Начало Дати за външно оценяване и ДЗИ

Матури и външно оценяване ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 12 Октомври 2006 11:26

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване

в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване

на чужд език през учебната 2015/2016 година

ІV клас

Математика-10 май 2016 г.ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ Математика, 10 май 2016 г.

Български език и литература-12 май 2016 г.ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ Български език и литература, 12 май 2016 г.

Човекът и природата-13 май 2016 г.ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ Човекът и природата, 13 май 2016 г.

Човекът и обществото-16 май 2016 г.ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ Човекът и обществото, 16 май 2016 г.

VІІ клас

Български език и литература 18 май 2016 г.

Математика-20 май 2016 г. Математика, 20 май 2016 г.

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"- 26 май 2016 г.

Обществени науки, гражданско образование и религия

Чужди езици-27 май 2016 г.

КОО "Природни науки и екология" 30 май 2016 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език- 20 юни 2016 г.

Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Български език и литература-18 май 2016г.,

Втори държавен зрелостен изпит-20 май 2016 г.,

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май - 1 юни 2016 г

Източник: МОН

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици

в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

и след завършено основно образование

за учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията,

провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити

през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-91/29.01.2016 г. на МОН за утвърждаване на:

Външно оценяване 2014/2015

ЗАПОВЕД № РД09-1361/29.08.2014 г.

Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

Български език и литература - 07 май 2015г.;Математика-08 май 2015 г.;Ч

овекът и обществото  - 12 май 2015 г.:Човекът и природата - 13 май 2015 г.

VII клас

Български език. и литература  20 май 2015

Математика 22 май 2015 г.

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"  26 май 2015 г.

Чужди езици  27 май 2015 г.

КОО "Природни науки и екология"  28 май 2015 г.

Проверка на резултатите на учениците в 7 клас тук

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚   19-юни 2015 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - майска сесия 2015 г.

Резултатите от матурата през 2015 година
Резултатите от държавните зрелостни изпити- ще бъдат обявени до 9 юни 2015 г.
Обикновено се случва около 5 юни.
През това време можете да видите Отговори от матурите, както и Скала за оценяване на матурата 2015.

Резултатите си от МАЙСКА СЕСИЯ на ДЗИ 2014 г. може да проверите тук,

посредством входящ номер и ЕГН.

Резултатите от Националното външно оценяване за VII клас, 2014 г. може да проверите: тук,

посредством входящ номер и ЕГН.

Външно оценяване 2013/2014

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

ІV клас

07.05.2014 (сряда) - Български език и литература 
ДИКТОВКАТЕСТ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ВЕРНИ ОТГОВОРИ

08.05.2014 (четвъртък) - Математика

ТЕСТ,КРИТЕРИИ, ОТГОВОРИ

12.05.2014 (понеделник) - Човекът и природата

ТЕСТ, КРИТЕРИИ, ОТГОВОРИ

13.05.2014 (вторник) - Човекът и обществото

ТЕСТ, КРИТЕРИИ, ОТГОВОРИ

VII клас


Български език и литература  21 май 2014г.
Математика Ã‚  23 май 2014 г.
КОО $Обществени науки, гражданско образование и религия"

  • KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия"  29 май 2014 г.

Чужди езици  27 май 2014г.

Английски език
КОО "Природни науки и екология" 28 май 2014г.

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ ÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚¢€žПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ”

ново!Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

V IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2014 г.

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 ГОДИНА

Внимание! Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Български език и литература Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ 21 май 2014 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  23 май 2014г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2014 г.

Скала за преобразуване на точките в оценки за държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014 година

оценки

точки

Слаб 2

До 22, 5 т. вкл.

Среден 3 (3,00-3,49)

23т. – 40,5 т. вкл.

Добър 4 (3,50-4,49)

41 т. – 58,5 т. вкл.

Много Добър (4,50-5,49)

59 т. – 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50-5,99)

77 т. – 94,5 т. вкл.

Отличен 6

95 т. Ã¢€“ 100 т.

 

 АРХИВ ИЗПИТИ 2013 ГОДИНA

Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2012/2013 година

ІV клас

Български език и литература Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  09 май 2013г.
Математика                                     10 май 2013 г.
Човекът и природата Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  13 май 2013 г.
Човекът и обществото Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  14 май 2013г.

 Заповед № РД 09-1351/31.08.2012 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година

VІІ клас

Български език и литература Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ 21 май 2013 г.
Математика                                    23 май 2013 г.

Чужд език Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  28 май 2013 г.


КОО "Обществени науки, Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ 
гражданско образование и религия" 27 май 2013 г.
КОО "Природни науки и екология" Ã‚  29 май 2013 г.

Ключ с верните отговори и критерии за оценяване на задачите

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по КОО ÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚¢€žПриродни науки и екология” за VII клас

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-29_PNE_7klas.pdf


V IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2013 г.

ново! Заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2012/2013 година

Дати за провеждане на ДЗИ 2012/2013 учебна година

Български език и литература Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ 21 май 2013 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит Ã‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ Ãƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚  23 май 2013 г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2011 г.

 

 

 
Последно променен на Четвъртък, 26 Май 2016 15:06