Седмично разписание 2015/2016г.
Начало СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Седмично разписание 2015/2016г.
Средно образование 2017-2018 година ПДФ Печат Е-мейл

Седмично разписание

Седмично разписание-ІІ срок 2017-2018 учебна година

8 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

2

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

Математика

Милена Костадинова

3

ФВС

Ивайло Караиванов

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

I чужд език

Аделина Райкова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Аделина Райкова

4

Математика

Милена Костадинова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Стефка Паричева

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Аделина Райкова

5

I чужд език

Аделина Райкова

ФВС

Ивайло Караиванов

Математика

Милена Костадинова

Музика

Нели Атанасова

Философия

Ивалинка Рачева

6

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

7 Час на класа

I чужд език

Аделина Райкова

 

ИУЧ Биол.

Даниела Христова Кенарева

 
  ФУЧ Изобр. изк.от 15.30-16.15    

Сп. дейности

от 15.30-16.15

 

9 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

Математика

Тодорка Иванова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

Информатика

Милена Костадинова

Информатика2гр.

Десислава Йорданова

I чужд език

Сия Михайлова

2

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

Музика

Стела Акиванива

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Сия Михайлова

3

I чужд език

Сия Михайлова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Псих.и логика

Ивалинка Рачева

ФВС

Еленка Йотова

ФВС

Еленка Йотова

4

Математика

Тодорка Иванова

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

География и икономика

Евдокия Карагеоргиева

5

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

I чужд език

Сия Михайлова

ЗИП ИТ

Ваня Христова

ЗИП ИТ2

Стефка Паричева

История и цивилизации

Росица Петрова

Математика

Тодорка Иванова

6

ЗИП Пазрна Икономика

Евдокия Карагеоргиева

Химия и ООС

Василка Стоянова

ЗИП Пазрна Икономика

Евдокия Карагеоргиева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

7

ЗИП Пазрна Икономика

Евдокия Карагеоргиева

Час на класа

Химия и ООС

Василка Стоянова

Доп. час по ФВС

от 13.40 -14.25

СИП Уч. компания

от 14.30 – 2ч.

10 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Йорданова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

Математика

Десислава Йорданова

ФВС

Еленка Йотова

Информатика

Десислава Йорданова

2

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

II ЧЕ ИЕ II ЧЕ ИЕ

ФВС

Еленка Йотова

3

История и цивилизации

Росица Петрова

Инф. технологии

Ваня Христова

II ЧЕ ИЕ II ЧЕ ИЕ

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

4

География и икономика

Ивалинка Рачева

Математика

Десислава Йорданова

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

История и цивилизации

Росица Петрова

Етика и право

Ивалинка Рачева

5

I чужд език

Сия Михайлова

География и икономика

Ивалинка Рачева

I чужд език

Сия Михайлова

Инф. технологии

Ваня Христова

I чужд език

Сия Михайлова

6

I чужд език

Сия Михайлова

I чужд език

Сия Михайлова

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Инф. технологии

Ваня Христова

Химия и ООС

Василка Стоянова

7  

Химия и ООС

Василка Стоянова

Час на класа

Физика и астрономия

Ваня Рускова

 
7   Химия и ООС

Доп. час по ФВС

от 14.30-15.15

Физика и астрономия  

11 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Мария Краева

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

2

Математика

Тодорка Иванова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Мария Краева

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Мария Краева

3

I чужд език

Мария Краева

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

Математика

Тодорка Иванова

История и цивилизации

Росица Петрова

История и цивилизации

Росица Петрова

4

I чужд език

Мария Краева

География и икономика

Ивалинка Рачева

ФВС

Еленка Йотова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

5

Химия и ООС

Василка Стоянова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

Философия

Ивалинка Рачева

Химия и ООС

Василка Стоянова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

6

Философия

Ивалинка Рачева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

I чужд език

Мария Краева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

7 Час на класа

ФВС

Еленка Йотова

 

I чужд език

Мария Краева

 
7

Доп. час по ФВС

от 14.30-15,15

ФВС Ã‚Â  I чужд език  

11 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Физика и астрономия

Ваня Рускова

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

ЗИП АЕ

Таня Петрова

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

ЗИП Биол.

