Начало Профили Природоматема- тически - Информатика

Профил "Природоматематически" - Информатика
УДОСТОВЕРЕНИЯ от Русенския университет "Ангел Кънчев" ПДФ Печат Е-мейл
ydostoverenieУДОСТОВЕРЕНИЯ от Русенски университет "Ангел Кънчев"получиха учениците от профил "Природоматематически" випуск 2009/2010. Това е документ, който учениците на училището получавата вече за 10 година след полагане на изпит пред преподаватели от  Русеннския университетPiJama001
 
УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2009/2010 г. ПДФ Печат Е-мейл

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

2009/2010 г.   София


Учредители:
Съюз на математиците в България
Фондация “ЕВРИКА”
Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
Институт по математика и информатика при БАН
Спонсори:
Американска фондация за България
Фондация “Комунитас”
2


Ученическият институт
по математика и информатика
e учреден през септември 2000 г. като една от инициативите на България, свързани
с отбелязването на 2000-та година като световна година на математиката.
Целта на Ученическия институт е да привлече средношколци с изявен интерес към
математиката, информатиката и информационните технологии, да ги поощри и
подтикне към самостоятелна научно-изследователска работа, да им предложи
възможности за изява, развитие и професионално израстване.
Учениците разработват проекти от различни области на математиката, информатиката и
информационните технологии, индивидуално или в колектив, самостоятелно или под
ръководството на учители, университетски преподаватели или научни работници.
Проектите могат да имат реферативен характер, но особено високо се цени наличието
на елементи на оригиналност и творчество.
ДЕЙНОСТИ
през учебната 2009/2010 г.
• Ученическа конференция
• Интервю за RSI’2009
• Ученическа секция
• Лятна изследователска школа
• Семинари за учители по математика, информатика и информационни
технологии
• Ученическата конференция (УК’10) ще се проведе през месец януари 2010 г.
Крайният срок за изпращане на проекти е 4 декември 2009 г. Жури от специалисти
предварително рецензира получените в срок разработки и най-добрите от тях се
допускат за участие в УК’10. По време на конференцията журито оценява и класира
представените ученически проекти. Авторите на най-добрите разработки получават
правото да участват в Ученическата секция на XXXIX Пролетна конференция на СМБ,
като разноските им се поемат частично от УчИМИ. Разходите на участниците в УК’10 се
поемат от училищата, секциите на СМБ в страната или от други организации.
• Авторите на отличените в УК’10 проекти получават покана за участие в интервю за
избор на двама участници в Изследователския научен институт (Research Science
Institute (RSI’2010) в САЩ (www.cee.org/rsi/). Интервюто ще се проведе в края на януари
2010 г. от комисия, която проверява общата култура на участниците, познанията им по
английски език (изисква се владеене на говорим английски), взема под внимание
участието и класирането им в олимпиади и състезания по математика и информатика.
Допълнително изискване от RSI е участниците да не са в последния училищен клас.
Разходите по престоя в САЩ са за сметка на домакините. Изследователският научен
институт RSI се провежда всяка година от 24 юни до 4 август в Масачузетския
технологичен институт (MIT) и в него участват 75 ученика от различни страни в света.
Участниците разработват проекти под ръководството на преподаватели от MIT, а за
лектори се канят световно известни учени, в т. ч. и нобелови лауреати. Най-добре
представилите се в RSI участници получават препоръка при кандидатстване в
американски университети.
3
• Ученическата секция (УС’10) ще се проведе през месец април 2010 г. в рамките на
XXXIX Пролетна конференция на СМБ. Крайният срок за изпращане на проекти е 5 март
2010 г. Авторите на отличените в УК’10 проекти изпращат преработени версии на
разработките си и участват в УС’10 на разноски на Ученическия институт. В Ученическата
секция могат да участват и ученици, които не са представили проекти в Ученическата
конференция. Жури от специалисти рецензира всички проекти и предлага най-добрите за
представяне в УС’10. По време на Ученическата секция журито оценява и класира
разработките. Авторите на отличените проекти получават правото да участват в Лятната
изследователска школа, като разноските им се поемат частично от Ученическия
институт.
• Лятната изследователска школа (ЛИШ’10) ще се проведе през юли–август 2010 г.
Покана за участие в ЛИШ’10 получават авторите на отличените проекти от Ученическата
секция (УС’10), както и изявени участници в международните олимпиади по математика и
информатика. До участие в школата се допускат и други ученици с доказани
възможности за самостоятелна работа по математика и информатика, като разходите им
са за тяхна сметка и/или за сметка на училищата и/или секциите на СМБ. Без право на
участие в ЛИШ’10 са учениците, които към датата на провеждане на школата са
завършили средното си образование. Лятната изследователска школа е триседмична.
Първите две седмици са посветени на лекции, семинарни занятия и индивидуална
работа върху конкретни теми и задачи. Всеки ученик избира тема за самостоятелна
работа в предварително обявени тематични направления. През третата седмица се
провежда Ученически работен семинар, на който участниците докладват резултатите от
работата си през първия етап на школата. По същото време ще се проведе и Семинар с
учители по математика, информатика и информационни технологии. Покана за участие
в Семинара получават учители – научни ръководители на отличени ученически проекти
през учебната година. Крайният срок за потвърждаване на участие в ЛИШ’10 е 10 юни
2010 г.
Важни дати
5 декември 2009 г.
срок за изпращане на 2 печатни
подвързани копия на проектите за
Ученическата конференция (УК’10)
5 март 2010 г.
срок за изпращане на 2 печатни
подвързани копия на проектите за
Ученическата секция (УС’10)
10 юни 2010 г.
срок за потвърждаване на
участие в ЛИШ’10
Дейностите през учебната 2009/2010 г. ще преминат под знака на
10-годишнината на УчИМИ
Ученически институт
по математика и информатика
ул. “Акад. Г. Бончев” блок 8
1113 София
Борка Паракозова, координатор на УчИМИ
тел. (02) 871 92 13; 979 3837, 079 2849, 0887561031
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.math.bas.bg/hssi/

