Начало Административни услуги

Административни услуги ПДФ Печат Е-мейл
 1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - изтегли тук
 2. Преместване и прием на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли тук
 3. Издаване на диплома за средно образование - изтегли тук
 4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли тук
 5. Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -изтегли от тук
 6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити- изтегли тук
 7. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити- изтегли тук
 8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите - изтегли тук
 9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли тук
 10. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи - изтегли тук
 11. Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи-изтегли тук
 12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - изтегли тук
 13. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование-изтегли тук
 14. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли тук
 15. Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (в сила от учебната 2021/2022 учебна година)-изтегли тук