Даниела Христова Кенарева

2

I чужд език

Мария Краева

Математика

Тодорка Иванова

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

ЗИП Биол.

Даниела Христова Кенарева

3

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

Биология и здравно образование

Даниела Христова Кенарева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

I чужд език

Мария Краева

4

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

БЕЛ.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Мария Краева

ФВС

Еленка Йотова

История и цивилизации

Росица Петрова

5

Философия

Ивалинка Рачева

Химия и ООС

Василка Стоянова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Мария Краева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

6

История и цивилизации

Росица Петрова

География и икономика

Ивалинка Рачева

ЗИП Математика

Тодорка Иванова

ЗИП Математика

Тодорка Иванова

ФВС

Еленка Йотова

7 Час на класа

Философия

Ивалинка Рачева

 

Химия и ООС

Василка Стоянова

 
   

Доп. час по ФВС

от 14.30-15.15

     

12 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цивилизации

Росица Петрова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

ФВС

Еленка Йотова

I чужд език

Таня Петрова

Свят и личност

Евдокия Карагеоргиева

2

БЕЛ.

Нина Величкова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

История и цивилизации

Росица Петрова

I чужд език

Таня Петрова

I чужд език

Таня Петрова

3

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Таня Петрова

I чужд език

Таня Петрова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Таня Петрова

4

I чужд език

Таня Петрова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Таня Петрова

География и икономика

Ивалинка Рачева

Физика и астрономия

Ваня Рускова

5

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

БЕЛ.

Нина Величкова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

6

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

БЕЛ.

Нина Величкова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

7 Час на класа

Свят и личност

Евдокия Карагеоргиева

СИП геогр. и икон. – 2ч. –

от 13.40

СИП геогр. и икон. – 2ч. –

от 13,40

ФВС

Еленка Йотова

         

Доп. час по ФВС

от 14,30-15,15

Седмично разписание-1 срок 2017-2018 учебна година

8 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

2

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

Математика

Милена Костадинов

3

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

ИУЧ ИТ

Ваня Христова

ИУЧ ИТ 2 гр.

Стефка Паричева

I чужд език

Аделина Райкова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

I чужд език

Аделина Райкова

4

Математика

Милена Костадинова

Инф. технологии

Милена Костадинова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

5

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

Математика

Милена Костадинова

Физ. възп. и сп.

Елена Илиева

I чужд език

Аделина Райкова

6

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

I чужд език

Аделина Райкова

7 Час на класа

Философия

Ивалинка Рачева

 

ИУЧ Биол.

Даниела Христова Кенарева

 
 

ФУЧ Изобр. изк.от 15.30-16.15

Пепа Хаджитодорова

   

Сп. дейности

от 15.30-16.15

Елена Илиева

 

9 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Музика

Стела  Акиванива

Математика

Тодорка Иванова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

Информатика

Милена Костадинова

Информатика2гр.

Десислава Йорданова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

2

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

3

I чужд език

Сия Михайлова

Псих.и логика

Ивалинка Рачева

I чужд език

Сия Михайлова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

I чужд език

Сия Михайлова

4

Математика

Тодорка Иванова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

География и ик.

Евдокия Карагеоргиева

5

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Сия Михайлова

ЗИП ИТ

Ваня Христова

ЗИП ИТ2

Стефка Паричева

История и цив.

Росица Петрова

Математика

Тодорка Иванова

6

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

Химия и ООС

Василка Стоянова

Псих.и логика

Ивалинка Рачева

ЗИП Пазрна Икон.

Евдокия Карагеоргиева

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

7

Час на класа

Даниела Кенарева

Физика и астр.

Ваня Рускова

 

Изобр. изк.

Пепа Хаджитотрова

 
     

СИП Уч. компания

от 15.30 – 2ч.

Евдокия Карагеоргиева

Доп. час по ФВС

от 14.30.15.15

Еленка Йотова

 

10 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

Математика

Десислава Йорданова

Математика

Десислава Йорданова

I чужд език

Сия Михайлова

I чужд език

Сия Михайлова

Информатика

Десислава Йорданова

2

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

II ЧЕ ИЕ

Мая Тодорова

II ЧЕ ИЕ

Мая Тодорова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

3

История и цив.

