Начало ЮНЕСКО УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ по повод Международната година на химията

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ по повод Международната година на химията ПДФ Печат Е-мейл

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ


обявява

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ

 по повод Международната година на химият

Теми за есето:      Химията – бъдещето на зелената планета

(по избор)                  Химията – мое хоби, мое знание, мое  бъдеще

                                   Химията – една от петте области за Нобеловите награди

 Условия на конкурса:

1.      В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.

2.      Изисквания за оформяне на есето: Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm;  Font -Times New Roman, Size - 12; Word 97-2003,  Line Spacing1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3.      Есето и регистрационния формуляр се изпращат по електронен път или в писмо на посочените адреси за контакт.

4.      Важни срокове:  регистрация 2 май, обявяване на резултатите на сйата на ХТМУ 16 май.

5.      Всички участници ще получат сертификати за представянето си.

6.      Авторите на класираните на първите три места есета от конкурса ще получат награди ( IT техника) и ще бъдат представени на тържествения акт за връчване на дипломите на магистрите от випуск 2011, 20 май 2011 г., зала “Проф. д-р Асен Златаров”, ХТМУ сгр. А, бул. ”КлиментОхридски” 8, София.

7.      Жури за оценка и класиране на есетата:

       проф. д-р Стефка Велева            - катедра Физикохимия

       гл. ас. д-р Валери Йорданов      - катедра Неорганична химия

       гл. ас. д-р Данчо Даналев          - катедра Органична химия

       гл. ас. инж. Андриана Сурлева - катедра Аналитична химия

       гл. ас. д-р Грета Радева              - катедра Физикохимия

              инж. Даниела Петкова     - студентка в магистратура, бакалавър по Биотехнологии,

                                                                          дипломант по ЕРАЗЪМ в National Technical University of Athens Васил Василев        - студент в специалност “Химично инженерство” на немски език,

                                                   лауреат на Международна олимпиада по химия - Япония 2010 г.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Отдел „Връзки с обществеността” - сграда А, етаж 2, стая 203, 205, 217

София, 1756 бул. ”Св. Климент Охридски” 8

тел. (02) 81 63 110; 81 63 135; 0879 35 65 37; 0879 35 65 39

e-mail:  
  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;  
  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 


За контакти:

        
    

Условията на конкурса и регистрационния формуляр могат да бъдат намерени

на сайта на ХТМУ www.uctm.edu  в секция Новини.