Начало СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Средно образование 2019-2020 година ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание-ІІ срок 2019-2020 учебна година

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

2

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

3

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Математика

Тодорка Иванова

Английски език

Аделина Райкова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

4

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Английски език

Аделина Райкова

Математика

Тодорка Иванова

5

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Английски език

Аделина Райкова

6

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Философия

Венелин Кацов

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика2гр.

Ваня Христова

Музика

Стефан Печикамъков

7

Час на класа

Ивайло Караиванов

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

.

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика2гр.

Ваня Христова

.
.

Спортни дейности

14.30-15.10

. . . .

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Химия и ООС

Василка Стоянова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Английски език

Боряна Кирилова

Математика

Стоянка Николова

2

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Философия

Венелин Кацов

Математика

Стоянка Николова

Английски език

Боряна Кирилова

3

Химия и ООС

Василка Стоянова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Испански език

Петя Вачева

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

4

Английски език

Боряна Кирилова

История и цивилизации.

Росица Петрова

Испански език

Петя Вачева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

5

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Английски език

Боряна Кирилова

История и цивилизации.

Росица Петрова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

6

История и цивилизации.

Росица Петрова

Математика

Стоянка Николова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

История и цивилизации.

Росица Петрова

7

Час на класа

Росица Петрова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

.

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

.
. . . .

Спортни дейности

14.30-15.10

.

10 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и ООС

Василка Стоянова

Български език и литература

Красимир Борисов Александров

ИУЧ Биология

Даниела Кенарева

Български език и литература

Красимир Борисов Александров

Философия

Венелин Кацов

2

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература

Красимир Борисов Александров

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ Биология

Даниела Кенарева

3

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Философия

Венелин Кацов

Биология и здрравно образование

Даниела Кенарева

История и цивилизации

Росица Петрова

4

История и цивилизации

Росица Петрова

Химия и ООС

Василка Стоянова

История и цивилизации

Росица Петрова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

5

Руски език

Елена Сарафова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Изобразително изкуство

Валентина Маринова

ИУЧ математика

Тодорка Иванова

6

Руски език

Елена Сарафова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Английски език

Аделина Райкова

ИУЧ БЕЛ

Красимир Борисов Александров

7

Час на класа

Милена Костадинова

Английски език

Аделина Райкова

.

История и цивилизации

Росица Петрова

.
. .

Спортни дейности

15.20-16.05

. . .

.

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

2

История и цивилизации.

Росица Петрова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

История и цивилизации.

Росица Петрова

Философия

Венелин Кацов

3

II ЧЕ Руски език

Елена Сарафова

I ЧЕ Английски език

Пламена Кръстeва

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Химия и ООС

Василка Стоянова

4

II ЧЕ Руски език

Елена Сарафова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Философия

Венелин Кацов

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

5

I ЧЕ Английски език

Пламена Кръстeва

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

I ЧЕ Английски език

Пламена Кръстeва

Математика

Стоянка Николова

Математика

Стоянка Николова

6

Технологии -пр.

Иваничка Стоева

ЗИП География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

I ЧЕ Английски език

Пламена Кръстeва

Технологии и предприемачество.

Иваничка Стоева

7

Час на класа

Даниела Кенарева

ЗИП География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Допълнителен час по ФВС

13.40-14.25

Технологии и предприемачество

Иваничка Стоева

 

12 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Свят и личност

Венелин Кацов

История и цивилизации.

Росица Петрова

Информационни технологии

Ваня Христова

2

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Математика

Стоянка Николова

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

II ЧЕ Испански език

Петя Вачева

Информационни технологии

Ваня Христова

3

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

II ЧЕ Испански език

Петя Вачева

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

4

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

Информационни технологии

Ваня Христова

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

5

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

II ЧЕ Испански език

Петя Вачева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

6

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

II ЧЕ Испански език

Петя Вачева

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

Свят и личност

Венелин Кацов

7

Час на класа

Еленка Йотова

История и цивилизации.

Росица Петрова

.

I ЧЕ Английски език

Боряна Кирилова

.
.

Допълнителен час по ФВС

14.30-15.10

. . . .

Седмично разписание-І срок 2019-2020 учебна година

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

2

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

3

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

4

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

Математика

Тодорка Иванова

5

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Математика

Тодорка Иванова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

6

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Философия

Венелин Лъчезаров Кацов

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика2гр.