Росица Петрова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

II ЧЕ ИЕ

Мая Тодорова

II ЧЕ ИЕ

Мая Тодорова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

4

Етика и право

Ивалинка Рачева

Инф. технологии

Ваня Христова

Математика

Десислава Йорданова

История и цив.

Росица Петрова

Етика и право

Ивалинка Рачева

5

I чужд език

Сия Михайлова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

Инф. технологии

Ваня Христова

I чужд език

Сия Михайлова

6

Физика и астр.

Ваня Рускова

I чужд език

Сия Михайлова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Инф. технологии

Ваня Христова

Химия и ООС

Василка Стоянова

7  

Химия и ООС

Василка Стоянова

Час на класа

Еленка Йотова

Физика и астр.

Ваня Рускова

 
     

Доп. час по ФВС

от 14.30-15.15

Еленка Йотова

   

11 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Полина Москова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

2

Математика

Тодорка Иванова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Полина Москова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

История и цив.

Росица Петрова

3

Химия и ООС

Василка Стоянова

Химия и ООС

Василка Стоянова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

4

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

География и ик.

Ивалинка Рачева

Математика

Тодорка Иванова

Философия

Ивалинка Рачева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

5

I чужд език

Полина Москова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

География и ик.

Ивалинка Рачева

Физика и астр.

Ваня Рускова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

6

I чужд език

Полина Москова

Физика и астр.

Ваня Русков

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Стефка Паричева

I чужд език

Полина Москова

I чужд език

Полина Москова

7

Час на класа

Полина Москова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

 

I чужд език

Полина Москова

 
 

Доп. час по ФВС

от 14.30-15,15

Еленка Йотова

       

11 б, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Полина Москова

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

ЗИП АЕ

Светлана Ненова

ЗИП Биол.

Даниела Христова Кенарева

ЗИП Математика

Тодорка Иванова

2

Философия

Ивалинка Рачева

Математика

Тодорка Иванова

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

ЗИП Биол.

Даниела Христова Кенарева

3

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

I чужд език

Полина Москова

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

I чужд език

Полина Москова

4

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Десислава Йорданова

Химия и ООС

Василка Стоянова

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Полина Москова

История и цив.

Росица Петрова

5

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

II ЧЕ НЕ

Марияна Велчева

Математика

Тодорка Иванова

География и ик.

Ивалинка Рачева

Физика и астр.

Ваня Рускова

6

Бълг. ез. и лит.

Красимир Борисов Александров

География и ик.

Ивалинка Рачева

Физика и астр.

Ваня Рускова

ЗИП Математика

Тодорка Иванова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

7

Час на класа

Красимир Борисов

Биол.и здр. обр.

Даниела Христова Кенарева

 

Химия и ООС

Василка Стоянова

 
   

Доп. час по ФВС

от 14.30-15.15

Еленка Йотова

     

12 а, сутрин

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1

I чужд език

Светлана Ненова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

История и цив.

Росица Петрова

I чужд език

Светлана Ненова

2

История и цив.

Росица Петрова

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Светлана Ненова

I чужд език

Светлана Ненова

3

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

Математика

Тодорка Иванова

I чужд език

Светлана Ненова

I чужд език

Светлана Ненова

География и ик.

Ивалинка Рачева

4

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

I чужд език

Светлана Ненова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

Физика и астр.

Ваня Рускова

5

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

Бълг. ез. и лит.

Нина Величкова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

6

Инф. технологии

Ваня Христова

ИТ 2 група

Милена Костадинова

I чужд език

Светлана Ненова

II чужд езикРЕ

Екатерина Георгиева

ЗИП БЕЛ

Красимир Борисов Александров

Свят и личност

Евдокия Карагеоргиева

7

Час на класа

Росица Петрова

Свят и личност

Евдокия Карагеоргиева

 

Физ. възп. и сп.

Еленка Йотова

Доп. час по ФВС

от 13.40-14.25

Еленка Йотова

     

СИП геогр. и икон. – 2ч. –

от 13.40

Ивалинка Рачева

СИП геогр. и икон. – 2ч. –

от 14.35

Ивалинка Рачева