Начало Прием

Прием 2017-2018 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 03 Декември 2009 02:00

Сайт за проверка на резулатти от изпита и кандидатстване‚https://priem.mon.bg/login

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година в СУ"Вичо Грънчаров"

ПРОФИЛ "ЧУЖДОЕЗИКОВ"

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от:

 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоените точки от теста на националното външно оценяване по математика;
 • оценката по български език и литература ‚от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"

Профилиращи предмети:

 • Предприемачество
 • Информационни технологии
 • География и икономика

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от:

 • броя точки от националното външно оценяване по български език и литература;
 • утроения брой точки от националното външно оценяване по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Необходими документи за записване:

 • заявление до директора;
 • свидетелство за основно образование - оригинал;
 • акт за раждане - копие.

.

към прием за учебната 2017/2018 година обявено от РУО

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заповед за държавен план-прием за учебната 2017-2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа -Заповед №РД06-251/24.03.2017 г.

ново!

Attachments:
Download this file (zapoved 8 klas09052017.pdf)Заповед 780 от 18-04-2017285 Kb 9.05.2017 10:38
Последно променен на Четвъртък, 08 Юни 2017 13:58