Начало Учебници

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната година ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 11 Октомври 2006 08:00

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ VIII-XII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

№ по ред и клас Предмет Издателство Авторски колектив Забележка
VIII клас
1. Български език Просвета 1945 Весела Михайлова, Руска Станчева и Йовка Тишева -
2. Литература "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Анубис Клео Протохристова, Светла Черпокова, Мария Шнитер и Екатерина Петкова -
3. LEGACY, LEVEL A1/Part One/ Express Publishing Jenny Dooley 2017
4. LEGACY A2 /Part Two/ Express Publishing Jenny Dooley 2017
5. LEGACY B1.1/Part Three/ Express Publishing Jenny Dooley 2017
6. Математика Архимед Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев и Райна Алашка -
7.

Информационни технологии

"Просвета -София" АД Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров и Николина Николова -
8.

Информатика

"Изкуства" ЕООД Красимир Манев, Нели Манева и Велислава Христова -
9. Философия "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Булвест 2000- София Георги Каприев‚ Деница Каприева, Диана Маркова -
10. Музика Просвета 1945 Галунка Калоферова, Росица Драганова -
11. Изобразително изкуство Просвета Плюс

Мариана Мойнова

Вяра Гунева

-
№ по ред и клас Предмет Издателство Авторски колектив Забележка
IX клас
1. Български език Просвета 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева и Руска Станчева -
2. Литература €ž"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Анубис Клео Протохристова, Светла Черпокова и Екатерина Петкова -
3. LEGACY, LEVEL B1/Part One/ Express Publishing Jenny Dooley 2018
4. Математика €žАрхимед

Мая Алашка, Райна

Алашка и Георги Паскалев

-
5.

Информационни технологии

"Просвета-София"АД Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов -
6.

История и цивилизации

I срок - История 8 клас

Просвета-1945 Борислав Гаврилов и колектив -
7.

История и цивилизации

II срок -История 9 клас

€žПросвета- 1945 Михаил Груев и Борис Стоянов -
8.

География и икономика

І част - География и икономика за 8 клас

Просвета- 1945 Стела Дерменджиева, Петя Събева и Емил Гачев -
9.

География и икономика

ІІ част - География и икономика за 9 клас

€žПросвета-1945

Стела Дерменджиева, Петя Събева и Петър Стоянов

-
10. Философия "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-€žБулвест 2000- ООД Валентина Кънева, Огнян Касабов и Теодора Тодорова -
11. Биология и здравно образование за 9 клас - Първа част Просвета АзБуки- ЕООД Василий Ишев, Мима Николова, Маргарита Панайотова и Ирина Михова-Нанкова -
12. Биология и здравно образование за 9 клас-Втора част "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова и Таня Димитрова -
13. Физика и астрономия за 9 клас - за профилирано и професионално обра-зование с интензивно изучаване на чужд език "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-"Булвест 2000" ООД Максим Максимов и Ивелина Димитрова -
14. Химия и опазване на околната среда за 8 клас - Първа част-при обучение с интензивно изучаване на чужд език "Педагог 6" Митка Павлова и колектив -
15. Химия и опазване на околната среда за 9 клас - Втора част-при обучение с интензивно изучаване на чужд език "Педагог 6" Митка Павлова и колектив -
16. Музика Просвета 1945 Галунка Калоферова и Росица Драганова -
17. Изобразително изкуство Просвета Плюс Мариана Мойнова, Вяра Гунева и Светлана Живкова-Госилова -
№ по ред и клас Предмет Издателство Авторски колектив Забележка
X клас
1. Български език Просвета 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева и Руска Станчева -
2. Литература "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Анубис Клео Протохристова, Светла Черпокова и Екатерина Петкова -
3. LEGACY, LEVEL B1/Part Two/ Express Publishing Jenny Dooley 2019
4. Математика €žАрхимед Мая Алашка, Райна Алашка и Пламен Паскалев -
5.

