Начало Дати за външно оценяване и ДЗИ

Матури и външно оценяване ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 12 Октомври 2006 11:26

Външно оценяване 2014/2015

ЗАПОВЕД № РД09-1361/29.08.2014 г.

за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас,

в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

през учебната 2014/2015 година

Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Български език и литература 07 май 2015г.

Математика                           08 май 2015 г.

Човекът и обществото         12 май 2015 г.

Човекът и природата           13 май 2015 г.

 

VII клас

Български език. и литература        20 май 2015

Математика                                      22 май 2015 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия"          26 май 2015 г.

Чужди езици                                                                                  27 май 2015 г.

КОО „Природни науки и екология"                                                 28 май 2015 г.

 

 

VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език                                     19-юни 2015 г.

 

 

 

Резултатите си от МАЙСКА СЕСИЯ на ДЗИ 2014 г. може да проверите тук,

посредством входящ номер и ЕГН.

 

Резултатите от Националното външно оценяване за VII клас, 2014 г. може да проверите тук,

посредством входящ номер и ЕГН. 

Външно оценяване 2013/2014

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

ІV клас

07.05.2014 (сряда) - Български език и литература 
ДИКТОВКА , ТЕСТ,  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ВЕРНИ ОТГОВОРИ

08.05.2014 (четвъртък) - Математика

ТЕСТКРИТЕРИИОТГОВОРИ

12.05.2014 (понеделник) - Човекът и природата

ТЕСТКРИТЕРИИОТГОВОРИ

13.05.2014 (вторник) - Човекът и обществото

ТЕСТКРИТЕРИИОТГОВОРИ

VII клас


Български език и литература                                              21 май 2014г.
Математика                                                                            23 май 2014 г.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия"  

 

Чужди езици                                                                           27 май 2014г.

Английски език
КОО „Природни науки и екология                                    28 май 2014г.

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ”

ново! Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2014 г.

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014 ГОДИНА

Внимание! Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Български език и литература          21 май 2014 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит     23 май 2014г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2014 г.

Скала за преобразуване на точките в оценки за държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014 година

оценки

точки

Слаб 2

До 22, 5 т. вкл.

Среден 3 (3,00-3,49)

23т. – 40,5 т. вкл.

Добър 4 (3,50-4,49)

41 т. – 58,5 т. вкл.

Много Добър (4,50-5,49)

59 т. – 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50-5,99)

77 т. – 94,5 т. вкл.

Отличен 6

95 т. – 100 т.

 

 АРХИВ ИЗПИТИ 2013 ГОДИНA

Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2012/2013 година 

ІV клас

Български език и литература           09 май 2013г.
Математика                                     10 май 2013 г.
Човекът и природата                       13 май 2013 г.
Човекът и обществото                     14 май 2013г.

 Заповед № РД 09-1351/31.08.2012 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година

VІІ клас

Български език и литература          21 май 2013 г.
Математика                                    23 май 2013 г.

Чужд език                                      28 май 2013 г.


КОО "Обществени науки,               
гражданско образование и религия" 27 май 2013 г.
КОО "Природни науки и екология"   29 май 2013 г.

Ключ с верните отговори и критерии за оценяване на задачите

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по КОО „Природни науки и екология” за VII клас

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-29_PNE_7klas.pdf


V IIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език     20 юни 2013 г.

ново! Заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2012/2013 година

Дати за провеждане на ДЗИ 2012/2013 учебна година

Български език и литература          21 май 2013 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит     23 май 2013 г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 27.05 до 05.06.2011 г.

 

 

 
 
Последно променен на Понеделник, 27 Октомври 2014 14:20