Начало СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Средно образование 2018-2019 година ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание-І срок 2018-2019 учебна година

.

8 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Аделина Райкова

304

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

304

Информатика

Десислава Йорданова

311

Информатика2гр.

Росица Илиева

312

I чужд език

Аделина Райкова

304

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

304

С

2

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

304

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

304

Информатика

Десислава Йорданова

311

Информатика2гр.

Росица Илиева

312

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

3

Философия

Ивалинка Рачева

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

Математика

Тодорка Иванова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

4

Математика

Тодорка Иванова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

Изобр. изк.

Мартина Нешкова

304

Бълг. ез. и лит.

Михаела Антова

304

5

I чужд език

Аделина Райкова

304

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

306

6

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

306

Математика

Тодорка Иванова

304

I чужд език

Аделина Райкова

304

I чужд език

Аделина Райкова

306

7

Час на класа

Росица Петрова

304

I чужд език

Аделина Райкова

306

Сп. Дейности

Еленка Йотова

14.25 -15.10

С

Инф. технологии

Милена Костадинова

311

ИТ 2 група

Росица Илиева

312

.

.

9 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Аделина Райкова

305

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

305

2

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

305

I чужд език

Аделина Райкова

305

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

История и цив.

Росица Петрова

305

ИУЧ Биол.

Даниела Христова Кенарева

101

3

I чужд език

Аделина Райкова

305

Математика

Тодорка Иванова

305

История и цив.

Росица Петрова

305

Музика

Нели Атанасова

305

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

4

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

305

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

305

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

305

I чужд език

Аделина Райкова

306

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

5

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

305

Инф. технологии

Милена Костадинова

312

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

311

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

305

Математика

Тодорка Иванова

305

6

История и цив.

Росица Петрова

305

История и цив.

Росица Петрова

305

ИУЧ ИТ

Милена Костадинова

312

ИУЧ ИТ 2 гр.

Десислава Йорданова

311

Математика

Тодорка Иванова

305

Физ. възп. и сп.

Ивайло Караиванов

С

7

Час на класа

Милена Костадинова

312

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

.

Философия

Евдокия Карагеоргиева

305

Сп. дейности

Ивайло Караиванов

14.25-15.10

С

10 а, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

I чужд език

Даниел Николов

306

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

411

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

2

Математика

Стоянка Николова

411

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

411

География и ик.

Ивалинка Рачева

411

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

411

ЗП Инф. техн.

Десислава Йорданова

311

ЗП Инф.техн 2гр.

Милена Костадинова

312

3

Химия и ООС

Василка Стоянова

411

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

411

Информатика

Десислава Йорданова

311

Информатика2гр.

Росица Илиева

312

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

Математика

Стоянка Николова

411

4

I чужд език

Даниел Николов

306

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ИТ 2 група

Милена Костадинова

312

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

411

5

Етика и право

Ивалинка Рачева

411

Математика

Стоянка Николова

411

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

Етика и право

Ивалинка Рачева

411

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

411

6

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

411

I чужд език

Даниел Николов

411

История и цив.

Росица Петрова

411

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

I чужд език

Даниел Николов

411

7

Час на класа

Даниела Христова Кенарева

101

История и цив.

Росица Петрова

411

Доп. Час по ФВС

Еленка Йотова

15.25-16.10

С

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

411

СИП Учебна компания– 2ч. от 13.40

Евдокия Карагеоргиева

411

11 а, сутрин

. Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

География и ик.

Ивалинка Рачева

412

II ЧЕ ИЕ

ИЕ

412

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

II ЧЕ ИЕ

ИЕ

412

История и цив.

Росица Петрова

412

2

История и цив.

Росица Петрова

412

II ЧЕ ИЕ

ИЕ

412

I чужд език

Боряна Кирилова

306

II ЧЕ ИЕ

ИЕ

412

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

412

3

Математика

Стоянка Николова

412

Химия и ООС

Василка Стоянова

201

Математика

Стоянка Николова

412

География и ик.

Ивалинка Рачева

412

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

412

4

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

I чужд език

Боряна Кирилова

306

Инф. технологии

Ваня Христова

205

Химия и ООС

Василка Стоянова

412

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

5

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

412

Инф. технологии

Ваня Христова

205

Инф. технологии

Ваня Христова

205

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

I чужд език

Боряна Кирилова

304

6

I чужд език

Боряна Кирилова

412

Инф. технологии

Ваня Христова

205

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

Философия

Ивалинка Рачева

412

I чужд език

Боряна Кирилова

304

7

Час на класа

Еленка Йотова

301

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

101

.

I чужд език

Боряна Кирилова

306

Доп. Час по ФВС

Еленка Йотова

14.25-15.10

С

.

12 а, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

20

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

204

Инф. технологии

Ваня Христова

204

ИТ 2 група

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

204

2

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

Инф. технологии

Ваня Христова

204

ИТ 2 група

I чужд език

Боряна Кирилова

306

География и ик.

Ивалинка Рачева

204

3

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

Математика

Десислава Йорданова

204

4

Математика

Десислава Йорданова

204

История и цив.

Росица Петрова

204

История и цив.

Росица Петрова

204

ЗИП История

Росица Петрова

204

ЗИП История

Росица Петрова

204

5

Инф. технологии

Ваня Христова

205

Свят и личност

Ивалинка Рачева

204

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

204

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

204

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

6

Инф. технологии

Ваня Христова

205

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

204

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

204

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

204

Свят и личност

Ивалинка Рачева

204

7

Час на класа

Ваня Христова

205

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

204

.

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

.
. . . .

Доп. Час по ФВС

Еленка Йотова

15.30-16.15

.

12 б, сутрин

.  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физика и астр.

Ваня Рускова

301

История и цив.

Росица Петрова

203

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

203

Математика

Десислава Йорданова

203

Инф. технологии

Ваня Христова

205

2

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

203

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

205

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

203

География и ик.

Ивалинка Рачева

203

Инф. технологии

Ваня Христова

205

3

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

203

Инф. технологии

Ваня Христова

205

ЗИП ПП Биол.

Даниела Христова Кенарева

101

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

203

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

4

Свят и личност

Ивалинка Рачева

203

Инф. технологии

Ваня Христова

203

ЗИП ПП Биол.

Даниела Христова Кенарева

101

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

203

I чужд език

Боряна Кирилова

306

5

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

I чужд език

Боряна Кирилова

306

ЗИП ПП Биол.

Даниела Христова Кенарева

101

Математика

Десислава Йорданова

203

6

Математика

Десислава Йорданова

203

Математика

Десислава Йорданова

203

I чужд език

Боряна Кирилова

306

История и цив.

Росица Петрова

203

ЗИП ПП Биол.

Даниела Христова Кенарева

101

7

Час на класа

Красимир Борисов Александров

203

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

С

.

Свят и личност

Ивалинка Рачева

203

.
.

Доп. Час по ФВС

Еленка Йотова

14.55-15.40

. . . .