Начало Профили Изкуства - Музика Милена Николаева Николова

Милена Николаева Николова ПДФ Печат Е-мейл

 

учител по флейта в паралелки с профил „Изкуства” – музика
Образование:
• през 1998г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново – бакалавър по специалност музикална педагогика, специализация – музикален инструмент флейта.
• през 2001г. СУ”Св.Климент Охридски”, гр.София – магистър по специалност педагогика на обучението по флейта.
Квалификации:
• V професионалноквалификацонна степен - СУ”Св.Климент Охридски”, гр.София -2005г.
• за инструктор на базови и специфични компютърни умения за обучение на учители по „Изобразително изкуство” и „Музика”- 2005г., удостоверение от БАН.
Курсове:
• обучение по проект „Изграждане на капацитет за устойчивост и развитие” – 2007г., асоциация „Аркадия”,гр.София.
• „Разработване на проекти.Управление на фондове.” – РПЦ, гр.Велико Търново,2008г.
• „Проектно мислене и проектни действия”- СУ”Св.Климент Охридски”, гр.София -2008г.
• “Структурните фондове на Европейския съюз за българското образование” – 2008г, гр.Велико Търново, МОН.
• Първо ниво по английски език-у-ща „Европа”- 2008г.
Лична награда:
• 1997г. и 1999г. – две първи награди в международния конкурс за поп и рок певци „Сарандев”, гр.Добрич.
• 2003г. – грамота от Община Ловеч, конкурс „Люляков Ловеч” за педагогически постижения в секция „Духови инструменти”.
• 2007г.- грамота и плакет от община Горна Оряховица за най-добър млад учител.
Награди на ученици:
• 2001г. – първа награда на Мария Рашева от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
• 2001 – първа награда на Деница Димитрова от XVI конкурс- Възпитаници на школи по изкуствата от Североизточна България.
• 2003г. – втора награда на Деница Димитрова от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
• 2005г. - първа награда на Деница Димитрова от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
• 2005г. – награда от Ротари клуб гр.Горна Оряховица на Деница Димитрова за показани отлични резултати в учебния процес, достойно представяне на различни конкурси и олимпиади, както и в други обществени прояви.
• 2007г. - първа награда на Деница Димитрова от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
• 2007г. – втора награда на Горица Илиева от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
• 2007г. – втора награда на Бойко Илиев от конкурса Люляков Ловеч”- гр.Ловеч.
От последния завършил профил „Изкуства”- музика випуск, през 2007г. ученици са приети във ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” и ДМА”Панчо Владигеров” – гр.София.