Начало Учебници

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната година ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 11 Октомври 2006 08:00

Учебници за учебната 2018/2019 година в СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица

Списъци на учебници за учебната 2018/2019 година

  1. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" - €ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

в приложените файлове

.

Учебници за учебната 2016/2017 година в СУ "Вичо Грънчаров" -Горна Оряховица

НОВО!!!

.

Учебници за учебна 2015/2016 г. в СОУ"Вичо Грънчаров"-Г.Оряховица

утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015 г. на министъра на образованието и науката

График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала

за безвъзмездно ползване от децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2015/2016 година, утвърден със Заповед № РД09-134/02.02.2015 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които‚ще се използват‚ в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година, утвърдени със Заповед № РД09-122/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката

График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № 09-68/16.01.2014 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

СПИСЪК на учебните помагала за ученици мигранти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-1096/25.08.2010 г.

2013/2014

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които‚ще се ползват‚през учебната 2013/2014 година, утвърден съсЗАПОВЕД № РД 09-20/08.01.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2012/2013 година, утвърден съсЗАПОВЕД № РД 09-73/18.01.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката и изменен и допълнен съсЗАПОВЕД № РД 09-390/05.04.2012 г. изменена съсЗаповед № РД 09-1610 от 18.10.2012 г.

СПИСЪК на одобрените учебници по учебните предмети ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за учебната 2012/2013 годинасъгласноЗАПОВЕД № РД 09-783/11.06-2012 г.

 

Последно променен на Сряда, 14 Февруари 2018 08:47