Начало Конкурси Заедно в час

Заедно в час ПДФ Печат Е-мейл

„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият учител показва. Великият учител вдъхновява". С този цитат започна първия учебен час учителката ни по психология. Още пазя спомена за този момент и за тази жена. Тя ни научи на най-важното - да живеем.

"Глад за кадри" vs. "глад за знания": надеждата

Качественото образование на децата в България силно зависи от социалния и икономическия статус на родителите, училището, което посещават и населеното място, където живеят. До голяма степен тези фактори са определящи за брояученици, прекъснали своето образование. През ноември 2013 г. е приета „Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образование 2013-2020", но план за прилагането й не се изготвя. Статистика показва, че през учебната 2012 - 2013 г. 17 571 деца са напуснали училище поради нежелание да продължат обучението си, семейни причини или емигриране в чужбина (НСИ). 
Според международни изследвания се наблюдава тенденция на прогресивно влошаване резултатите на ученици в сравнение с предишни години, като причините за това са семейната среда и финансовите възможности на родителите (PIRLS 2011). В България 77% от учениците, живеещи в по-малки градове и села,  влизат в т.нар. група на„функционално неграмотни" (PISA 2009). В българската образователна система вместо „глад за знания" има „глад за кадри" с педагогическо образование. Макар и да са наполовина, в сравнение с миналия отчетен период, през 2012 г. вакантните учителски места са били над 4000. 
Заедно в час
С цел да бъдат намерени решения на тези проблеми, през 2010 г. е създадена фондация „Заедно в час",  като част от международната мрежа Teach for all, по инициатива и с подкрепа на фондация „Америка за България"Само за 4 годинифондацията изгражда голяма мрежа от множество корпоративни спонсори и партньори, сред които са компании като Титан България, Виваком, Пикадили, Банка ДСК, Луфтханза Техник и други.  

Заедно в час" е организация, която привлича млади и мотивирани специалисти от различни сфери. Бъдещите учители минават през много интензивно обучение  в специализирана академия, с цел развитие на лидерски качества. При успешното й завършване биват записвани в Пловдивския университет, за да получат професионална педагогическа квалификация. По време на професионалното си обучение имат право да практикуват придобитите знания в училището, към което са избрани да работят за 2 години. Всеки един от тях получава учителска заплата и подкрепата на местни партньорски компании. Бизнесът участва активно, организирайки инициативи в подкрепа на учениците като посещения на фабрики и офиси, запознанства с мениджъри, срещи с изявени личности като Ники Кънчев, Евелина Павлова, Христо Терзиев, Митко Илиев и др.
До момента към организацията има около 70 учители, които обучават над 5000 деца в 42 институции в 6 региона, като техният принос е налице – резултатите на учениците през изминалата учебна година са се повишили с 20%. 

Учебните заведения, които имат интерес да станат част от мрежата на „Заедно в час", биха могли да кандидатстват, като попълнят формуляр и го изпратят преди започването на учебната година (през април е т.нар. приоритетен срок; а през юни – крайният срок).  Учителите могат лесно да кандидатстват през сайта на „Заедно в час", след което преминават през селекция в няколко етапа. Онези, които успешно са се класирали,  получават оферта за работа към организацията.

Учител да се наричам - първа радост е за мене"
Любопитен е резултатът на изследването PISA 2009, според което Шанхай е лидерът по постижения в сферата на образованието. За тамошните училищата приоритет е осигуряването на добро образование на деца в неравностойно положение и деца на мигранти от други региони на Китай, които често са с различен езиков произход. Усилията са насочени към привличане на млади и мотивирани учители, а учебната програма обхваща както задължителните предмети, така свободноизбираеми или с практическа насоченост. Университетите приемат кандидат-студенти по педагогика с приоритет, а учителската професия е първият избор на много от най-добрите ученици. В Китай  развитието на преподавателската кариера се определя въз основа на професионална оценка, базирана на наблюдения и други занимания като: извършване на открити уроци, менторска работа и ориентация на нови учители, издаване на техни трудове в образователни и преподавателски публикации. Любопитен факт е, че почти всички лидерски позиции и високопоставени лица в администрацията на училища, университети и в правителството са започнали кариерата си като учители, които впоследствие са били повишени. От голямо значение е фактът, че учителите в Шанхай трябва да отговарят на много високи стандарти, за да получат възможност да практикуват професията. Те са задължени да прекарват 360 работни  часа на всеки пет години в обучения за професионално развитие, а възнаграждението им  нараства пропорционално на изискванията. 

„В България доходите на един учител не могат да осигурят добър стандарт на живот. Това е причина хората с повече възможности да не избират учителсвото за професия. От 100 човека в моя курс само трима станаха учители", споделя Тасева, учител на „Заедно в час". Младите кадри със специалност педагогика нямат желание да се занимават с преподаване, а специалността в почти всички университети е с най-нисък приемен бал и скромни очаквания за добра реализация. Според нея недостиг на учители в България определено има, особено в по-малките населени места. Практиката „един учител по 3-4 предмета" го доказва.  Причината е, че учителите не могат да „сформират пълен хорариум" поради недостига на паралелки по даден предмет, а това отказва голяма част от специалистите да преподават в малки училища.

„Засилване на администрацията" е друга успешна шанхайска практика, която бихме могли да приложим на българска почва. Идеята е изграждане на партньорството с цел взаимопомощ между училищата с най-добри резултати и тези с по-малки възможности. Този модел на работа бързо се мултиплицира в множество вариации:

  • http://ngobg.info/images/bullet.png); background-position: 0% 4px;">създаване на „двойки училища", където училището с добри постижения помага на училище с ниски резултати;
  • http://ngobg.info/images/bullet.png); background-position: 0% 4px;">създаване на консорциуми между училища в специфична сфера;
  • http://ngobg.info/images/bullet.png); background-position: 0% 4px;">групиране в клъстер с много изявено училище в ядрото;
  • http://ngobg.info/images/bullet.png); background-position: 0% 4px;">поемане на ръководството на едно или повече от по-слабо представящите се училища от силно изявено, като допълнително се изпраща екип от опитни учители и администратори, които да подобрят мениджмънта и техниките на преподаване.

В същото време организацията и модела на работа в българските училища следва схемата „по нашенски". Неприятно изненадана остава една  млада учителка в момента, в който започва същинската й работа по училищната документация: „Не съм очаквала, че попълването на тези документи може да е толкова обременяващо – прекалено много бумащина, с която се губи времето на учителя. Не разбирам как може в 21 век да се преписва едно и също нещо на ръка на пет места...и това  да е гаранцията, че учителят си е свършил работата." Тя определя първия месец от своята учителска кариера като „културен шок" и с възмущение разказва за училищния живот, който е заварила: „Голяма част от учениците срещат трудности с четенето и писането, дори и в осми клас. Основната трудност, която срещнахме с колегите, бе агресията. Учениците се биеха постоянно, по време на учебните часове и в междучасията. Не разбирахасмисъла от съществуването и спазването на правила, не осъзнаваха отговорността при нарушаването им, не смятаха, че ученето като цяло ще им помогне в живота." 
„За да владеете себе си, използвайте главата си. За да владеете другите, използвайте сърцето си" е казала Елинор Рузвелт. Точно пред тази отговорна задача са поставени и младите учители, които трябва да предадат своя опит, да мотивират и запалят любопитството на ученици си.

Автор: Габриела Славова