Информационни технологии

"Просвета-София- АД Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова и Красен Стефанов -
6. История и цивилизации Просвета-1945 Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев -
7. География и икономика Просвета-1945 Стела Дерменджиева, Петя Събева и Николай Попов -
8. Философия €žКЛЕТ БЪЛГАРИЯ-ООД Иван Колев, Росен Люцканов и Райчо Пожарлиев -
9. Биология и здравно образование "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова и Таня Димитрова -
10. Физика и астрономия "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-"Булвест 2000" ООД Максим Максимов и Ивелина Димитрова -
11. Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова и колектив -
12. Музика Просвета 1945- Галунка Калоферова и Росица Драганова -
13. Изобразително изкуство Просвета Плюс Мариана Мойнова, Вяра Гунева, Светлана Живко-ва-Гостилова -
№ по ред и клас Предмет Издателство Авторски колектив Забележка
XI клас
1. Български език Просвета 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева и Руска Станчева -
2. Литература "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-€žАнубис Борис Владимиров Минков, Елка Ивелинова Димитрова и Иван Велчев Велчев -
3. LEGACY, LEVEL B2.1 /Part One/ Express Publishing Jenny Dooley 2020
4. Математика €žАрхимед Райна Алашка, Мая Алашка и Пламен Паскалев -
5. Информационни технологии за XI клас Модул 1 ,,Обработка и анализ на данни" ,,Домино ЕООД

Иван Първанов и Людмил Бонев

Одобрен 2020
6. Информационни технологии за XI клас Модул 2 ,,Мултимедия" ,,Домино€- ЕООД

Иван Първанов и Людмил Бонев

Одобрен 2020
7. Гражданско образова-ние за XI клас Педагог 6 Галя Георгиева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков и Румина Тултукова -
8.

Биология и здравно образование за 11 клас-Профилирана подготовка

Модул 1 "Клетката-елементарна биологич-на система"

Модул 2 "Многоклетъчна орга-низация на биологич-ните системи", част 1

Модул 2 "Многоклетъчна орга-низация на биологич-ните системи", част 2

"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Владимир Овчаров, Камелия Йотовска и Мариана Христова -
№ по ред и клас Предмет Издателство Авторски колектив Забележка
XII клас
1. Български език Просвета 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева и Руска Станчева -
2. Литература "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Анубис Борис Владимиров Минков и Елка Ивелинова Димитрова -
3. LEGACY, LEVEL B2.1 /Part Two/ Express Publishing Jenny Dooley 2020
4. LEGACY, LEVEL B2/Part Two/- Модулен учебник Express Publishing Jenny Dooley 2021
5. Exam Booster: Preparation for B2+ Level Exams Express Publishing Jenny Dooley 2021
6. Математика "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД-Анубис Милен Христов, Евгения Стоименова, Юлиян Цветков и Цеца Байчева по новата програма
7. Гражданско образова-ние за XIІ клас Просвета - София-€ АД Христо Тодоров,Георги Ганев,Майя Грекова,Петя Кабакчиева,Луиза Славкова иКирил Славчев -
8.

Биология и здравно образование за 11 клас- Профилирана подго-товка (довършване)

Модул 2 "Многоклетъчна орга-низация на биологич-ните системи", част 2

"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Владимир Овчаров, Камелия Йотовска и Мариана Христова -
9.

Биология и здравно образование за 12 клас - Профилирана подготовка

Модул 3 "Биосфера - структура и процеси"

"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Валентин Богоев и Гергана Георгиева -
10.

Биология и здравно образование за 12 клас - Профилирана подготовка

Модул 4"Еволюция на биологичните системи"

"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Христо Гагов, Надежда Райчева, Албена Йочкова и Незабравка Пенкова -

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на "електронно четим учебник" на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници-“ печатни издания, от I до VII клас включително-за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

№ по ред и клас предмет издателство Авторски колектив забележка
VІІІ клас . . . .
1 Български език

"€žПросвета 1945

София" АД

Весела Михайлова

Йовка Тишева

и колектив

по новата програма
2 Литература

"Анубис"

К. Протохристова

С. Черпокова

и колектив

по новата програма
3 Математика "€žАрхимед" Здравка Паскалева и колектив .
4 LEGACY‚‚ Level A1 "LEGACY"‚Level A2"“LEGACY"‚-Level B1.1€“ Express Publishing Jenny Dooley .
5 Информационни технологии за 8 клас

"€žПросвета-София" АД

Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова .
6 Информатика за 8 клас "Изкуства" Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова .
7 Философия . . .
8 Музика . . .
9 Изобразително изкуство Просвета Вяра Гунева, Мариана Мойнова, Светослав Косев .
ІХ клас . . . .
1 Български език

"€žПросвета 1945

София"€ АД

Весела Михайлова

Йовка Тишева

и колектив

по новата програма
2 Литература

"Анубис"

К. Протохристова

С. Черпокова

и колектив

по новата програма
3 Математика "€žАрхимед" Мая Алашка, Райна Алашка и колектив по новата програма
4 LEGACY Part One",Level B1 Express Publishing; Jenny Dooley .
5 . . . .
6 Информационни технологии за 9 клас

