Начало СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Средно образование 2021-2022 година ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

2021-2022 уч. година

Седмично разписание 2 срок

В сила от 02.02.2022

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Български език и литература

Красимир Александров

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Музика

Стефан Печикамъков

2

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

3

Информатика 1 група

Десислава Йорданова

Информатика 2 група

Ваня Христова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

4

Информатика1 група

Десислава Йорданова

Информатика 2 група

Ваня Христова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

5

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Информационни технологии1 група

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Милена Костадинова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Стоянка Николова

6

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Красимир Александров

Български език и литература

Красимир Александров

7

Час на класа

Даниела Кенарева

.

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Философия

Деян Караджов

Спортни дейности

13.40-14.25

Ивайло Караиванов

8 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Информационни технологии 1 група

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Милена Костадинова

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

2

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

3

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

4

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Математика

Стоянка Николова

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Красимир Александров

5

Български език и литература

Красимир Александров

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Философия

Деян Караджов

Чужд език - АЕ

Мария Краева

6

Български език и литература

Красимир Александров

Музика

Стефан Печикамъков

Български език и литература

Красимир Александров

ИУЧ Изобр. изк.

Валентина Маринова

ИУЧ Музика

Стефан Печикамъков

Математика

Стоянка Николова

7 .

Час на класа

Стефан Печикамъков

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

ИУЧ Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ Из.изк.2

Валентина Маринова

.
. . .

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. .

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Красимир Александров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

История и цивилизация

Деян Караджов

История и цивилизация

Деян Караджов

История и цивилизация

Деян Караджов

2

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

ИУЧ биология

Даниела Кенарева

3

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

4

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература

Красимир Александров

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

5

Информационни технологии1 група

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

История и цивилизация

Деян Караджов

II чужд език Испански език

Валентина Димова

Математика

Стоянка Николова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

6

Математика

Стоянка Николова

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

II чужд език Испански език

Валентина Димова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Философия

Евдокия Карагеоргиева

7

Час на класа

Еленка Йотова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Спортни дейности

13.40-14.25

Еленка Йотова

.

10 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизация

История

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Български език и литература

Красимир Александров

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

2

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизация

Деян Караджов

История и цивилизация

Деян Караджов

История и цивилизация

Деян Караджов

3

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

II чужд език Испански език

Валентина Димова

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

4

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

II чужд език Испански език

Валентина Димова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Информационни технологии1 група

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

5

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

6

ИУЧ Информатика 1 група

Десислава Йорданова

ИУЧ Информатика 2 гр.

Ваня Христова

Български език и литература

Красимир Александров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

ИУЧ Английски език

Мария Краева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

Философия

Евдокия Карагеоргиева

.

Философия

Евдокия Карагеоргиева

.
.

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. . . .

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-2 гр.

Ваня Христова

Гражданско образование

История

II чужд език Испански език

Валентина Димова

Биология Модул 2 Многокл.орг

Даниела Кенарева

Информат.Избираем модул Практикум-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Избираем модул Практикум-2 гр.

Ваня Христова

2

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-2 гр.

Ваня Христова

Български език и литература

Красимир Александров

II чужд език Испански език

Валентина Димова

Математика

Стоянка Николова

ИТИзбираем модул Дигитални технологии-1 гр.

Десислава Йорданова

ИТИзбираем модул Дигитални технологии-2 гр.

Ваня Христова

3

Български език и литература

Красимир Александров

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-2 гр.

Ваня Христова

Математика

Стоянка Николова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 2гр.

Ваня Христова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

4

Български език и литература

Красимир Александров

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул2-Стуктури от данни-2 гр.

Ваня Христова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 2гр.

Ваня Христова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 2гр.

Ваня Христова

Чужд език - АЕ

Мария Краева

5

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Биология Модул 2 Многокл.орг

Даниела Кенарева

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 2 Мултимедия - 2гр.

Ваня Христова

Философия Модул4Социална психология

Философия

Биология Модул 2 Многокл.орг

Даниела Кенарева

6

Чужд език - АЕ

Мария Краева

Философия Модул3Култура на мисленето

Философия

Биология Модул 2 Многокл.орг.

Даниела Кенарева

Философия Модул4Социална психология

Философия

Биология Избораем модул Осн.структурно ф.

Даниела Кенарева

7

Час на класа

Красимир Александров

Философия Модул3Култура на мисленето

Философия

.

Философия Избираем модул

Философия

.
. .

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. . .

