Начало ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Основно образование ПДФ Печат Е-мейл

V-VII класове

Седмично разписание - I срок

2021-2022 уч. година

5 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Човекът и природата

Василка Стоянова

Български език и литература

Михаела Антова

Музика

Стефан Печикамъков

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

2

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

3

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Музика

Стефан Печикамъков

Компютърно мод. и ИТ

Десислава Йорданова

Компютърно мод. и ИТ 2 група

Милена Костадинова

4

Математика

Тодорка Иванова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ Човекът и природата

Василка Стоянова

Компютърно мод. и ИТ

Десислава Йорданова

Компютърно мод. и ИТ 2 група

Милена Костадинова

5

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Български език и литература

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

6

Първи чужд език

Диана Николова

Първи чужд език

Диана Николова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Първи чужд език

Диана Николова

7

Час на класа

Михаела Антова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Спортни дейности

16.10– 16.55

Ивайло Караиванов

. .

5 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Стоянка Николова

ИУЧ Математика

Стоянка Николова

2

Музика

Стефан Печикамъков

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Михаела Антова

ИУЧ Човекът и природата

Василка Стоянова

Български език и литература

Михаела Антова

3

Първи чужд език

Диана Николова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Човекът и природата

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

4

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература

Михаела Антова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

5

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Първи чужд език

Диана Николова

Математика

Стоянка Николова

Технологии и предприемачество

Стефан Печикамъков

Компютърно мод. и ИТ

Десислава Йорданова

Компютърно мод. и ИТ 2 група

Милена Костадинова

6

Български език и литература

Михаела Антова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Първи чужд език

Диана Николова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Компютърно мод. и ИТ

Десислава Йорданова

Компютърно мод. и ИТ 2 група

Милена Костадинова

7

Час на класа

Евдокия Карагеоргиева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

.

Спортни дейности

16.10– 16.55

Ивайло Караиванов

.

6 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Петя Русева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Математика

Ваня Рускова

Човекът и природата

Василка Стоянова

2

Математика

Ваня Рускова

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Петя Русева

ИУЧ Човекът и природата

Василка Стоянова

3

Български език и литература

Петя Русева

История и цивилизация

Петя Русева

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Музика

Стефан Печикамъков

4

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

ИУЧ Математика

Ваня Рускова

5

История и цивилизация

Петя Русева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

6

Музика

Стефан Печикамъков

Информационни технологии

Милена Костадинова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Човекът и природата

Василка Стоянова

ИУЧ БЕЛ

Петя Русева

7

Час на класа

Петя Русева

Спортни дейности

16.10– 16.55

Еленка Йотова

. . .

6 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Петя Русева

Информационни технологии

Милена Костадинова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Човекът и природата

Ваня Рускова

2

Български език и литература

Петя Русева

Български език и литература

Петя Русева

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

ИУЧ Математика

Ваня Рускова

3

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Математика

Ваня Рускова

Музика

Стефан Печикамъков

Математика

Ваня Рускова

ИУЧ БЕЛ

Петя Русева

4

Математика

Ваня Рускова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Ваня Рускова

Български език и литература

Петя Русева

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

5

Човекът и природата

Ваня Рускова

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Петя Русева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Музика

Стефан Печикамъков

6

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Човекът и природата

Ваня Рускова

История и цивилизация

Петя Русева

История и цивилизация

Петя Русева

ИУЧ История и цивилизация

Симеон Тодоров

7

Час на класа

Пламена Кръстeва

.

Спортни дейности

16.10– 16.55

Еленка Йотова

. .

6 в, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Пепа Колева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Български език и литература

Пепа Колева

Български език и литература

Пепа Колева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

2

Български език и литература

Пепа Колева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Математика

Стоянка Николова

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Пепа Колева

3

Човекът и природата

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизация

Петя Русева

Математика

Стоянка Николова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

4

Математика

Стоянка Николова

Първи чужд език

Мария Краева

Човекът и природата

Василка Стоянова

Първи чужд език

Мария Краева

ИУЧ Математика

Стоянка Николова

5

Първи чужд език

Мария Краева

История и цивилизация

Петя Русева

Технологии и предприемачество

Валентина Маринова

Човекът и природата

Василка Стоянова

ИУЧ История и цивилизация

Симеон Тодоров

6

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Първи чужд език

Мария Краева

Информационни технологии

Милена Костадинова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

Музика

Стефан Печикамъков

7

Час на класа

Стоянка Николова

. . . .

7 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Музика

Стефан Печикамъков

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

2

Математика

Тодорка Иванова

Информационни технологии

Милена Костадинова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

3

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Български език и литература

Михаела Антова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

4

Български език и литература

Михаела Антова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Михаела Антова

5

Музика

Стефан Печикамъков

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

6

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Технологии

Валентина Маринова

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

7

Час на класа

Тодорка Иванова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Спортни дейности

16.10– 16.55

Ивайло Караиванов

. .

7 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Математика

Тодорка Иванова

Музика

Нели Атанасова

2

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Пепа Колева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

3

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

Информационни технологии

Милена Костадинова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

Български език и литература

Пепа Колева

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

4

Технологии

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Пепа Колева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Музика

Нели Атанасова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

5

Български език и литература

Пепа Колева

Български език и литература

Пепа Колева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

6

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Първи чужд език

Пламена Кръстeва

7

Час на класа

Ваня Рускова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

.

Спортни дейности

13.40-14.25

Ивайло Караиванов

.

*

Последно променен на Сряда, 15 Септември 2021 10:50