"€žПросвета-София"АД

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов по новата програма
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ I срок-История 8 клас. Просвета, основано 1945; Автори: Борислав Гаврилов и колектив, издателство .
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ II срок- История 9 клас. Просвета, основано 1945. Михаил Груев, Борис Стоянов, .
9 І част - География и икономика за 8 клас "Просвета"1945 Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев .
10 ІІ част - География и икономика за 9 клас "€žПросвета"1945 Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов .
11 философия . . .
12

Биология и здравно образование за 9 клас-€“Първа част" при обучение с интензивно изучаване на чужд език

"Просвета АзБуки"ЕООД

Василий Ишев, Мима Николова. Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова по новата програма
13 Биология и здравно образование за 9.клас- Втора част-при обучение с интензивно изучаване на чужд език

"Булвест 2000"

Владимир Овчаров, Огнян Димитров,Камелия Йотовска,Мариана Христова,Таня Димитрова по новата програма
14 Физика и астрономия за 9 клас /за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език/ "Булвест 2000" ООД

Максим Максимов и колектив.

по новата програма
15 Химия и опазване на околната среда за 8 клас/ 1 част Първа част-при обучение с интензивно изучаване на чужд език/ "Педагог 6" Митка Павлова и колектив по новата програма
16 Химия и опазване на околната среда за 9 клас - Втора част-при обучение с интензивно изучаване на чужд език "Педагог 6" Митка Павлова и колектив .
17 Музика . . .
18 Изобразително изкуство Просвета Плюс Вяра Гунева, Мариана Мойнова, Светослав Косев .
X клас . . . .
1 Български език

"Просвета 1945

София"АД

Весела Михайлова

Йовка Тишева

и колектив

по новата програма
2 Литература

"€žАнубис"

К. Протохристова

С. Черпокова

и колектив

по новата програма
3 LEGACY, LEVEL B1/Part Two/ Express Publishing, Jenny Dooley, 2019 .
4 Руски език . . .
5 Математика "Архимед" Мая Алашка, Райна Алашка и колектив .
6 Информационни технологии за10клас

"€žПросвета-София" АД

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов .
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Просвета, основано 1945. Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, .
8 География и икономика за 10 клас "Просвета"1945 Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов .
9 Философия . . .
10 Биология и здравно образование "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемникна "Булвест 2000"ООДинаИК "Анубис" ООД) Владимир Овчаров, Огнян .
11 Химия и опазване на околната среда за "Педагог 6" Митка Павлова и колектив .
12 Физика и астрономия за клас "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

Максим Максимов и колектив.

.
13 Музика . . .
14 "Изобразително изкуство за 10. клас" Просвета Вяра Гунева, Мариана Мойнова, Светослав Косев .
XI клас . . . .
1 Български език

"€žПросвета 1945

София"€ АД

Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

по новата програма
2 Литература ИК "Анубис" ООД)

Борис Минков

Елка Димитрова

Иван Велчев

по новата програма
3 LEGACY, LEVEL B2/Part One/ Express Publishing, Jenny Dooley, 2020 .
4 Математика "Архимед" Мая Алашка, Райна Алашка и колектив .
5 Информационни технологии за11клас

"€žПросвета-София"АД

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов .
6 Гражданско образование . . .
. . . . .
XII клас . . . .
1. Български език "€žД-р Иван Богоров"

Милена Васева

Весела Михайлова

Евгени Зашев

по старата програма
2. Литература ИК "Анубис" ООД)

Валери Стефанов

Ал. Панов

по старата програма
3. Математика ИК "Анубис" ООД) Чавдар Лозанов и колектив по старата програма
4. GOLD ADVANCED WITH EXAM SPECIFICATIONS, LEVEL C1, Pearson, Sally Burgess, Amanda Thomas, 2015 .
5. Информационни технологии за 12 клас

"€žПросвета-София" АД Уеб дизайн Sea Monkey

Петя Асенова .
6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ история -11 клас Изучава се българска история Просвета Васил Гюзелев, Райна Гаврилова .
7. География и икономика за 10 клас "Просвета" 1945 Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова .
8. Свят и личност . . .
9. Физика и астрономия за клас Булвест - ООД

Максим Максимов и колектив.

.
. . . . . 

СПИСЪК

за УЧЕБНИЦИ 2020/2021 учебна година

І КЛАС

Учебниците и учебните комплекти за първи клас са с продължителност на ползване 1 учебна година.