12 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Биология Модул 2 Многокл. орг.

Даниела Кенарева

Биология Модул 2 Многокл. орг.

Даниела Кенарева

РЕ Модул3 Език и култ.

Екатерина Георгиева

ИУЧ ИТ 1 група

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 група

Милена Костадинова

Биология Избираем модул

Даниела Кенарева

2

Биология Модул 3 Биосфера

Даниела Кенарева

Биология Модул 4 Еволюция

Даниела Кенарева

РЕ Модул4 Езикови практики

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

3

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

РЕ Избираем модул

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

ИУЧ БЕЛ

Красимир Александров

4

Чужд език - АЕ

Аделина Райкова-Костова

РЕ Модул1 Устно общуване

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

АЕ Модул4 Култура и межд.общъване

Аделина Райкова-Костова

Гражданско обр.

История

5

Втори чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

РЕ Модул2 Писмено общуване

Екатерина Георгиева

АЕ Модул2 Писмено общуване

Аделина Райкова-Костова

Математика

Тодорка Иванова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

6

Втори чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

АЕ Модул 3 Езикът чрез лит.

Аделина Райкова-Костова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

7

Час на класа

Милена Костадинова

АЕ Модул1 Устно общуване

Аделина Райкова-Костова

Виртуална биология 2 иновативен предмет

Ваня Христова

Биология Избираем модул

Даниела Кенарева

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

*

Седмично разписание 1 срок

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Български език и литература

Красимир Александров

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

2

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

3

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика 2 група

Ваня Христова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

4

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика 2 група

Ваня Христова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

5

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Информационни технологии

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Милена Костадинова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Стоянка Николова

6

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Красимир Александров

Български език и литература

Красимир Александров

7

Час на класа

Даниела Кенарева

.

1 ЧЕ AE гр 2

Пламена Кръстeва

Философия

Симеон Тодоров

Спортни дейности

13.40-14.25

Ивайло Караиванов

8 б, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Първи чужд език

Мария Краева

Информационни технологии

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Милена Костадинова

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

2

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

3

Първи чужд език

Мария Краева

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

4

Първи чужд език

Мария Краева

Математика

Стоянка Николова

Първи чужд език

Мария Краева

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Красимир Александров

5

Български език и литература

Красимир Александров

Първи чужд език

Мария Краева

Първи чужд език

Мария Краева

Философия

Симеон Тодоров

Първи чужд език

Мария Краева

6

Български език и литература

Красимир Александров

Първи чужд език

Мария Краева

Български език и литература

Красимир Александров

ИУЧ Изобр. изк.

Валентина Маринова

ИУЧ Музика

Стефан Печикамъков

Математика

Стоянка Николова

7 .

Час на класа

Стефан Печикамъков.

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова.

ИУЧ Музика

Стефан Печикамъков

ИУЧ Из.изк.2

Валентина Маринова

.
. . .

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

. .

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Красимир Александров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

История и цивилизация

Симеон Тодоров

История и цивилизация

Симеон Тодоров

2

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Математика

Стоянка Николова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

ИУЧ биолгия

Даниела Кенарева

Музика

Нели Атанасова

3

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

4

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Български език и литература

Красимир Александров

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

ИУЧ биолгия

Даниела Кенарева

5

Информационни технологии

Десислава Йорданова

Инф.техн.2 група

Ваня Христова

История и цивилизация

Симеон Тодоров

II чужд език Испански език

ИЕ

Математика

Стоянка Николова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

6

Математика

Стоянка Николова

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

II чужд език Испански език

ИЕ

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Философия

Евдокия Карагеоргиева

7

Час на класа

Еленка Йотова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Спортни дейности

13.40-14.25

Еленка Йотова

.

10 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизация

Симеон Тодоро.

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Български език и литература

Красимир Александров

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

2

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

История и цивилизация

Симеон Тодоров

3

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Музика

Стефан Печикамъков

II чужд език Испански език

ИЕ

История и цивилизация

Симеон Тодоров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

4

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

II чужд език Испански език

ИЕ

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

5

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ Английски език

Мария Краева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

6

ИУЧ Информатика

Десислава Йорданова

ИУЧ Информатика 2 гр.

Ваня Христова

Български език и литература

Красимир Александров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

ИУЧ Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ БЕЛ

Пепа Колева

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

Философия

Евдокия Карагеоргиева

.

Философия

Евдокия Карагеоргиева

.
.

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. . . .

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -2 гр.

