Начало Проекти Проекти „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”

„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7” ПДФ Печат Е-мейл

11-proekt-IMG 1771През учебната 2014/2015 година учениците от СОУ „Вичо Грънчаров” участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”.

Проектът на СОУ „Вичо Грънчаров” е озаглавен „Спрете дотук и започнете на чисто”.Целта му е възможно най-голям брой ученици, които пушат, да осъзнаят вредността на навика и да се откажат от него. Към това решение те са насочвани чрез създаване и популяризиране на брошури и видеоклипове по темата, както и чрез обучение от типа „връстници обучават връстници”. Обучението се   провежда в две групи: „Защо не пушим?”и ” Защо ние се отказахме да пушим?”

Целта е да се заменим необходимостта от запалване на цигара с полезни и интересни занимания. Да се докаже, че може да се живее приятно и без цигарен дим. Проектът е замислен да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. Проектът  ангажира вниманието на учениците чрез интерактивни методи, разработване на презентации, видиоклипове, есета и рисунки по темата. Мотивира целта им за отхвърляне тютюнопушенето и тютюневият дим от своя живот и да подтикнат околните към ограничаването им. С този проект се цели да се откажат по- голям процент от пушачите и да се  покаже, защо не трябва да започват, колко много вредятцигарите  не само на тях, но и на околните. Нещо повече, освен здравословни тютюннопушенето поражда и поведенчески проблеми (закъснения за час, отсъствия и прочие). Целта  е да подтикнем тези ученици да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, да отхвърлят или намалят тютюнопушенето.

На 31.03.2015 година се проведе работна среща по проекта съвместно с Регионалната здравна инспекция град Велико Търново. Представени бяха презентации на ученици от 6 клас, есета на ученици от 7 клас, видеоклип на ученик в 7 клас, рисунки на ученици от 11 клас. На срещата бе представен и сборник „Психотропни и наркотични вещества. Сексуално и репродуктивно здраве”, който отразява влиянието им върху човешкия организъм. Сборникът е
част от литературата на библиотеката в СОУ „Вичо Грънчаров”. Раздадени бяха много брошури и други рекламни материали на гостите на работната среща – родители и ученици.