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/Авторски колектив Издател
1 Буквар, П. Димитрова и колектив "Просвета Плюс"ЕООД
2 Читанка, П. Димитрова и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
3 Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив "Просвета Плюс" ЕООД
4 Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова "Просвета Плюс"ЕООД
5 Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева "Просвета Плюс" ЕООД
6 Математика, В. Ангелова и Р. Топалска "€žПросвета Плюс" ЕООД
7 Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив "Просвета Плюс" ЕООД
8 Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив "€žПросвета Плюс" ЕООД
9 Околен свят, Л. Найденова и колектив "€žПросвета-София" АД
10 Учебна тетрадка по околен свят, Л. Найденова и колектив "€žПросвета-София" АД
11 Музика, Г. Калоферова и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
12 Изобразително изкуство, Б. Папазов и колектив

"Просвета Плюс"ЕООД

13 Технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова "Просвета-София" АД
14 Албум по технологии и предприемачество за I клас, Г. Иванов и А. Калинова "€žПросвета-София" АД

ІІ КЛАС

Учебниците за втори клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/Авторски колектив Издател
1 Български език, Р. Танкова и колектив "Просвета-София" АД
2 Читанка, Р. Танкова и Ц. Дулев "Просвета-София" АД
3 Учебна тетрадка № 1 по писане, Р. Танкова и колектив. "€žПросвета-София"АД
4 Учебна тетрадка № 2 по писане, Р. Танкова и колектив. "€žПросвета-София" АД
5 Учебна тетрадка № 3 по български език, Р. Танкова и колектив. "€žПросвета-София"АД
6 Английски език ‚"€žHello! New Edition", Е. Колева и Е. Ставрева "€žПросвета-София"АД
7 Учебна тетрадка "€žHello! New Edition" Е. Колева и Е. Ставрева "€žПросвета-София"АД
8 Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова "€žПросвета-София" АД
9 Учебна тетрадка по математика № 1 Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова "€žПросвета-София"АД
10 Учебна тетрадка по математика № 2 Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова "Просвета-София" АД
11 Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска €ž"Просвета Плюс"ЕООД
12 Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. Цветанска "€žПросвета Плюс" ЕООД
13 Музика, Г. Калоферова и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

14 Изобразително изкуство П. Цанев и колектив "Просвета Плюс" ЕООД
15 Технологии и предприемачество, Н. Цанев и колектив "€žКЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на "€žБулвест 2000"ООД и на ИК "Анубис" ООД), Фондация "Джуниър Ачийвмънт България"
16 Албум по технологии и предприемачество за I клас, Н. Цанев и колектив

.

.

V КЛАС

Учебниците за пети клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/Авторски колектив Издател
1. Български език/печатно издание с електронен вариант/ Иван Инев и колектив БГУчебник
2. Литература/ печатно издание с електронен вариант/ М. Герджикова и колектив "€žБулвест 2000"ООД
3. Английски език. Учебник "€žHello! New Edition"/ печатно издание с електронен вариант/ Е. Колева, Д. Петкова "€žПросвета- София"
4. Математика / печатно издание с електронен вариант/ З. Паскалева и колектив "€žАрхимед " ЕООД
5. Информационни технологии / печатно издание с електронен вариант/ А. Ангелов и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
6. История и цивилизации / печатно издание с електронен вариант/ Теодор Леков, Диляна Ботева- Боянова и колектив "€žПросвета - София"АД
7. География и икономика / печатно издание с електронен вариант/ Л. Цанкова и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
8. Човекът и природата / печатно издание с електронен вариант/ М. Кабасанова и колектив "Азбуки - Просвета"
9. Музика / печатно издание с електронен вариант/ В. Сотирова и колектив "€žПросвета - София" АД
10. Изобразително изкуство / печатно издание с електронен вариант/ М. Мойнова, В. Гунева "Азбуки - Просвета"
11. Технологии и предприемачество / печатно издание с електронен вариант Т. Николова и колектив "€žБит и техника" ООД

.

VI КЛАС

Учебниците за шести клас са с продължителност на ползване 3 учебни години.

