Начало Начален курс

Седмично разписание 2015/2016г.
Начален курс ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание-ІI срок 2018-2019 учебна година

1 а, сутрин-206 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература. ИУЧ Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература. Български език и литература. ИУЧ Български език и литература
3 Български език и литература. Физическо възпитание и спорт Математика Математика ИУЧ математика
4 Технологии и предприемачество Околен свят Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
5 Час на класа Музика . Изобразително изкуство .
.

Спортни дейности

oт 15.35-16.10

. . . .

.

1 б, сутрин -207 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Математика ИУЧ Български език и литература
2 Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература. ИУЧ Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ математика
4 Български език и литература Български език и литература. Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 Час на класа Околен свят . Изобразително изкуство .
. .

Спортни дейности

oт 15.40-16.15

. . .

------

2 а, сутрин-102 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Чужд език
2 Български език и литература. Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
3 Музика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт ИУЧ Български език и литература
4 Чужд език Изобразително изкуство Музика Математика ИУЧ Математика
5 Час на класа Изобразително изкуство . Околен свят Технологии и предприемачество
.

Спортни дейности

от 15.40 ч. - 16.15ч.

ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. – 17.30ч

. ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. -17.30ч .

2 б, сутрин -103 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Чужд език Български език и литература Български език и литература. Физическо възпитание и спорт
2 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Околен свят ИУЧ Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Математика ИУЧ Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Чужд език ИУЧ Математика
5 Час на класа Музика . Технологии и предприемачество Музика
. .

Спортни дейности

от 15.40 ч. - 16.15ч.

. ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч .
. . ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.-17.30ч . . .

2 в, сутрин - 104 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
2 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
3 Чужд език Математика Физическо възпитание и спорт Математика Чужд език
4 Музика Изобразително изкуство Математика Околен свят ИУЧ Математика
5 Час на класа Изобразително изкуство . Музика Физическо възпитание и спорт
. . ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч

Спортни дейности

от 15.40 ч. - 16.15ч.

ФВС  - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.-17.30ч .

----------

3 а, сутрин - 105 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Чужд език Човекът и обществото.
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и обществото. Математика Музика
4

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Чужд език Изобразително изкуство Български език и литература Чужд език
5 Математика Математика Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Хореграфия
6 Час на класа Технологии и предприемачество . . ИУЧ Български език и литература
.

ФУЧ Изобразително изкуство

16.00-16.40

ФУЧ ФВС  - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.- 17.30ч. . ФУЧ ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.- 17.30ч.

Спортни дейности

16.00-16.40

3 б, сутрин - 106 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт. Математика
2

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Български език и литература Български език и литература Чужд език ИУЧ Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Чужд език Изобразително изкуство Човекът и обществото.
5 Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото. Изобразително изкуство Чужд език
6 Час на класа

ИУЧ Хореграфия

. . Технологии и предприемачество
 

ФУЧ Изобразително изкуство

16.00-16.40

ФУЧ ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.- 17.30ч

Спортни дейности

16.00-16.40

ФУЧ ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч .

3 в, сутрин - 107 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Чужд език Човекът и природата Човекът и обществото. Български език и литература ИУЧ Български език и литература
2 Математика Чужд език Музика Български език и литература Български език и литература
3

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Физ. възп. и сп.
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика
5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Чужд език Физическо възпитание и спорт. Човекът и обществото.
6 Час на класа Изобразително изкуство .

Спортни дейности

16.10-16.50

ИУЧ Хореграфия
.

ФУЧ Изобразително изкуство

16.00-16.40

ФУЧ ФВС - мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч.-17.30ч . ФУЧ ФВС- мажоретен състав сб.гр. 16.50 ч. - 17.30ч. .

----------

4 а, сутрин‚- 208 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Чужд език Български език и литература. ЗИП Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Музика ЗИП Математика
3 Математика Български език и литература Математика Чужд език Български език и литература.
4 Музика Човекът и природата Човекът и обществото. Математика Изобразително изкуство
5 Чужд език Физическо възпитание и спорт Български език и литература. Домашен бит и техника Изобразително изкуство
. Час на класа

СИП Човекът и обществото.

15.30 - 16. 10

СИП Изобразително изкуство

15.30 - 16.10

Допълнителен час по ФВС

15.30 - 16.10

СИП Руски език сб.гр.

15.30-16.10

4 б, сутрин - 209 кабинет

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература. Човекът и природата Човекът и обществото. Математика ЗИП Математика
2 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт.
3 Математика Чужд език Чужд език Български език и литература ЗИП Български език и литература
4 Изобразително изкуство Математика Български език и литература. Физическо възпитание и спорт Български език и литература.
5 Изобразително изкуство Музика Домашен бит и техника Чужд език Музика
. Час на класа

СИП Човекът и обществото.

15.30 - 16.10

СИП Изобразително изкуство

15.30 - 16.10

.

СИП Руски език сб.гр.

15.30-16.10

.

Допълнителен час по ФВС

16.00 - 16.40

. . . .

