Начало ЮНЕСКО Послание за надежда

Послание за надежда ПДФ Печат Е-мейл

Като асоциирано към ЮНЕСКО училище,

да изпратим на японските деца послание

за надежда.

  Над 7000 японски училища бяха унищожени или повредени от земетресението и вълните цунами през март 2011 г., сред които 40 училища ASPnet.  Много деца са загубили всичко - родители, приятели, къщи и училища. Много повече ще продължат да живеят в приюти.

  За да покажем на тези деца, че те не са забравени,  ръководството на Националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища в България, ни кани да се присъединим към кампанията Kizuna " на ЮНЕСКО. "Kizuna" е японската дума за "солидарност " или "връзка".

   Вие можете да напишете послание за надежда, да направите снимка, символизираща приятелството, и да изработите  картичка. Картичките ще се раздават на учениците и учителите в засегнатите райони на Япония. На картичката е необходимо е да се посочат следните данни:
1)  Името на подателя, пол, възраст, адрес и име на училището (и да се посочи, дали това е училище ASPnet, асоциирано към ЮНЕСКО – такова училище е СОУ „Вичо Грънчаров”).
2) Посочва се, дали подателят е ученик или учител.
3) Включва се писмено съобщение или картинка.
4) Надписват се на официален език на ООН или японски.

Картичките с посланията ви, скъпи ученици и уважаеми колеги, ще бъдат изпратени в МОМН – ЮНЕСКО, а оттам – в централата на ЮНЕСКО. Срок за предаване на класните ръководители: 13.06.2011 година.