Ваня Христова

Гражданско образование

Симеон Тодоров.

II чужд език Испански език

ИЕ.

Биология Модул 1Клетката

Даниела Кенарева.

Информат.Избираем модул Практикум-1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Избираем модул Практикум-2 гр.

Ваня Христова

2

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -2 гр.

Ваня Христова

Български език и литература

Красимир Александров.

II чужд език Испански език

ИЕ.

Математика

Стоянка Николова.

ИТИзбираем модул Дигитални технологии-1 гр.

Десислава Йорданова

ИТИзбираем модул Дигитални технологии-2 гр.

Ваня Христова

3

Български език и литература

Красимир Александров.

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -2 гр.

Ваня Христова

Математика

Стоянка Николова.

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни2 гр.

Ваня Христова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караивано

4

Български език и литература

Красимир Александров

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -1 гр.

Десислава Йорданова

Информат.Mодул1 -Обектно ориент. -2 гр.

Ваня Христова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни2 гр.

Ваня Христова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни2 гр.

Ваня Христова

Първи чужд език

Мария Краева

5

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Биология Модул 1Клетката

Даниела Кенарева

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни1 гр.

Десислава Йорданова

Инф. техн. Модул 1 Обраб. и анализ на данни2 гр.

Ваня Христова

Философия Модул1 История на идеите

Философия

Биология Модул 1Клетката

Даниела Кенарева

6

Първи чужд език

Мария Краева

Философия Модул1 История на идеите

Философия

Биология Модул 1Клетката

Даниела Кенарева

Философия Модул1 История на идеите

Философия

Биология Избораем модул Осн.структурно ф.

Даниела Кенарева

7

Час на класа

Красимир Александров

Философия Модул1 История на идеите

Философия

.

Философия Избираем модул

Философия

.
.  .

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

. . .

12 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Биология Модул 2 Многокл. орг.

Даниела Кенарева

Биология Модул 2 Многокл. орг.

Даниела Кенарева

Даниела Кенарева

РЕ Модул3 Език и култ.

Екатерина Георгиева

ИУЧ ИТ

Десислава Йорданова

ИУЧ ИТ 2 група

Милена Костадинова

Биология Избираем модул

Даниела Кенарева

2

Биология Модул 3 Биосфера

Даниела Кенарева

Биология Модул 4 Еволюция

Даниела Кенарева

РЕ Модул4 Езикови практики

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

3

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

РЕ Избираем модул

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

ИУЧ БЕЛ

Красимир Александров

4

Първи чужд език

Аделина Райкова-Костова

РЕ Модул1 Устно общуване

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

Гражданско обр.

Симеон Тодоров

Математика

Тодорка Иванова

5

Втори чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

РЕ Модул2 Писмено общуване

Екатерина Георгиева

АЕ Модул2 Писмено общуване

Аделина Райкова-Костова

АЕ Модул4 Култура и межд.общъване

Аделина Райкова-Костова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

6

Втори чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

АЕ Модул 3 Езикът чрез лит.

Аделина Райкова-Костова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

АЕ Избираем модул

Аделина Райкова-Костова

7

Час на класа

Милена Костадинова

АЕ Модул1 Устно общуване

Аделина Райкова-Костова

Виртуална биология иновативен предмет

Даниела Кенарева

Биология Избираем модул

Даниела Кенарева

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

Седмично разписание

Седмично разписание II срок 2020-2021

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

Математика

Стоянка Николова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

2

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

3

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

Български език и литература

Красимир Александров

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

Информатика 2 гр.

Ваня Христова

Информатика1гр.

Десислава Йорданова

4

Български език и литература

Красимир Александров

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

Музика

Нели Атанасова

Информатика 2 гр.

Ваня Христова

Информатика1гр.

Десислава Йорданова

5

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Стоянка Николова

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

6

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Красимир Александров

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Десислава Йорданова

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

1 ЧЕ АЕ

Пламена Кръстeва

7

Час на класа

Еленка Йотова

Философия

Венелин Кацов

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

. .
.

Спортни дейности

14:35-15:20

Еленка Йотова

. . . .

9 а, сутрин

, Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

ИУЧ АЕ

Боряна Кирилова

Философия

Венелин Кацов

Български език и литература

Красимир Александров

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

История и цивилизация

Росица Петрова

2

Химия и ООС

Василка Стоянова

Български език и литература

Красимир Александров

Български език и литература

Красимир Александров

История и цивилизация

Росица Петрова

Математика

Тодорка Иванова

3

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

История и цивилизация

Росица Петрова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

4

II ЧЕ ИЕ

Венелина Дюлгерова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

5

II ЧЕ ИЕ

Венелина Дюлгерова

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Десислава Йорданова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

6

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизация

Росица Петрова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

Химия и ООС

Василка Стоянова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

. .
. . .

