николова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

4

Математика

Милена Стоева

Компютърно модел

Милена Стоева

Компютърно моделиране 2

Десислава Йорданова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Математика

Милена Стоева

Български език и литература.

Милена Стоева

5

Музика

Милена Стоева

Човек и природа

Милена Стоева

Човек и общество

Милена Стоева

Изобробразително изккуство

Милена Стоева

ИУЧ БЕЛ

Милена Стоева

6

Час на класа

Милена Стоева

Музика

Милена Стоева

Спортни дейности

15.55 ч. -

16.35 ч.Пламена Христова

Изобробразително изккуство

Милена Стоева

.

-

3 в, сутрин - 104 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Компютърно модел

Мариета Панева

Компютърно моделиране 2

Десислава Йорданова

Български език и литература.

Мариета Панева

I чужд език

Диана Николова

Български език и литература.

Мариета Панева

2

Математика

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

3

Български език и литература.

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

Математика

Мариета Панева

ИУЧ мат.

Мариета Панева

4

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Музика

Мариета Панева

Български език и литература.

Мариета Панева

Изобробразително изккуство

Мариета Панева

5

Човек и общество

Мариета Панева

Човек и природа

Мариета Панева

Човек и общество

Мариета Панева

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

Изобробразително изккуство

Мариета Панева

6

Час на класа

Мариета Панева

Технологии и предприемачество

Мариета Панева

.

Музика

Мариета Панева

.
. . . .

.

Спортни дейности

15.55 ч. -

16.35 ч.

Пламена Христова

-

4 а, сутрин - 105 кабинет

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Компютърно модел

Зарка Гайдарова

Компютърно моделиране 2

Татяна Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

2

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

3

Човек и природа

Зарка Гайдарова

Математика

Зарка Гайдарова

Музика

Зарка Гайдарова

Български език и литература.

Зарка Гайдарова

Изобробразително изккуство

Зарка Гайдарова

4

Математика

Зарка Гайдарова

Човек и природа

Зарка Гайдарова

ИУЧ Човекът и природата

Зарка Гайдарова

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ Човекът и обществото

Зарка Гайдарова

5

Технологии и предприемачество

Зарка Гайдарова

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Математика

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

6

Час на класа

Зарка Гайдарова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.

Човек и общество

Зарка Гайдарова

.
.

Спортни дейности

15.55 ч. -

16.35 ч.Пламена Христова

. . . .

-

4 б, сутрин - 106 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

2

Български език и литература.

Славка Иванова

Български език и литература.

Славка Иванова

Компютърно модел

Славка Иванова

Компютърно моделиране 2

Милена Стоева

Български език и литература.

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

3

Български език и литература.

Славка Иванова

Човек и природа

Славка Иванова

ИУЧ Човекът и пр

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Изобробразително изккуство

Славка Иванова

4

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

5

Човек и природа

Славка Иванова

Математика

Славка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

Човек и общество

Славка Иванова

ИУЧ Чов.и общ.

Славка Иванова

6

Час на класа

Славка Иванова

I чужд език

Диана Николова

.

Музика

Славка Иванова

.
. .

Спортни дейности

15.55 ч.-16.35ч.Пламена Христова

. . .

-

4 в, сутрин - 107 кабинет

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Компютърно модел

Антоанета Станчева

Компютърно моделиране 2

Мариета Панева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

2

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Човек и природа

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

ИУЧ БЕЛ

Антоанета Станчева

3

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

I чужд език

Диана Николова

I чужд език

Диана Николова

Човек и общество

Антоанета Станчева

Математика

Антоанета Станчева

4

Математика

Антоанета Станчева

Технологии и предприемачество

Антоанета Станчева

ИУЧ Човекът и пр

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

5

Човек и природа

Антоанета Станчева

Български език и литература.

Антоанета Станчева

Изобробразително изккуство

Антоанета Станчева

I чужд език

Диана Николова

ИУЧ Човек и общество

Антоанета Станчева

6

Час на класа

Антоанета Станчева

Музика

Антоанета Станчева

.

Физическо възпитание и спорт

Красимир Кръстев

.
. . .

.

Спортни дейности

16.35 ч. - 16.40 ч

Пламена Христова
.

-

Последно променен на Понеделник, 27 Януари 2020 09:12