Начало Олимпиади

Олимпиади ПДФ Печат Е-мейл

Заповед за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година(публ. 04.09.2020 г.)

 

Протокол

за явилите се и за резултатите на учениците, участвали в областния кръг от национално състезание "Лаборатория за изкуство"

Протокол

за класирането и за резултатите на учениците, предложени за участие в националния кръг от национално състезание "Лаборатория за изкуство" - областен кръг.

Протокол

с резултатите от "Европейско Кенгуру"

ПРОТОКОЛ

за учениците, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по български език и литература, 13.02.2021г.

ПРОТОКОЛ

на допуснатите проекти за областен кръг на Олимпиадата по информационни технологии 2020/2021 година-Средно училище "Вичо Грънчаров", Горна Оряховица

ПРОТОКОЛ

на учениците, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по английски език, който ще се проведе на 07.02.2021г.

ПРОТОКОЛ

за учениците, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по компютърно моделиране, 20.02.2021г.

ПРОТОКОЛ

за учениците, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации, 08 февруари 2021г.

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ- ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

П Р О Т О КО Л

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ

за резултатите от проверка на писмените работи от общинския кръг на олимпиадата по география и икономика, 10. 02. 2021 г.

П Р О Т О К О Л

с резултати на класираните за областен кръг ученици от четвърти клас на Национална олимпиада "Знам и мога", учебна 2020/2021 година,
проведена на 23.01.2021 год.

*

УЧЕБНАТА 2019/2020 година

Олимпиади и състезания 2019-2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на през учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Календарен план на състезанията през учебната 2019/2020 година

УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г.
за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Заповед №РД06-946 от 01.12.2016 г. на РУО - Велико Търново

. . Приложение №1.1
ГРАФИК
за провеждането на общински и областен кръг на ученическите олимпиади и областен кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2016/2017 година за област Велико Търново
ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ "Знам и мога" от IV клас 28.01.2017 г. 25.02.2017 г.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.12.2016 г. 9,00 часа 06.02.2017 г. 10,00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 15.01.2017 г. 06.02.2017 г. 14,00 часа
НЕМСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г.
РУСКИ ЕЗИК Ãƒƒ‚  11.02.2017 г. 9,00 часа
ИСПАНСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 9,00 часа
ФРЕНСКИ ЕЗИК до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 9,00 часа
МАТЕМАТИКА 17.12.2016 г. 9,00 часа 08.02.2017 г. 9,00 часа
ИНФОРМАТИКА 16.12.2016 г. 13,00 часа 18.03.2017 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ до 13.01.2017 г. 9-12.03.2017 г.
МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА 15.01.2017 г. 10.02.2017 г. 14,00 часа
ФИЛОСОФИЯ до 03.02.2017 г. 11.02.2017 г. 9,00 часа
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ до 21.01.2017 г. 25.02.2017 г. 9,00 часа
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 02.03.2017 г. до 13.03.2017 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 14.01.2017 г. 9,00 часа 18.02.2017 г. 9,00 часа
ФИЗИКА 14.01.2017 г. 14,00 часа 19.02.2017 г. 14,00 часа
АСТРОНОМИЯ до 16.01.2017 г. включително 24.02.2017 г. 14,00 часа
ХИМИЯ И ОПАЗВ АНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 22.01.2017 г. 9,00 часа 12.02.2017 г. 14,00 часа
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28.01.2017 г. 9,00 часа 26.02.2017 г. 9,00 часа
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ до 18.02.2017 г. 24.03.2017 г.
.  . .