Спортни дейности

14.35-15.20 Ивайло Караиванов

. .

10 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

I чужд език

Боряна Кирилова

Философия

Венелин Кацов

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

Химия и ООС

Василка Стоянова

2

ИУЧ Информ. 2 гр.

Ваня Христова

ИУЧ информ.1 гр.

Десислава Йорданова

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 1 гр.

Десислава Йорданова

История и цивилизация

Росица Петрова

3

Български език и литература

Красимир Александров

Химия и ООС

Василка Стоянова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература

Красимир Александров

4

I чужд език

Боряна Кирилова

Философия

Венелин Кацов

История и цивилизация

Росица Петрова

История и цивилизация

Росица Петрова

Български език и литература

Красимир Александров

5

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

ИУЧ АЕ

Боряна Кирилова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Десислава Йорданова

6

II ЧЕ ИЕ

Венелина Дюлгерова

История и цивилизация

Росица Петрова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ИУЧ ИТ 2 гр.

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 1 гр.

Десислава Йорданова

7

II ЧЕ ИЕ

Венелина Дюлгерова

Час на класа

Росица Петрова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

. .
. .

Спортни дейности

15:30-16:15

Ивайло Караиванов

. . .

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

II чужд език РЕ

Екатерина Георгиева

ИУЧ История

Росица Петрова

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

Български език и литература

Красимир Александров

2

II чужд език РЕ

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

Гражданско образ

Венелин Кацов

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

Български език и литература

Красимир Александров

3

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

4

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Руски език

Екатерина Георгиева

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Руски език

Екатерина Георгиева

5

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

ИУЧ Руски език

Екатерина Георгиева

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Руски език

Екатерина Георгиева

6

I чужд език

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧ Руски език

Екатерина Георгиева

7

Час на класа

Милена Костадинова

.

ИУЧ АЕ

Аделина Райкова-Костова

ИУЧФиз.възп.и сп

Ивайло Караиванов

.
.

Спортни дейности

14.35-15.20

Ивайло Караиванов

. . . .

12 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Красимир Александров

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1група

Милена Костадинова

II чужд език РЕ

Екатерина Георгиева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

2

Български език и литература

Красимир Александров

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

История и цивилизация

Росица Петрова

Български език и литература

Красимир Александров

Инф. технологии 2 гр.

Ваня Христова

ИТ 1 група

Милена Костадинова

3

II чужд език

РЕ

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

История и цивилизация

Росица Петрова

4

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП География

Евдокия Карагеоргиева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

I чужд език

Боряна Кирилова

5

Счетоводство

Иваничка Стоева

I чужд език

Боряна Кирилова

ЗИП География

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП География

Евдокия Карагеоргиева

Предпиемачество

Иваничка Стоева

6 Счетоводство Иваничка Стоева

Свят и личност

Венелин Кацов

Свят и личност

Венелин Кацов

Маркетинг

Иваничка Стоева

Предпиемачество

Иваничка Стоева

7

Час на класа

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

СИП БЕЛ

Красимир Александров

Маркетинг

Иваничка Стоева

.
.

Доп.час по ФВС

15.30-16.15

Еленка Йотова

.

СИП БЕЛ

Красимир Александров

. .

 

Седмично разписание-І срок 2020-2021 учебна година

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

2

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Английски език

Аделина Райкова-Костова

3

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Аделина Райкова-Костова

Информатика

Ваня Христова

Информатика2гр.

Десислава Йорданова

4

Български език и литература

Красимир Александров

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

Информатика

Ваня Христова

Информатика2гр.

Десислава Йорданова

5

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Стоянка Николова

Български език и литература

Красимир Александров

Английски език

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

6

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература

Красимир Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Английски език

Пламена Кръстeва

Английски език

Пламена Кръстeва

7

Час на класа

Еленка Йотова

Философия

Венелин Кацов

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

. .
.

Спортни дейности

14.40-15.25

. . . .

.

