Начало Библиотека

Библиотека ПДФ Печат Е-мейл

СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ

2006-2016 г. - Десетилетие за възстановяване и устойчиво развитие на засегнатите райони
2008-2017 г. -Второ международно десетилетие за премахване на бедността
2010-2020 г. -Международно десетилетие на пустините и борбата против опустиняването.
2011-2020 г.- Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност.
2011-2020 г. - Международно десетилетие на биоразнообразието.
2011-2020 г.-Трето международно десетилетие за премахване на колониализма.
2013 -2022 г. -Международно десетилетие за сближаване на културите
2014-2024 г. - Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗА ДЕЦАТА

Христо Ботев

Иван Вазов

Много автори накуп

. 

Книжарница за учебници

ЕНЦИКЛОПЕДИИ