Начало Хуманитарни дисциплини Отлични резултати за нашите ученици от Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Отлични резултати за нашите ученици от Национално външно оценяване на дигиталните компетентности ПДФ Печат Е-мейл

PART 14775498557129939От13 до 17 юни 2016 учениците от XI а клас на СУ â€žВичо Грънчаров“ участваха в пилотния проект на МОН за оценяване на дигитални компетентности. Пилотното национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности се проведе с ученици от всички 28 области на страната. В оценяването се включиха 19 536 ученици, което е 93,21% от включените в представителната извадка ученици от различни видове училища. Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2)- 60 мин. Проверяваха се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.Учениците ни се представиха отлично като 19 от тях постигнаха резултат по-висок от 51%. В съответствие на положителна резулюция на Доклад № 80893-406/11.07.2016г бяха издадени удостоверения за резултатите от НВО.