Начало ЮНЕСКО СОУ „Вичо Грънчаров” е член на Националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища.

СОУ „Вичо Грънчаров” е член на Националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища. ПДФ Печат Е-мейл

21 февруари – Международен ден на майчиния език

UNESKO-logo „Майчините езици са специални, защото чрез тях за първи път “чуваме” заобикалящият ни свят, които преди това сме видели с очите се. Международен ден на майчиния език е ден, в който признаваме  важността на майчиния език,  многоезичието и езиковото многообразие.     Както майчините езици, така и езиковото многообразие са от значение за всяка личност. Освен източници на творчество и средства за културно изразяване, майчините езици са важни и за здравето на обществото. Темата на Международния ден на майчиния език 2011 е свързана с използването на информационни и комуникационни технологии с цел опазване и насърчаване на чуждите езици и езиковото многообразие.
 Информационните и комуникационни технологии могат да бъдат особено полезни за насърчаване на майчините езици. Ние трябва да използваме максимално силата на напредъка в защита на разнообразието по света и да насърчаваме  всички източници на знание и форми на изразяване. Това са нишките, които творят историята на човечеството. Иновативната способност, гъвкавостта и социално взаимодействие, залегнали в основата на новите информационни и комуникационни технологии,  могат да подкрепят тези цели.  В този ден - Международен ден на майчиния език, нека всички се  ангажираме и работим заедно в тази посока” – из „Обръщение на Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, по повод на Международния ден на майчиния език, 21-ви февруари 2011 година”.  http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/languages-and-multilingualism/endangered-languages/audio-visual-resources/

Дейности в училище. По училищната видеосистема - представяне на  филм за идеиите на ЮНЕСКО във връзка със  съхранението на малкоговоримите езици и  защита на езиковото многообразие. Компютърна презентация „Езици по света в опасност”, изработена от ученици. Провеждане на  трето по ред състезание по български език и литература  „Бъди грамотен -  2011” с ученици от V до ХІІ клас. Оформяне на стенд с подбрани материали от официалния сайт на ЮНЕСКО. На всички препоръчваме да използват интернет технологиите за запознаване с въпросите на многоезичието  в   интерактивния UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger - http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php.

Още:  http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php- URL_ID=36406&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

За обучението по чужди езици и други общообразователни предмети, чрез които се реализират идеите на ЮНЕСКО (история, география, химия, български език), час на класа и извънкласни  дейности: 1) Световна дигитална библиотека на ЮНЕСКО http://www.wdl.org/en/ ;       2)  Europeana - http://www.europeana.eu/portal/aboutus_background.html;

Изучаването на различни езици трябва да бъде един от стълбовете в образованието на 21-ви век, което се основава на родния език".