Начало Документи Учебни планове

Учебни планове ПДФ Печат Е-мейл

Учебна година 2019 / 2020

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза I а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза I б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза IІІа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза IІІб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза IІІв клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза IVа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза ІV б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза ІV в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза Vа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза V б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза V в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІ а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІ б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІ в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІІ а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІІ б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза VІІІ а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза ІХ а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза Х а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ХІ клас - профил "Технологичен - предприемачество и бизнес"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ХІІ клас - профил "Чуждоезиков"- Английски език

-

Учебна година 2018 / 2019

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за Iб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IІа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IІб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IІв клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IІІа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IІІб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-а IІІв клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ІV клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за V а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за Vб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза Vв клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIІа клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIІб клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIІв клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за VIІІа клас-профил "Софтуерни и хардуерни науки"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН-за IХа клас-профил "Чужди езици“ английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН Х клас-профил "Технологичен-предприемачество и бизнес"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ХІ клас - профил "Чуждоезиков" - Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ХІІ клас - профил "Чуждоезиков"- Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН-ПЛАН ХІІ клас - профил "Технологичен" - Инфорамционни технологии

.

Учебна година 2017 / 2018

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Учебни планове І клас

Учебни планове ІІ клас

Учебни планове ІІІ клас

Учебни планове ІV клас

Учебни планове V клас

Учебни планове VІ клас

Учебни планове VІІ клас

Учебни планове VІІІ клас профил "Чужди езици"-Английски език

Учебни планове ІХ клас-профил "Технологичен-предприемачество и бизнес"

Учебни планове Х клас - профил "Чуждоезиков" - Английски език

Учебни планове ХІ клас - профил "Чуждоезиков"- Английски език

Учебни планове ХІ клас - профил "Технологичен" - Инфорамционни технологии

Учебни планове ХІІ клас -профил "Чуждоезиков" - Английски език