Начало Конкурси Проект ''Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изуча

Проект ''Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изуча ПДФ Печат Е-мейл

Стартира проект "Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти" (EU PETR)

Проектът цели да насърчи представители на академичната общност, обучители на учители, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, бъдещи учители и библиотекари да споделят помежду си вече натрупания положителен опит в областта на знания за ЕС и специфични методически подходи към преподаването им в условията на началното и средното образование. Ще бъдат натрупани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на комуникационните канали.

Обученията ще бъдат предмино дистанционно, но ще има и съботно-неделни присъствени в София, като разходите за престой и транспорт се поемат от проекта.

Пълна информация за проекта

http://www.teacher.bg/Article/Details/42169

Регистрацията вече е отворена

Моля, попълнете Вашата заявка за участие в проекта