Начало ЮНЕСКО Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие – 20 май, чрез засаждането на дърво