4 в, сутрин - 02 кабинет

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и обществото. Математика ЗИП Математика
2 Чужд език Български език и литература Чужд език Музика Чужд език
3 Математика Музика Математика Български език и литература. ЗИП Български език и литература
4 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника Изобразително изкуство
. Час на класа

Допълнителен час по ФВС

15.30-16.10

СИП Изобразително изкуство

15.30- 16.10

СИП Човекът и обществото.

15.30 - 16.10

.

Седмично разписание - І срок 2018-2019 учебна година

1 а, сутрин

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

206

2

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Математика

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

ИУЧ БЕЛ

Ваня Недкова

206

3

Бълг. ез. и лит.

Ваня Недкова

206

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Ваня Недкова

206

Математика

Ваня Недкова

206

ИУЧ мат.

Ваня Недкова

206

4

Технол.и пред.

Ваня Недкова

206

Околен свят

Ваня Недкова

206

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Изобр. изк.

Ваня Недкова

206

Музика

Ваня Недкова

206

5

Час на класа

Ваня Недкова

206

Музика

Ваня Недкова

206

.

Изобр. изк.

Ваня Недкова

206

.
. 

Сп. дейности

oт 15.35-16.10

Еленка Йотова

С

. . . .

.

1 б, сутрин

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

207

Математика

207

Математика

207

Математика

207

ИУЧ БЕЛ

207

2

Музика

207

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Технол.и пред.

207

Бълг. ез. и лит.

207

ИУЧ БЕЛ

207

3

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

Бълг. ез. и лит.

-

207

ИУЧ мат.

-

207

4

Бълг. ез. и лит.

207

Бълг. ез. и лит.

207

Музика

207

Изобр. изк.

207

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

5

Час на класа

207

Околен свят

207

.

Изобр. изк.

207

.
.  .

Сп. дейности

oт 15.40-16.15

Еленка Йотова

С

. . .

.

2 а, сутрин

час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Татяна Георгиева

102

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

I чужд език

Диана Николова

102

2

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Математика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

102

3

Музика

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

ИУЧ БЕЛ

Татяна Георгиева

102

4

I чужд език

Диана Николова

102

Бълг. ез. и лит.

Татяна Георгиева

102

Музика

Татяна Георгиева

102

Математика

Татяна Георгиева

102

ИУЧ мат.

Татяна Георгиева

102

5

Час на класа

Татяна Георгиева

102

Изобр. изк.

Татяна Георгиева

102

.

Околен свят

Татяна Георгиева

102

Технол.и пред.

Татяна Георгиева

102

. 

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Пепа Колева

С

. . . .

2 б, сутрин

 

 час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Миглена Димитрова

103

I чужд език

Диана Николова

103

Математика

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

103

2

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Околен свят

Миглена Димитрова

103

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

103

3

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Математика

Миглена Димитрова

103

ИУЧ БЕЛ

Миглена Димитрова

103

4

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Бълг. ез. и лит.

Миглена Димитрова

103

Технол.и пред.

Миглена Димитрова

103

I чужд език

Диана Николова

103

ИУЧ мат.

Миглена Димитрова

103

5

Час на класа

Миглена Димитрова

103

Музика

Миглена Димитрова

103

.

Изобр. изк.

Миглена Димитрова

103

Музика

Миглена Димитрова

103

. .

Сп. дейности

от 15.40 ч.- 16.15ч.

Пепа Колева

С

. . .

2 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Математика

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

104

2

Технол.и пред.

Мариета Панева

104

Изобр. изк.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

ИУЧ БЕЛ

Мариета Панева

104

3

I чужд език

Диана Николова

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Математика

Мариета Панева

104

I чужд език

Диана Николова

104

4

Математика

Мариета Панева

104

Бълг. ез. и лит.

Мариета Панева

104

Математика

Мариета Панева

104

Околен свят

Мариета Панева

104

ИУЧ мат.

Мариета Панева

104

5

Час на класа

Мариета Панева

104

Музика

Мариета Панева

104

Сп. дейности

от 15.40 ч. -16.15ч.

Пепа Колева

С

Музика

Мариета Панева

104

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

3 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Чов. и продата

Зарка Гайдарова

105

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

105

2

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Музика

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Математика

Зарка Гайдарова

105

3

Математика

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Бълг. ез. и лит.

Зарка Гайдарова

105

Музика

Зарка Гайдарова

105

ИУЧ БЕЛ

Зарка Гайдарова

105

4

Компутърно модел.

Зарка Гайдарова

311

Компутърно мод.2 група

Татяна Георгиева

211

I чужд език

Диана Николова

105

Чов. и общ.

Зарка Гайдарова

105

Математика

Зарка Гайдарова

105

I чужд език

Диана Николова

105

5

Технол.и пред.

Зарка Гайдарова

105

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

I чужд език

Диана Николова

105

ИУЧ Човекът и пр

Зарка Гайдарова

105

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

105

6

Час на класа

Зарка Гайдарова

105

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

.

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

С

Изобр. изк.

Зарка Гайдарова

105

.

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

А

. . . .