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Философия

Венелин Кацов

Български език и литература

Красимир Александров

Английски език Аделина Райкова-Костова

История и цивилизации

Росица Петрова

2

ИУЧ Информатика

Ваня Христова

ИУЧ информатика2

Десислава Йорданова

Български език и литература

Красимир Александров

Български език и литература

Красимир Александров

История и цивилизации

Росица Петрова

Математика

Тодорка Иванова

3

Музика

Стефан Печикамъков

История и цивилизации

Росица Петрова

Английски език Аделина Райкова-Костова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Английски език Аделина Райкова-Костова
4

Испански език

Венелина Дюлгерова

ИУЧ Английски език

Боряна Кирилова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

5

Испански език

Венелина Дюлгерова

Английски език Аделина Райкова-Костова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

6

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизации

Росица Петрова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

. .
. . .

Спортни дейности

14.35-15.20

. .

.

10 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

Английски език

Боряна Кирилова

Философия

Венелин Кацов

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

2

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Философия

Венелин Кацов

Математика

Стоянка Николова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

История и цивилизации

Росица Петрова

3

Български език и литература

Красимир Александров

Математика

Стоянка Николова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература

Красимир Александров

4

Английски език

Боряна Кирилова

Химия и опазване на околната среда

Василка Стоянова

История и цивилизации

Росица Петрова

История и цивилизации

Росица Петрова

Български език и литература

Красимир Александров

5

ИУЧ Информ.

Ваня Христова

ИУЧ информ.2

Десислава Йорданова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

ИУЧ Английски език

Боряна Кирилова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

6

Испански език

Венелина Дюлгерова

Час на класа

Росица Петрова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

ИУЧ Английски език

Боряна Кирилова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

7

Испански език

Венелина Дюлгерова

Спортни дейности

13.40-14.25

Музика

Стефан Печикамъков

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

.

11 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Руски език В1.1

Екатерина Георгиева

ИУЧ История и цивилицации

Росица Петрова

Биология и здравн Модул 1 Даниела Кенарева

Биология и здравно образование-избираем модул

Даниела Кенарева

Български език и литература

Красимир Александров

2

Руски език В1.1

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Биология и здравно образование-избираем модул

Даниела Кенарева

Български език и литература

Красимир Александров

3

Математика

Тодорка Иванова

Английски език В2 Модул1

Аделина Райкова-Костова

Гражданско образ

Венелин Кацов

Български език и литература

Красимир Александров

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

4

Биология и здравн Модул 1 образование

Даниела Кенарева

Английски език В2-Модул2

Аделина Райкова-Костова

Руски език В1.1-Модул 1

Екатерина Георгиева

Ангийски език В2 - избираем модул

Аделина Райкова-Костова

Руски език В1,1 избираем модул

Екатерина Георгиева

5

Английски език В2,1

Аделина Райкова-Костова

Биология и здравн Модул 1 Даниела Кенарева

Руски език В1.1-Модул 1

Екатерина Георгиева

Ангийски език В2 - избираем модул

Аделина Райкова-Костова

Руски език В1.1-Модул 2

Екатерина Георгиева

6

Английски езикВ2,1

Аделина Райкова-Костова

Биология и здравн Модул 1

Даниела Кенарева

Английски език В2 Модул3

Райкова-Костова

Ангийски език В2 - избираем модул

Аделина Райкова-Костова

Руски език В1.1-Модул 2

Екатерина Георгиева

7

Час на класа

Милена Костадинова

.

Английски език В2 Модул 4

Аделина Райкова-Костова

ИУЧФизическо възпитание и спорт

Караиванов

.
.

Спортни дейности

16.20-17.05

. . . .

.

12 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература

Красимир Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

IІ чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

Български език и литература

Красимир Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

2

Български език и литература

Красимир Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

История и цивилизации

Росица Петрова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

3

IІ чужд език Руски език

Екатерина Георгиева

Математика

Тодорка Иванова

І чужд език Английски език

Боряна Кирилова

І чужд език Английски език

Боряна Кирилова

История и цивилизации

Росица Петрова

4

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика.

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

І чужд език Английски език

Боряна Кирилова

5

Счетоводство

Икономика

І чужд език Английски език

Боряна Кирилова

ЗИП География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Предпиемачество

Икономика

6

Счетоводство

Икономика

Свят и личност

Венелин Кацов

Свят и личност

Венелин Кацов

Маркетинг

Икономика

Предпиемачество

Икономика

7

Час на класа

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

СИП БЕЛ

Красимир Александров

Маркетинг

Икономика

.
.

Доп.час по ФВС

15.30-16.15

.

СИП БЕЛ

Красимир Александров.

. .