Начало Профили Природоматема- тически - Информатика

Профил "Природоматематически" - Информатика
Националната олимпиада по ИТ в София ПДФ Печат Е-мейл

На Националната олимпиада по ИТ в София Александър Добрев и Мариян Млеченков се наредиха на 10 място в групата Интернет приложения, като Александър получи 44 точки от 50 максимални на теста.

Учениците Александър Добрев и Николай Маринов бяха наградени от местния Ротари клуб с парични награди за постиженията им в национални и международни конкурси в областта на информатиката и информационните технологии.
С помощта на училищното настоятелство бе учредена в СОУ „ Вичо Грънчаров” – школа по информатика и информационни технологии с отговорник г-жа Ваня Христова, чрез която през следващата учебна година ще работи още по-активно с отбора по информатика и информационни технологии.

 


Страница 2 от 2