3 б, сутрин

.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Музика

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

ИУЧ Човекът и пр

Славка Иванова

106

Математика

Славка Иванова

106

2

Компутърно модел.

Славка Иванова

311

Компутърно мод.2 група

Миглена Димитрова

211

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

I чужд език

Диана Николова

106

ИУЧ БЕЛ

Славка Иванова

106

3

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Музика

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

4

Бълг. ез. и лит.

Славка Иванова

106

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

106

I чужд език

Диана Николова

106

Изобр. изк.

Славка Иванова

106

Чов. и общ.

Славка Иванова

106

5

Технол.и пред.

Славка Иванова

106

Чов. и продата

Славка Иванова

106

Чов. и общ.

Славка Иванова

106

Изобр. изк.

Славка Иванова

106

I чужд език

Диана Николова

106

6

Час на класа

Славка Иванова

106

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

106

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

.

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

106

. 

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

А

. . . .

3 в, сутрин

..  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Диана Николова

107

Чов. и продата

Десислава Данова

107

Чов. и общ.

Десислава Данова

107

I чужд език

Диана Николова

107

ИУЧ БЕЛ

Десислава Данова

107

2

Музика

Стела Акиванива

107

I чужд език

Диана Николова

107

Музика

Стела Акиванива

107

ИУЧ Човекът и пр

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

3

Компутърно модел.

Десислава Данова

311

Компутърно мод.2 група

Мариета Панева

211

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

Технол.и пред.

Десислава Данова

107

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

107

4

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

Математика

Десислава Данова

107

5

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Изобр. изк.

Десислава Данова

107

Бълг. ез. и лит.

Десислава Данова

107

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

107

Чов. и общ.

Десислава Данова

107

6

Час на класа

Десислава Данова

107

Изобр. изк.

Десислава Данова

107

.

Сп. Дейности

Ивайло Караиванов

16.00-16.40

С

ИУЧ Хореграфия

Йордан Минчев

107

.

ФУЧ ИИ

Мартина Нешкова

16.00-16.40

. . . .

4 а, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Музика

Кремена Витанова

208

I чужд език

Диана Николова

208

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

ЗИП БЕЛ

Кремена Витанова

208

2

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

ЗИП Мат.

Кремена Витанова

208

3

Математика

Кремена Витанова

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

I чужд език

Диана Николова

208

Чов. и продата

Кремена Витанова

208

4

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

С

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

Чов. и общ.

Кремена Витанова

208

Математика

Кремена Витанова

208

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

208

5

I чужд език

Диана Николова

207

Чов. и продата

Кремена Витанова

207

Бълг. ез. и лит.

Кремена Витанова

207

Дом. бит и техн.

Кремена Витанова

207

Изобр. изк.

Кремена Витанова

207

.

Час на класа

Кремена Витанова

208

СИП чов. и общ.

Кремена Витанова

15.30 - 16.10

208

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 - 16.10

А

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

15.30 - 16.10

С

СИП РЕ сб.гр.

15.30-16.10

Ек. Георгиева

208

4 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Чов. и продата

Антоанета Станчева

209

Чов. и общ.

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Чов. и продата

Антоанета Станчева

209

2

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

3

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

I чужд език

Диана Николова

209

I чужд език

Диана Николова

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

ЗИП Мат.

Антоанета Станчева

209

4

Математика

Антоанета Станчева

209

Математика

Антоанета Станчева

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

209

ЗИП БЕЛ

Антоанета Станчева

209

5

Музика

Антоанета Станчева

209

Изобр. изк.

Антоанета Станчева

209

Дом. бит и техн.

Антоанета Станчева

209

I чужд език

Диана Николова

209

Бълг. ез. и лит.

Антоанета Станчева

209

.

Час на класа

Антоанета Станчева

209

СИП чов. и общ.

Антоанета Станчева

15.30 -16.10

209

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 -16.10

.

.

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

15.30 -16.10

С

.  . . . .

СИП РЕ сб.гр.

Ек. Георгиева

16.20-17.00

208

4 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Чов. и общ.

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

ЗИП Мат.

Даниела Велчева

02

2

I чужд език

Диана Николова

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

I чужд език

Диана Николова

02

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

I чужд език

Диана Николова

02

3

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Музика

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Чов. и продата

Даниела Велчева

02

4

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Математика

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

Бълг. ез. и лит.

Даниела Велчева

02

ЗИП БЕЛ

Даниела Велчева

02

5

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

Чов. и продата

Даниела Велчева

02

Физ. възп. и сп.

Красимир Кръстев

02

Дом. бит и техн.

Даниела Велчева

02

Изобр. изк.

Даниела Велчева

02

.

Час на класа

Даниела Велчева

02

.

СИП ИИ

Мартина Нешкова

15.30 -16.10

А

СИП чов. и общ.

Даниела Велчева

15.30 -16.10

02

.
.  . . .

Доп. час по ФВС

Ивайло Караиванов

16.20-17.00

С Ивайло Караиванов

С

.

Последно променен на Вторник, 19 Февруари 2019 16:21