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/Авторски колектив Издател
1. Български език/печатно издание с електронен вариант/ Иван Инев и колектив БГУчебник
2. Литература/ печатно издание с електронен вариант/ М. Герджикова и колектив "Булвест 2000"ООД
3. Английски език. Учебник "€žHello! New Edition"€/ печатно издание с електронен вариант/ Е. Колева, Д. Петкова "€žПросвета - София" АД
4. Математика / печатно издание с електронен вариант/ З. Паскалева и колектив "€žАрхимед 2" ЕООД
5. Информационни технологии / печатно издание с електронен вариант/ А. Ангелов и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
6. История и цивилизации / печатно издание с електронен вариант/ П. Павлов и колектив "Просвета - София" АД
7. География и икономика / печатно издание с електронен вариант/ Л. Цанкова и колектив "€žПросвета Плюс"ЕООД
8. Човекът и природата / печатно издание с електронен вариант/ М. Градинарова и колектив

СД "€žПедагог 6"

Делев, Луизова и сие

9. Музика / печатно издание с електронен вариант/ В. Сотирова и колектив "€žПросвета - София" АД
10. Изобразително изкуство / печатно издание с електронен вариант/ М. Мойнова, В. Гунева "Просвета Плюс"ЕООД
11. Технологии и предприемачество / печатно издание с електронен вариант Т. Николова и колектив "€žБит и техника"ООД

.

НА УЧЕБНИЦИТЕ,които ще се използват ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА отVІІІ доХII клас

Електронно четими учебници

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на "електронно четим учебник" на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници-печатни издания, от I до VII клас включително

"€žЕлектронно четим учебник" е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.


Издателска група "€žАнубис" ООД, "Булвест 2000" ООД, "žКлет България"ООД, Oxford University Press:http://scripts.school.bg/mon

Издателство "Архимед 2"http://www.arhimedbg.com/

"БГ Учебник" ЕООД:http://bguchebnik.com/bel/

"Бит и техника" ООД:http://www.bititechnika.com/

"€žИзкуства" ЕООД:

Учебник по Музика за I клас-https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика‚за II клас-https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас -https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас-https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас-https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас-https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас-https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас-https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас-https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас-https://izkustva.bg/it7.php

"Макмилан Пъблишърс Лимитид"€, представлявано от "Инглиш Бук Сентър" ООД и "ЮНИОН ПРЕС"ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

СД "Педагог 6" Делев, Луизова и с-ие:http://free.pedagog6.com/

"Издателство Питагор"ООД:
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

"Пиърсън Едюкейшън Лимитид"и САНПРО:http://www.pearson.bg/home/

Издателска група "Просвета"€:http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК "Рива"АД:https://uchebnicite.bg/

"Юнивърс - ЕООД, изключителен представител за България на издателство "Express Publishing""€:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

Учебници за учебната 2018/2019 година в СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица

 

УЧЕБНИЦИ 2018/2019 учебна година

VIII клас

Български език -издателство "Просвета, основано 1945г."-Весела Михайлова и колектив

Литература-издателство"Анубис-Клео" Протохристова и колектив.

Английски език "Legacy"Level A1, A2; Издателство "Express Publishing", Jenny Dooley

Математика - "Архимед" - Здравка Паскалева и колектив

Информационни технологии - "Просвета-София"АД - Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов 2017

Информатика - "Изкуства" - Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова 2017

История и цивилизации ЗП - за VIII клас "Просвета -София с автори " Борислав Гаврилов и колектив;

География и икономика ЗП - за VIII клас "Булвест 2000- София" с автори-Румен Пенин и колектив;

Философия ЗП-за VIII клас "Булвест 2000-София" с автори - Георги Каприев и колектив.

Списъци на учебници за учебната 2018/2019 година

  1. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" - €ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

в приложените файлове

.

Учебници за учебната 2016/2017 година в СУ "Вичо Грънчаров" -Горна Оряховица

НОВО!!!

.

Учебници за учебна 2015/2016 г. в СОУ"Вичо Грънчаров"-Г.Оряховица

утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015 г. на министъра на образованието и науката

График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала

за безвъзмездно ползване от децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2015/2016 година, утвърден със Заповед № РД09-134/02.02.2015 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които‚ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година, утвърдени със Заповед № РД09-122/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката

График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № 09-68/16.01.2014 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

СПИСЪК на учебните помагала за ученици мигранти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-1096/25.08.2010 г.

2013/2014

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които‚ще се ползват‚през учебната 2013/2014 година, утвърден съсЗАПОВЕД № РД 09-20/08.01.2013 г.на министъра на образованието, младежта и науката

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2012/2013 година, утвърден съсЗАПОВЕД № РД 09-73/18.01.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката и изменен и допълнен съсЗАПОВЕД № РД 09-390/05.04.2012 г.изменена съсЗаповед № РД 09-1610 от 18.10.2012 г.

СПИСЪК на одобрените учебници по учебните предмети ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за учебната 2012/2013 годинасъгласноЗАПОВЕД № РД 09-783/11.06-2012 г.

Последно променен на Вторник, 17 Август 2021 08:58