Начало ЮНЕСКО 26 Септември 2011 Европейски ден на езиците

26 Септември 2011 Европейски ден на езиците ПДФ Печат Е-мейл

„Живеете нов живот за всеки нов език, който говорите; ако знаете само един език, живеете само веднъж.“ Тази чешка поговорка е един от девизите на чествания за десети път Европейски ден на езиците, който ще бъде отбелязан на днешния 26 септември и в дните около тази дата с различни събития на стария континет. Целта е да се насърчи изучаването на езици и да се отбележи езиковото богатство на Европа, което включва не само „официалните“ 23 езика на ЕС, но и многобройни други национални и регионални езици, езици на малцинствата и диалекти.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу ще подпише съвместна декларация с Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа, за да потвърди поетия от тях ангажимент по отношение на многоезичието. Изучаването на езици е сред приоритетите в работната програма на полското председателство на ЕС, което приканва младите хора в допълнение към родния си език да научат още два езика, за да подпомогнат постигането на своите лични и професионални цели.

„Ползите от владеенето на чужди езици са очевидни. Независимо дали работите в Германия, учите във Франция или сте на почивка в Кипър, възможността да общувате директно с местното население е огромно предимство. Езиците разширяват кръгозора, разкриват нови хоризонти и ще повишат шансовете ви за намиране на работа“, заяви комисар Василиу.

ЕС инвестира 1 милиард евро годишно в схеми за насърчаване на езиковите познания и на други умения чрез инициативи като „Еразъм“, благодарение на която на студентите се дава възможност да проведат част от обучението си в друга държава. Всяка година 400 000 предимно млади хора се възползват от предоставяните по линия на ЕС безвъзмездни средства за мобилност чрез програмите „Еразъм“ и чрез други схеми, като например „Леонардо да Винчи“ (за професионално обучение) и „Младежта в действие“ (за доброволческа дейност или работа с младежта). Като част от поетия ангажимент да насърчава изучаването на езици и усвояването на езикови умения, Комисията би желала да удвои размера на отпусканите безвъзмездни средства в бюджета, предложен за периода 2014—2020 г. Освен това ЕС инвестира около 50 милиона EUR годишно в подкрепа на дейности и проекти, свързани с езиците.

Европейският ден на езиците, който се чества в 45 държави, бе отбелязан за първи път през 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа. Неговата цел е да повиши осведомеността на гражданите за използваните в Европа езици, да насърчи културното и езиковото многообразие и да поощри хората да учат чужди езици.

На 28 и 29 септември във Варшава ще се проведе конференция, посветена на изучаването на чужди езици, която се организира от Комисията и полското председателство. В рамките на това събитие на 28 септември ще се проведе церемония за награждаване на най-добрите национални и европейски инициативи за езикова култура (връчване на наградите за европейски езиков знак), а на 29 септември ще се състои обяд за популяризиране на възможностите, които езиците са в състояние да създадат за малките предприятия и техния персонал.

Местните служби на ГД „Писмени преводи“ на Комисията, разположени в държавите-членки, ще организират многобройни събития, като най-значимите прояви тази година включват Музикален фестивал за песен на чужд език, който ще се проведе в Лондон като част от Културната олимпиада през 2012 г., кръгла маса относно ролята на езиковите умения за интеграцията, която ще се проведе в Берлин, както и четене на поезия на различни езици от преводачи и артисти в четири града в Латвия. В Брюксел и в Хага ще започне кампания за привличане на повече устни преводачи с нидерландски език за институциите на ЕС.