Начало Достъп до информация

Достъп до информация ПДФ Печат Е-мейл

Достъп до информация

*

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020г.,По чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 г.,По чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 г.,По чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

2020-2021г.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СУ "€žВИЧО ГРЪНЧАРОВ", ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя