Начало Олимпиади

Олимпиади ПДФ Печат Е-мейл

Заповед за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година(публ. 04.09.2020 г.)

*

УЧЕБНАТА 2019/2020 година

Олимпиади и състезания 2019-2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната  2019/2020 година

УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г.
за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Заповед №РД06-946 от 01.12.2016 г. на РУО - Велико Търново

. . Приложение №1.1
ГРАФИК
за провеждането на общински и областен кръг на ученическите олимпиади и областен кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2016/2017 година за област Велико Търново
ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ "Знам и мога" от IV клас 28.01.2017 г. 25.02.2017 г.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.2016 г. 9,00 часа 06.02.2017 г. 10,00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 15.01.2017 г. 06.02.2017 г. 14,00 часа
НЕМСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г.
РУСКИ ЕЗИК 07.01.2017 г.  9,00 часа 11.02.2017 г. 9,00 часа
ИСПАНСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 9,00 часа
ФРЕНСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 9,00 часа
МАТЕМАТИКА 17.12.2016 г. 9,00 часа 08.02.2017 г. 9,00 часа
ИНФОРМАТИКА 16.12.2016 г. 13,00 часа 18.03.2017 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ до 13.01.2017 г. 9-12.03.2017 г.
МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА 15.01.2017 г. 10.02.2017 г. 14,00 часа
ФИЛОСОФИЯ до 03.02.2017 г. 11.02.2017 г. 9,00 часа
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ до 21.01.2017 г. 25.02.2017 г. 9,00 часа
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 02.03.2017 г. до 13.03.2017 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 14.01.2017 г. 9,00 часа 18.02.2017 г. 9,00 часа
ФИЗИКА 14.01.2017 г. 14,00 часа 19.02.2017 г. 14,00 часа
АСТРОНОМИЯ до 16.01.2017 г. включително 24.02.2017 г. 14,00 часа
ХИМИЯ И ОПАЗВ АНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 22.01.2017 г. 9,00 часа 12.02.2017 г. 14,00 часа
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28.01.2017 г. 9,00 часа 26.02.2017 г. 9,00 часа
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ до 18.02.2017 г. 24.03.2017 г.