 
Проект на организация „Jaika” ПДФ Печат Е-мейл

Учениците от отбора по информатика и информационни технологии, заедно с учителите Ваня Христова, Кенго Умехара и Милена Костадинова участваха в проект на организация „Jaika” контакти и сътрудничество с Шри Ланка и Етиопия. Общинският кръг на олимпиадата по Информационни технологии, проведен на 21.01.2008 година премина при огромен интерес от страна на учениците. Класирани за областен кръг бяха: „Национални туристически обекти” с автор Славомир Савов от V а

„Приказка” с автор Венелин Стефанов от V а клас
„Петте народни области на България” с автор Георги Арихтев от V а клас
„Животът в морския свят” с автор Ваня Симеонова от V в клас
„Моята България” с автор Теодора Хараламбиева от VІ а клас
„Красотите на България” с автори Теодор Ангелов и Давид Ковачев от VІ а клас
„Уеб базирана среда за работа с MIDI файлове” с автори Александър Добрев и Мариян Млеченков от ХІ г клас
„Интерактивни уроци по физика” с автори Йордан Кърджилов и Михаил Владимиров от ХІІ б клас
„Планикс склад” с автори Николай Маринов и Пламен Борисов от ХІІ б клас
„История он-лайн” с автори Павел Кюркчиев и Александър Стойчев от ХІІ б клас

 
VІІІ ученическа конференция по Математика и Информатика към УчИМИ ПДФ Печат Е-мейл

В гр. Пловдив от18 до 21 януари 2008г. бе проведена VІІІ ученическа конференция по Математика и Информатика към УчИМИ. Представени бяха четири проекта.
Учениците Мариян Млеченков и Александър Добрев от ХІ г клас получиха І награда в раздел „Интернет приложения” и покана за кастинг за участие в лятната научно-изследователска школа в Масачузецкия университет. Николай Маринов, Пламен Борисов, Йордан Кърджилов и Михаил Владимиров от ХІІ б и Александър Стойчев и Павел Кюркчиев от ХІІ г клас също се представиха отлично и получиха студентски права в Пловдивския университет.

 
Годишната конференция на СБМ, к-с Боровец ПДФ Печат Е-мейл

В Ученическа секция на годишната конференция на СБМ, к-с Боровец, Мариян Млеченков и Александър Добрев имаха отлично представяне,с което добиха право на участие на издръжка на БАН в лятната изследователска школа – Варна – Узана, съвместна подготовка с Националните отбори по информатика и ИТ във Варна.

Пламен Борисов и Николай Маринов също се представиха отлично и получиха отлични оценки 6,00 по информатика за прием в ПУ „Паисий Хилендарски”.

 


Страница 1 от 2