Ваня Христова

Изобробразително изккуство-Валентина Маринова

7

Час на класа

Ивайло Караивано

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

.

Информатика

Десислава Йорданова

Информатика2гр.

Ваня Христова

.
.

Спортни дейности

14.30-15.10

Ивайло Караиванов

. . . .

-

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

I чужд език

Боряна Кирилова

Математика

Стоянка Николова

2

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Философия

Венелин Лъчезаров Кацов

Математика

Стоянка Николова

История и цивилизаци

Росица Петрова

3

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

II ЧЕ ИЕ

Химия и ООС

Василка Стоянова

ИУЧ Информ.

Десислава Йорданова

ИУЧ информ.2

Ваня Христова

4

I чужд език

Боряна Кирилова

История и цивилизаци

Росица Петрова

II ЧЕ ИЕ

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

5

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

I чужд език

Боряна Кирилова

История и цивилизаци

Росица Петрова

I чужд език

Боряна Кирилова

6

История и цивилизаци

Росица Петрова

Математика

Стоянка Николова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

7

Час на класа

Росица Петрова

Музика

Стефан Печикамъков

.

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

.
. . . .

Спортни дейности

14.30-15.10 Еленка Йотова

.

-

10 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизаци

Росица Петрова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

ИУЧ Биология и здравно образование

Даниела Кенарева

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Философия

Венелин Лъчезаров Кацов

2

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Математика

Тодорка Иванова

ИУЧ Биол.

Даниела Кенарева

3

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

Философия

Венелин Лъчезаров Кацов

История и цивилизаци

Росица Петрова

История и цивилизаци

Росица Петрова

4

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Музика

Нели Атанасова

Физическо възпитание и спорт

Ивайло Караиванов

5

II чужд езикРЕ

Елена Сарафова

Химия и ООС

Василка Стоянова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

I чужд език

Аделина Райкова

ИУЧ мат.

Тодорка Иванова

6

II чужд езикРЕ

Елена Сарафова

I чужд език

Аделина Райкова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Милена Костадинова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

ИУЧ БЕЛ

Красимир Борисов Александров

7

Час на класа

Милена Костадинова

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

.

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

.
. .

Спортни дейности

15.20-16.05

Ивайло Караиванов

. . .

-

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

2

История и цивилизаци

Росица Петрова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Технологии -пр.

Иваничка Стоева

Философия

Венелин Лъчезаров Кацов

3

II чужд езикРЕ

Елена Сарафова

I чужд език

Пламена Кръстова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Химия и ООС

Василка Стоянова

4

II чужд езикРЕ

Елена Сарафова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Математика

Стоянка Николова

Химия и ООС

Василка Стоянова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

5

I чужд език

Пламена Кръстова

Информационни технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

I чужд език

Пламена Кръстова

Математика

Стоянка Николова

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

6

Технологии -пр.

Иваничка Стоева

ЗИП Геогр.

Евдокия Карагеоргиева

История и цивилизаци

Росица Петрова

I чужд език

Пламена Кръстова

Технологии -пр.

Иваничка Стоева

7

Час на класа

Даниела Кенарева

ЗИП Геогр.

Евдокия Карагеоргиева

Спортни дейности

13.40-14.25

Еленка Йотова

Биология и здравно обрование

Даниела Кенарева

.
. . . .

СИП БЕЛ - 2ч.

От 14.30

Красимир Борисов Александров

.

-

12 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Стоянка Николова

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Свят и личност

Венелин Лъчезаров Кацов

История и цивилизаци

Росица Петрова

Информационни технологии

Ваня Христова

2

Физика и астрономия.

Ваня Рускова

Математика

Стоянка Николова

I чужд език

Боряна Кирилова

II ЧЕ ИЕ

Информационни технологии

Ваня Христова

3

Физическо възпитание и спорт

Еленка Йотова

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

II ЧЕ ИЕ

Свят и личност

Венелин Лъчезаров Кацов

4

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Български език и литература.

Красимир Борисов Александров

Информационни технологии

Ваня Христова

Информационни технологии

Ваня Христова

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

5

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

II ЧЕ ИЕ

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

6

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

II ЧЕ ИЕ

I чужд език

Боряна Кирилова

I чужд език

Боряна Кирилова

7

Час на класа

Еленка Йотова

История и цивилизаци

Росица Петрова

.

I чужд език

Боряна Кирилова

.
.

Спортни дейности

14.30-15.10 Еленка Йотова

. . . .