Начало Дати за външно оценяване и ДЗИ

Матури и външно оценяване ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 12 Октомври 2006 11:26

ново! 

Външно оценяване 2013/2014

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

ІV клас

Български език и литература           07 май 2014г.
Математика                                     08 май 2014 г.
Човекът и природата                       12 май 2014 г.
Човекът и обществото                     13 май 2014г.

VII клас

Български език и литература                                              21 май 2014г.
Математика                                                                            23 май 2014 г.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия"        26 май 2014 г.

Чужди езици                                                                           27 май 2014г.
КОО „Природни науки и екология                                    28 май 2014г.

ново! Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2014 г.

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 ГОДИНА

Внимание! Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Български език и литература          21 май 2014 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит     23 май 2014г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2014 г.

 АРХИВ ИЗПИТИ 2013 ГОДИНA

Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2012/2013 година 

ІV клас

Български език и литература           09 май 2013г.
Математика                                     10 май 2013 г.
Човекът и природата                       13 май 2013 г.
Човекът и обществото                     14 май 2013г.

 Заповед № РД 09-1351/31.08.2012 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година

VІІ клас

Български език и литература          21 май 2013 г.
Математика                                    23 май 2013 г.

Чужд език                                      28 май 2013 г.


КОО "Обществени науки,               
гражданско образование и религия" 27 май 2013 г.
КОО "Природни науки и екология"   29 май 2013 г.

Ключ с верните отговори и критерии за оценяване на задачите

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по КОО „Природни науки и екология” за VII клас

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-29_PNE_7klas.pdf


V IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2013 г.

ново! Заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2012/2013 година

Дати за провеждане на ДЗИ 2012/2013 учебна година

Български език и литература          21 май 2013 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит     23 май 2013 г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2011 г.

 

 

 
 
Последно променен на Петък, 14 Февруари 2014 10:37